Unisportin liikuntapalvelut jatkuvat syksyllä 2015

Taideyliopisto on jatkamassa sopimustaan opiskelijoiden liikuntapalveluista Unisportin kanssa myös syksystä 2015 eteenpäin. Nykyiset liikuntapalvelut säilyvät siis ennallaan Helsingissä, minkä lisäksi myös Sibelius-Akatemian Kuopion toimipisteen opiskelijoilla on syksystä lähtien mahdollisuus käyttää paikallisia liikuntapalveluita. Uuden sopimuksen myötä Unisportin kausikorttien hintoihin tulee syksyllä pieni (muutaman euron) korotus, mutta samalla nykyisten kausikorttien lisäksi tarjolle tulee myös uusi, vain päivällä voimassa oleva kortti, joka on nykyisiä kausikortteja edullisempi. Opiskelijoiden on mahdollista ostaa kausikortteja vain sille ajalle, jolle he ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi; esim. kevään 2016 kattavan kortin hankinta edellyttää siis läsnäoloilmoittautumista koko lukuvuodeksi 2015–2016.

Sopimuksen jatkoon vaikutti osaltaan runsas Unisportia puoltava palaute, jota opiskelijat antoivat TaiYo:n loppuvuodesta 2014 tekemässä kyselyssä. Taideyliopisto tiedottaa tarkemmin Artsissa uuden Unisport-sopimuksen mukaisista hinnoista ja ehdoista sekä Kuopion liikuntapalveluiden yksityiskohdista sitten, kun sopimukset on allekirjoitettu.