Edustajistovaalien ehdokasasettelu jatkuu / Uppställningen av kandidater till delegationsvalet fortsätter / Nomination of candidates for the Representative Council elections continues

TaiYo:n edustajistovaaleissa asettui ehdolle määräaikaan mennessä 11 henkilöä eli neljä vähemmän kuin edustajistossa on paikkoja. Nämä henkilöt tulevat valituksi edustajistoon ilman vaalia, ja muiden paikkojen osalta järjestetään täydennysvaali.

Ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta on vaalijärjestyksen määräysten mukaisesti julistanut määräaikaan mennessä ehdolle asettuneet valituiksi edustajistoon ja päättänyt järjestää varsinaisten edustajistovaalien sijaan täydennysvaalin, jossa valitaan loput edustajiston jäsenet. Täydennysvaalissa valitaan siis 4 edustajiston jäsentä ja 15 varajäsentä nyt ilman vaalia valituiksi tulleiden 11 jäsenen seuraksi.

Ehdokasilmoittautuminen täydennysvaaliin on nyt käynnissä, ja kaikki ehdokasilmoitukset sekä sopimukset vaaliliitoista ja vaalirenkaista on jätettävä viimeistään maanantaina 13.10. klo 12.00 mennessä. Ehdolle täydennysvaalissa voivat asettua kaikki Taideyliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuneet TaiYo:n jäsenet. Äänestyksen ajankohta ei muutu eli täydennysvaalin äänestyspäivät ovat 2.11., 7.11. ja 8.11.2023. Äänioikeus täydennysvaalissa on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Ohjeet ehdolle asettumisesta ja kaikki tarvittavat lomakkeet löytyvät edelleen TaiYo:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.taiyo.fi/vaalit.

Edustajistoon ilman vaalia valituiksi ovat tulleet:

Pinja Juhola, TeaKin vaaliliitto, Sörnäisten vaalirengas (TeaK, valosuunnittelu)
Sara Koiranen, TeaKin vaaliliitto, Sörnäisten vaalirengas (TeaK, dramaturgia ja näytelmän kirjoittaminen)
Toni Nikka, TeaKin vaaliliitto, Sörnäisten vaalirengas (TeaK, näyttelijäntaide)
Niko Nordström, TeaKin vaaliliitto, Sörnäisten vaalirengas (TeaK, skådespelarkonst på svenska)
Ruusa Tapper, TeaKin vaaliliitto, Sörnäisten vaalirengas (TeaK, ohjaus)
Saara Karppinen, Kuvaliitto, Sörnäisten vaalirengas (KuvA)
Anna Karima Wane, Kuvaliitto, Sörnäisten vaalirengas (KuvA, tila-aikataiteet)
Emilia Hellsten (SibA, musiikkikasvatus)
Joona Juntunen (SibA, laulutaide)
Maaria Pulakka (SibA, klassisen musiikin instrumenttiopinnot)
Artturi Vuorinen (SibA, kansanmusiikki)

Kahden vuoden toimikaudeksi valittava edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Se päättää mm. TaiYo:n jäsenmaksusta ja rahankäytöstä, hyväksyy toimintasuunnitelman sekä valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, pääsihteerin ja Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäsenet.

Keskusvaalilautakunnan päätös perustuu ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen 35 §:ään, jonka mukaan: ”Jos ehdokaslistaan on hyväksytty vähemmän ehdokkaita kuin vaalissa on valittavia, ei vaalitoimitusta järjestetä vaan keskusvaalilautakunta julistaa nämä ehdokkaat valituiksi ja järjestää täydennysvaalin tätä vaalijärjestystä soveltaen.

 

Lisätietoja:

Pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296)