Valituksesta ratkaisuksi; palautteen voima

Muutokseen riittää joskus vain yksi ihminen. Palaute on keino, millä saada muutos liikkeelle. Mitä useampi opiskelija jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään, sitä vahvemmin muutos tapahtuu.

Pykälä 38 Taideyliopiston koulutussäännöstöstä toteaa seuraavaa; “Koulutuksesta ja opetuksesta kerätään systemaattisesti arviointitietoa ja palautetta”. Saatua tietoa on myös hyödynnettävä kehitystyössä. Tämä tarkoittaa, että yliopistolla on oltava käytössään suunniteltu järjestelmä palautteelle, jotta opiskelijat voivat ilmoittaa ongelmista. Se, kuinka suuri vaikutus palautteenantokanavilla on yliopiston arkeen, riippuu siitä, käyttävätkö opiskelijat näitä kanavia. Jolleivat opiskelijat ilmoita kokemistaan haasteista virallisia kanavia käyttäen, todennäköisesti yliopisto ei tule koskaan tietoiseksi ongelmista.

Jokaisen opiskelijan tulisi olla tietoinen palautelomakkeista ja osata käyttää palautemahdollisuuttaan, jotta yliopisto voi reagoida ja kehittää ratkaisuja ongelmien estämiseksi tulevaisuudessa. Ongelmistasi ilmoittaminen virallisten kanavien kautta ei todennäköisesti vie kauempaa kuin avautuminen tilanteesta ystävälle tai postaamalla turhautumisestasi someen. Lisäksi vaikka kohtaamaasi ongelmaan lopulta löytyisi ratkaisu, myös tästä olisi tärkeää antaa virallista palautetta, jottei sama ongelma toistuisi turhaan uudestaan. Vain antamalla jatkossa enemmän palautetta oikeita kanavia käyttäen laskemme kynnystä kehittävälle keskustelulle ja normalisoimme opiskelijoiden ja yliopiston välisen tarvittavan keskustelun yhteisestä opiskeluympäristöstämme.

 

Mitkä ovat ne kanavat, joita sinun tulisi käyttää palautteen antoon?

  • Yleinen palautteenantolomake on nyt saatavilla yliopiston palaute-sivulla opiskelija.uniarts.fi. Tätä kanavaa voi käyttää kaikkeen palautteeenantoon niin rakennuksista opintoprosesseihin, kuin epäasiallisesta käytöksestä raportointiin. 
  • Kurssipalaute annetaan Tuudon kautta, ja tästä lähetetään muistutuksia opiskelijoiden uniarts-sähköpostiin. 
  • Esimerkiksi  ongelmista varaus- ja muissa Pepin palveluissa voi ilmoittaa suoraan Peppiin omalla palautelomakkeella.  
  • Lisäksi yliopisto saa opiskelijapalautetta ylioppilaskunnan nimittämien opiskelijajäsenten kautta yliopiston eri tasojen päätöksentekoryhmissä. Opiskelijajäseniin, eli hallopedeihin, voi halutessaan olla yhteyksissä.
  • Tilastollista tietoa opiskelijakokemuksista yliopisto kerää valtakunnallisesti vaadittavan vuosittaisen kandipalautteen kautta, jonka opiskelija täyttää ennen todistuksensa saamista. 
  • Jos olet epävarma miten lähestyä kohtaamaasi ongelmaa, voit aina kysyä neuvoja ylioppilaskunnalta tai esimerkiksi omalta ainejohtajalta.

 

Opiskelijoiden elämää voi parantaa palautteella. Tämä tapahtui, kun yhä useampi orkesteriopintoihin kuuluva aktiviteetti aikataulutettiin viikonlopuille virallisten opetusaikojen ulkopuolelle. Käytäntöä perusteltiin sillä, että tällöin oli varmaa ettei opiskelijoilla ollut muuta opetusta. Epätyytyväiset opiskelijat, joiden viimeiset vapaa-ajan mahdollisuudet alkoivat valua tyhjiin, lähestyivät orkesteriopiskelijoiden hallitusta ja saatiin aikaan sopimus, että jatkossa orkesteritoimintaa ei voi järjestää opetusaikojen ulkopuolelle, ja erityisesti sunnuntaiharjoitukset ovat aivan viimeinen vaihtoehto, jos se esimerkiksi on ainoa aika salissa harjoitelulle ennen konserttia. Jolleivat opiskelijat olisi lähestyneet aihetta virallisia reittejä pitkin, aikatauluja tuskin oltaisiin muutettu, ja tilanne olisi voinut kärjistyä myöhemmin vielä jyrkemmin. 

Palautteen antamisen ja sopimuksen kautta, opiskelijat saivat onnistuneesti puolustettua omia ja tulevien opiskelijoiden perustarpeita ja hyvinvointia. Tässä otettiin ensiaskeleita siihen, että orkesterin hallinto todella kunnioittaa opiskelijoiden oikeutta vapaa-aikaan, lepoon ja hyvinvointiin orkesteritoiminnan aikatauluja suunniteltaessa.

On yliopiston ja opiskelijoiden yhteinen vastuu rakentaa hyvinvoivaa yliopistoyhteisöä missä rakentava palaute ja kehityskeskustelut ovat normi. Kehittämällä palautteenantolomakkeita ja kasvattamalla niiden hyödyntämistä on ensimmäinen tärkeä askel, erityisesti mitä tulee ongelmiin jotka eivät kohdennu selkeästi vain yhteen kurssiin kuten kampus-, järjestelmä- ja prosessiasiat. Samalla on kyettävä haastamaan vallassa oleva itse-sensuurin kulttuuri ja esimerkiksi pelko siitä, että palaute vahingoittaisi omaa tai opettajansa uraa erityisesti jos asia liittyy epäasialliseen käytökseen opetustilanteessa. Koska opettajan ja opiskelijan väliset suhteet ovat aina hyvin henkilökohtaisia, yksittäisten taiteellisten kysymysten käsitteleminen, ongelmien ratkaiseminen, kun opiskelija kokee, ettei voi puhua siitä suoraan opettajalleen, voi johtaa opintojen pysähtymiseen. Tästä syystä on myös kehitettävä vakiintuneita ja tunnustettuja reittejä luottamukselliseen neuvontaan näiden asioiden käsittelemiseksi opettajan kanssa.