Käytä ääntäsi, niin voit vaikuttaa opiskelun ja taiteen tulevaisuuteen!

Hei, taideopiskelija – sinun ääntäsi tarvitaan! Nyt on mahdollista vaikuttaa suuntaan, johon Suomi lähtee seuraavina neljänä vuotena, sekä niihin linjoihin, joiden pohjalta myös opiskelua, koulutusta, taidetta ja kulttuuria koskevia päätöksiä tehdään. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona 8.4. ja jatkuu ensi tiistaihin 14.4., ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 19.4. (lisätietoa vaaleista: vaalit.fi). Sekä opiskelijat että taiteilijat kaipaavat kipeästi puolustajia eduskunnassa, joten on ensiarvoisen tärkeää että myös juuri Sinä käyt äänestämässä itsellesi sopivaa ehdokasta!

Äänestämällä pääset ottamaan kantaa siihen, millaisessa Suomessa haluat elää ja millaista kehitystä haluat Suomessa tapahtuvan seuraavan neljän vuoden aikana. Äänestämättä jättäminen ei lopulta ole kannanotto mihinkään suuntaan – se vain antaa muille mahdollisuuden päättää sinunkin puolestasi. Viimeisimmissä vaaleissa nuorten äänestysprosentti on ollut 10-15 prosenttiyksikköä yleistä äänestysprosenttia matalampi, mikä on tarjonnut opiskelijoiden asioista etääntyneille poliitikoille hyvät mahdollisuudet tehdä leikkauksia koulutukseen ja esittää opintotuen rajauksia tai lukukausimaksuja. Opiskelijoissa on kuitenkin valtava äänestäjäpotentiaali, ja jos jokainen opiskelija äänestää itselleen sopivaa ehdokasta, on meillä paremmat mahdollisuudet saada nuoria, opiskelijoiden tarpeita ymmärtäviä ja ajavia päättäjiä eduskuntaan.

Äänestyspäätökseen vaikuttavat varmasti monet asiat, mutta TaiYo kannustaa ottamaan huomioon myös puolueiden ja ehdokkaiden koulutus- ja taidepoliittisiin kysymyksiin liittyvät kannat. Koulutuskysymysten osalta opiskelijajärjestöjen yhteinen #koulutuslupaus-kampanja on kerännyt yhteen puolueiden kantoja opiskelijoille läheisiin kysymyksiin ja haastanut ehdokkaat tekemään konkreettisia lupauksia koulutukseen panostamiseksi. Opiskelijoiden neljä vaalitavoitetta, joista myös lupauksia on pyydetty, ovat

  1. Koulutus on maksutonta,
  2. YTHS kaikille korkeakouluopiskelijoille,
  3. Opintotukea ei heikennetä ja
  4. Koulutuksesta ei leikata.

Tavoitteiden tarkemmat esittelyt, puolueiden kannat niihin ja ehdokkaiden lupauksia on koottu osoitteeseen www.koulutuslupaus.fi – käy tutustumassa!

Taidekysymysten osalta myös TaiYo on allekirjoittanut ns. taidepoliittisen asiantuntijaryhmän tavoitteet, joiden mukaan hallituksessa on oltava päätehtävänään taidepolitiikasta vastaava kulttuuriministeri, taiteen rahoitusta on kasvatettava 10 prosentilla ja taiteilijan sosiaaliturvaa on kehitettävä toimivan perustulon kautta. Näiden lisäksi TaiYo on nostanut ajankohtaisista teemoista esiin myös taiteen rahoituksen siirron veikkausvoittovaroista valtion budjettiin, taiteen perusopetuksen turvaamisen sekä taiteen arvostuksen yleisen nostamisen yhteiskunnassa. Taidekysymyksiä ovat vaalien alla pitäneet esillä myös Taide 2015 -kampanja, joka on kerännyt sivuilleen mm. poliitikkojen vastauksia kysymykseen ”Mikä on taiteen merkitys?”, sekä YLEn #kulttuurinvälikysymys-hanke, joka huipentuu suureen taidepoliittiseen keskusteluun ja karnevaaliin lauantaina 11.4.

Eduskunta päättää kaikista merkittävistä valtakunnan tason asioista myös koulutuksen ja taiteen osalta, joten sinne kannattaa äänestää opiskelijan ja taiteilijan tarpeita ymmärtäviä ehdokkaita. Tietoa puolueista ja ehdokkaista voi ylläolevien linkkien lisäksi etsiä mm. puolueiden ja ehdokkaiden omilta nettisivuilta sekä sosiaalisesta mediasta. Äänestetään yhdessä uusi, taideopiskelijan näkökulmasta parempi eduskunta!