KonSt:s värden: konst, vetenskap och bildning

Konstuniversitetets studentkår godkände under våren sin första strategi någonsin. Utöver KonSt:s långsiktiga mål definieras i strategin också studentkårens värden. KonSt:s värden är konst, vetenskap och bildning, ekologiska aspekt, kritiskhet samt gemenskap och jämlikhet. Definitionen på värden finns i strategin, men vi ville höra också vad gemenskapens aktiva tänkte om dessa. Därför bad vi studentkårens aktiva att fundera på vad dessa värden betyder.

Konst, vetenskap och bildning är viktiga värden i Konstuniversitetets studentkårs verksamhet. Konstuniversitetets studentkårs styrelsepresidium diskuterade särskilt om konstens betydelse:

Mikael Karkkonen:

Varför tas det ofta upp i diskussioner vetenskap och konst? Att jämföra dessa två är inte alltid gynnsamt.

Johannes Pessi:

Båda är värdefulla i sig. Konst är en produkt av att marken är bördigt och färdig för att blomma. Om det inte satsas på konst, torkar kulturen och konsten ut.

Viivi Tigerstedt:

Konsten är en loggbok. Det är ett stratum av mänskligheten, av historia som fortsätter än. I konsten sammanförs allt som är intressant med människan. Det är en reflektion av historia och reflektion av framtid. Att skapa konst är att kommunicera och människornas egna, kulturella utgångspunkter påverkar kraftigt på hur varje individ skapar konst.

Johannes:

Det är svårt att sätta ord på konstens betydelse, men sagt med ett ord betyder det till mig liv. Konst har varit en del av mitt liv sedan pojkkörstiderna. Vad om jag skulle mista konsten? Det skulle säkert resultera i en djup kris, om en av det mest egna sättet att uttrycka mig skulle försvinna. Konst innehåller också en nypa ambition för mig. Att man kan göra någonting som andra kategoriserar som högklassigt. Att man kan skapa någonting imponerande.

Mikael:

För mig är konst, med fokus på teater, en kallelse. Intresset att forska och dela med någonting verkligen centralt för tillvaron. Livet är inte evigt, men konsten är.

Kanske rör konsten särskilt starkt då man finner sig i manuset. När efter en föreställning en tittare har berättat att hen har under föreställningen fallit i bitar och byggt upp sig själv igen. Som konstnär är detta ändå något som man inte bara kan sikta på då man arbetar.

Johannes:

Alla ser på olika verk från sina egna utgångspunkter. När man uppträder kan man se när en skrattar och någon annan gråter. En emotionell reaktion är direkt feedback. I en opera är jag som en mellanbit för verkets upphovsman, genom min egna tolkning och röst.

Viivi:

De bästa stunderna är då du kan känna igen något i den andras feedback eller reaktion som du själv har upplevt under en konsert. De stunderna fungerar som tillbakablickar till egna, betydelsefulla upplevelser, som ännu berör en på vidunderliga sätt.

Vad betyder konst för dig? Vad är konstens relation till vetenskap och bildning?

Alla definieringar på KonSt:s värden samt strategin hittar du här: KonSTs strategi 2022–2026

Johannes Pessi är ordförande för Konstuniversitetets studentkårs styrelse. Johannes studerar klassisk sång på Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Viivi Tigerstedt är Konstuniversitetets studentkårs vice ordförande. Viivi studerar vid den klassiska instrumentlinjen med dragspel som huvudinstrument på Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Mikael Karkkonen är Konstuniversitetets studentkårs vice ordförande. Mikael studerar dramaturgi vid Konstuniversitetets Teaterhögskola.