Katso vaalitärpit! Kuinka käy taideopiskelijan? 

Nyt se on tehty! Kansa on valinnut uuden eduskunnan, ja paikkamäärältään suurimmaksi puolueeksi noussut Kokoomus lähtee kokoamaan uutta hallitusta. Vaalihulinat nostivat esiin sen, mitä kaikkea eri ehdokkaat painottivat kampanjassaan, ja mitkä asiat mahdollisesti purivat juuri äänestäjiin ja tulevat näkymään kohta muodostuvan hallituksen hallitusohjelmassa. Kulttuurin puolesta puhuneita ehdokkaita löytyi yhä enemmän, mitä lähemmäs äänestyspäivää tultiin. 

 

Mitä kaikkea taideopiskelijan tulisi ajatella tästä?  

 

  1. Kulttuuri puhututtaa, mutta tavoitteista vain kulttuuriprosentti on laajasti tunnettu. Kulttuuri ja taide nähdään liian usein erillisenä saarekkeena muusta yhteiskunnasta, vaikka kulttuuri on yhteiskuntamme vankimpia perustuksia henkisesti, taloudellisesti ja kansanterveydellisesti. 
  2. Todennäköinen pääministeripuolue Kokoomus kannattaa kulttuuribudjetin nostamista prosenttiin joskus, mutta nyt ei ole sen aika. Kokoomuksen vaaliohjelmassa on mainittu, että koulutuksen lisäksi kulttuuria ei toivota laitettavan leikkurin alle. Tämän lisäksi tavoitteiksi oli nostettu luovan talouden vahvistaminen ja kulttuuriviennin lisääminen esimerkiksi Creative Finlandia tukemalla. Hallituskumppaneiden kanssa tehtävä hallitusohjelma tulee paljastamaan, kuinka tosissaan näissä vaaliohjelmatavoitteissa oltiin. 
  3. Opiskelijat kampanjoivat opintotuen tasokorotuksen puolesta, vielä nähdään miten käy. Nykyisessä taloustilanteessa opiskelijat joutuvat elämään vaihtelevien opintolainaehtojen varassa. Esimerkiksi SYL:n ja SAMOKin tekemässä kyselyssä puolueille Kokoomus sanoi kannattavansa ja Perussuomalaiset vastustavansa 100 euron tasokorotusta. Opintotuen tulorajat saattavat sentään nousta. Moni nyt kansanedustajaksi valittu onkin todennut, että nykyisellä opiskelijan toimeentulotuella hekin kävisivät osa-aikaisesti töissä. Jos tähän halutaan kannustaa, kansanedustajien toivoisi miettivän myös uusiksi valmistumisaikoja. 
  4. Terapiatakuu sai vaalien alla laajaa kannatusta. Sukupolvemme mielenterveyskriisi kaipaa ratkaisuja. YTHS:n tukemista tarvitaan, mutta myös koska opiskelijan toimeentulon haasteet vaikuttavat isosti mielenterveyteen, vaatii aihe huomiota. Kokoomuksen vaaliohjelmassa on mainittu asumistukijärjestelmän uudistaminen, jossa toivottavasti huomioidaan jatkossakin opiskelijoiden tarpeet. 
  5. Hallituskokoonpano tulee määrittämään kansainvälisen opiskelijan aseman tulevaisuudessa. Jos Kokoomus ottaa hallituskumppanikseen Sosiaalidemokraatit, yksi harvoista helpoista keskustelunaiheista on korkeakoulutuksen kansainvälistymisen tukeminen. Toisen kumppanivaihtoehdon Perussuomalaisten ainoa julkisesti lausuttu ehto lähtemisestä hallituskumppaniksi on maahanmuuton tiukentaminen ja esimerkiksi korkeakoulutuksen keskittyvän vähemmän  kansainvälistymiseen. 
  6. Olemmeko taidealalla vai osa luovaa taloutta? Kulttuuripoliittinen keskustelu tulevalla hallituskaudella vaikuttaa siihen, miten kulttuurista ja taiteesta puhutaan meidän yhteiskunnassamme. Mihin panostetaan, mistä leikataan? Miten taiteellinen työ nähdään, miten se arvotetaan? Taiteilijatuki, ja taiteen tekijöiden sosiaaliturva ovat yhtä tarpeellisia puheenaiheita, kuin keskustelu laajasta käsitteestä luovat alat. Tulevalla hallituskaudella taideopiskelijat voisivat olla entistä vahvemmin mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Taideopiskelijoiden ääntä tarvitaan. 

Helsingissä opiskelevat ovat jakautuneet laajalle alueelle. Helsingin vaalipiirissä äänestettiin ahkerimmin, 77% äänioikeutetuista kävi vaaliuurnilla. Koko maan äänestysprosentti oli 71,9%.  

Valtiopäivien avajaisten jälkeen 13.4. uusi hallituskokoonpano lähtee hallitusohjelmaneuvotteluihin. Muistetaanko siellä tehtävissä linjauksissa opiskelijat? Entä nostetaanko vai lytätäänkö suomalaista kulttuuria? Taideyliopiston opiskelijat ovat tervetulleita käymään ja kurkkaamaan opiskelijoiden Säätytalon päivystystä yhdessä ylioppilaskunnan kanssa. 

 

 

Teksi: Suvi Vendelin
Taideyliopiston taide- ja kulttuuripolitiikan asiantuntija