Kannanotto: Opiskelijoiden hyvinvointiin on Taideyliopistossa panostettava entistä enemmän

Taideyliopiston opiskelijat eivät eri kyselyjen ja selvitysten mukaan voi hyvin. Valtakunnallisessa kandipalautevertailussa Taideyliopisto on monena vuonna sijoittunut viimeiseksi väitteen ”voin hyvin yliopistossani” kohdalla. Opiskelijanäkökulmasta hyvinvointikysymykset yliopistossamme ovat akuutti kriisi ja ne liittyvät niin käytäntöihin, asenteisiin kuin eri tason rakenteisiin. Samaan aikaan opiskelijat ovat kyselyjen mukaan erittäin tyytyväisiä opetuksen laatuun,ja yliopistollamme on valtava potentiaali ainutlaatuisena taidekoulutusinstituutiona ja taidealan yhteisönä.

Ylioppilaskunnan hallitus ja edustajisto ovat yhdessä laatineet kannanoton, jossa esitetään erilaisia opiskelijoiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Koko kannanotto on luettavissa täältä (linkki).

Taideyliopistossa tehdään jo paljon työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Ylioppilaskunta iloitsee toisen opintopsykologin palkkaamisesta ja opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvän toimielimen työstä. Samalla yliopistossamme on kuitenkin kova tarve entistä määrätietoisemmalle, systemaattisemmalle ja tavoitteellisemmalle työlle opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi: opiskelijoiden hyvinvointi pitää nostaa keskiöön kaikessa toiminnassa, se on huomioitava kaikissa ratkaisuissa ja sitä on myös lisäresursoitava. 

“Tarvitsemme laajoja asenne- ja rakennemuutoksia hyvinvointikriisin juurisyihin puuttumiseksi ja toisaalta akuutteja toimenpiteitä kriisin hoitamiseksi”, näkee ylioppilaskunnan puheenjohtaja Viivi Tigerstedt. Käytännössä esimerkiksi opintojen läsnäolovaatimuksia ja kuormittavuutta pitää tarkastella kriittisesti, kuten myös sitä, mitä opiskelijoilta vaaditaan esimerkiksi tavoitettavuuden, joustavuuden ja aikataulujen suhteen. Toisaalta prosessit tilanteissa, joissa opiskelija kohtaa epäasiallista käytöstä, häirintää tai muita opetuksen toteutukseen liittyviä haasteita, eivät ole opiskelijoille selvät. Toimintaohjeita pitää selkeyttää ja tarvitaan lisää matalan kynnyksen yhteydenottotapoja.