Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2014-2015 15.5.-15.8.

Ilmoittautuminen Taideyliopistoon lukuvuodelle 2014–2015 alkaa torstaina 15.5. Ilmoittautumisaika on 15.5.–15.8., ja kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudelle ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää yliopistolain mukaan tutkinnonsuoritusoikeutensa ja hänen tulee hakea akatemialta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi sekä suorittaa uudelleenkirjoittautumismaksu.

Kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat (ml. erillisissä maisteriohjelmissa opiskelevat) kuuluvat automaattisesti Taideyliopiston ylioppilaskuntaan (TaiYo), ja ilmoittautumisen yhteydessä heidän on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös jatko-opiskelijat, yli 3 kuukautta Taideyliopistossa viipyvät vaihto-opiskelijat ja erillisiä opettajan opintoja suorittavat opiskelijat ovat halutessaan lämpimästi tervetulleita liittymään TaiYo:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun. TaiYo:n jäsenmaksu lukuvuonna 2014–2015 on perustutkintotason opiskelijoille edelleen 100 € (50 €/lukukausi) ja jatko-opiskelijoille 40 € (20 €/lukukausi; jatko-opiskelijat eivät voi käyttää YTHS:n palveluita).

Jäsenmaksun maksaminen onnistuu kaikkein helpoimmin WebOodissa, jossa voi ilmoittautua samalla myös läsnäolevaksi eikä muuta ilmoittautumista enää tarvita (WebOodi ei valitettavasti ole Kuvataideakatemian opiskelijoiden käytettävissä). Jos WebOodin käyttö ei onnistu, voi jäsenmaksun maksaa myös pankkisiirtona tai käteisellä TaiYo:n toimistoon; tällöin pitää kuitenkin toimittaa vielä ilmoittautumislomake ja maksukuitti oman akatemian opintopalveluihin, jotta ilmoittautuminen rekisteröityy. Jäsenmaksun mukana voi maksaa myös vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun 5 €, jolla tuetaan kehitysmaiden koulutusolojen parantamista.

Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta ja sen maksamisesta eri tavoilla löytyvät TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta http://taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu/ .