Unelmien Taideyliopisto on innostava yhteisö

Kevään kuluessa opiskelijat ovat kerääntyneet lukuisia kertoja yhteen keskustelemaan, unelmoimaan ja linjaamaan Taideyliopistosta. Näissä tilaisuuksissa, muissa tapaamisissa ja sosiaalisessa mediassa syntyneet ajatukset on nyt koottu yhteen opiskelijoiden juhannusviikon julistukseen.

Julistus on opiskelijoiden avaus tai välihuuto yhteisössä käytävään periaatteelliseen keskusteluun siitä, minkälaisen Taideyliopiston haluamme. Toisaalta se on myös liuta konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden katsotaan johtavan hyviin tuloksiin ja parantavan niitä osin arkisiakin puutteita, joita jo nykyisellään yhdistyvissä yliopistoissa esiintyy.

Julistus koostuu neljästä osasta: Avoimuus rakentaa luottamusta! käsittelee ennen kaikkea Taideyliopiston valmistelua ja yliopiston tulevia rakenteita. Opiskelijat ovat yliopiston ydin puuttuu opiskelijoiden asemaan, rooliin ja arkeen yliopistossa. Vanhojen ja uusien taiteenalojen herkullinen maaperä visioi Taideyliopiston mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Viimeisenä Taide on yhteiskunnan voimavara ottaa kantaa Taideyliopiston rooliin aktiivisena keskustelijana ja taiteen merkitykseen yhteiskunnassa. Julistus kokonaisuudessaan on luettavissa täällä.

Mitä puuttuu? Mitä ei ainakaan pitäisi toteuttaa? Keskustelu jatkukoon raikkaana ja vilkkaana!

-Saara

P.S. Jos sulla herää intohimo väsätä julistuksesta ulkoasultaan hienompi versio, (vaikkapa joku juliste, jossa olisi tilaa kommenteille) ota hei yhteyttä!