Lämnä en annons

FÖR STUDENTKÅRENS MEDLEMMAR: Vill du ha praktisk erfarenhet inom din egen bransch? Vill du tjäna pengar? Sätt in en annons i KonSts Konstnärsbank!

Det händer ganska ofta att folk vänder sig till Konstuniversitetet eller till studentkåren då de söker en improvisationsgrupp, dansgrupp eller ett band till en fest, för att de vill anställa en tecknings- eller pianolärare för sina barn eller vill ha ett porträtt målat till ett rimligt pris. I alla de fallen kan KonSts Konstnärsbank vara till hjälp, och dit hänvisar både universitetet och studentkåren alla som kommer med förfrågningar.

Konstnärsbanken är en del av medlemsservicen för medlemmarna i Konstuniversitetets studentkår och den är öppen för alla som studerar vid Konstuniversitetet. Konstnärsbanken på studentkårens webbplats förmedlar studerandes kontaktuppgifter till kunder som vill ha någon att uppträda på sina tillställningar eller som vill hitta en lärare eller någon annan som kan utföra tjänster i konstbranschen. Annonserna kan anknyta till alla ämnen som finns på Konstuniversitetet och både enskilda och grupper kan annonsera (i fråga om grupper måste minst en av gruppens medlemmar vara medlem av studentkåren). Annonserna är grupperade enligt konstgren som vid behov indelas i undergrupper. Tjänsten är gratis både för dem som annonserar och för kunderna. Studentkåren fungerar enbart som förmedlare via dessa webbsidor – alla praktiska detaljer ska konstnären och kunden avtala om sinsemellan.

Det är lätt att lämna in en annons, använd blanketten här nedan. Om du har frågor om Konstnärsbanken eller vill uppdatera din annons, ska du ta kontakt med KonSts kansli på adressen taiyo@uniarts.fi.

FÖR DE SOM VILL ERBJUDA JOBB: Blanketten på denna sida är inte avsett för jobberbjudanden. Lomake, jolla voit jättää työtarjouksen ylioppilaskunnan jäsenille löytyy täältä.

FOR MEMBERS OF THE STUDENT UNION: Do you want to gain experience in your field? Do you like money? Put a notice up here, in ArtSUs’ Artist Directory!

People often search for young artists through the University of the Arts and the Student Union. The Artist Directory is designed to help bring together people both searching for and offering artistic services.

The Artist Directory is a member service of the University of the Arts Student Union. People coming to the Student Union website can find performers for different occasions, teachers or other services related to the arts. Notices in the Directory can relate to any discipline in the University of the Arts and they can be either for single artists or groups (note that at least one of the group members must be a member of the Student Union!). Notices are categorized according to discipline and if necessary, by subcategory. This service is free of charge for both members posting notices and people searching for an artist. The Student Union only provides a space for notices, all practical matters are handled between the artist and the client.

Putting up a notice is easy and can be done through the form below. If you have questions about the Artist Directory or wish to update your information, please contact the Student Union office at taiyo-toimisto (at) uniarts.fi.

FOR PEOPLE WHO WANT TO FIND ARTISTS: The form on this page is not meant for job offers. The form that you can use to leave an open notice for the members of the Student Union can be found here.


Anvisningar om hur du fyller i blanketten

Presentation

 • Det här är den viktigaste delen av annonsen. Du bör beakta följande frågor:
  • Vilken kompetens vill du lyfta fram?
  • Vad erbjuder du dem som tar kontakt?
  • Uppträder du, är du lärare, gör du något annat eller allt detta? Kom ihåg att berätta om det!
  • Vilken ersättning vill du ha för ditt arbete? Vill du förhandla separat med var och en eller vill du ange till exempel ett timpris för undervisningen? (Du kan till exempel formulera dig så här: Ta kontakt så förhandlar vi om ersättningen!” eller ”Jag ger undervisning för 60 €/lektion (45 min.)”.)

Kontaktuppgifter och länkar

 • De här uppgifterna ger människor möjlighet att kontakta dig och se var de kan få mer information om ditt arbete.

Sakord

 • Sakord (taggar) hjälper dem som söker att hitta dig bland alla andra förslag. Det är bra att beakta åtminstone följande (exempel på sakord inom parentes):
  • Är du artist, lärare och/eller tillhandahåller du någon annan tjänst? [artist, lärare, annan tjänst, performer, teacher, other service]
  • Vilken konstform ägnar du dig åt? [dans, teater, folkmusik, klassisk musik, singer, theater]
  • Spelar du något instrument? [piano, flöjt, saxofon, flute]
  • Kan du specificera din konst på annat sätt? [komposition, composition, ljusplanering, bildkonst, fine arts, fotografering]
  • OBS! Sakorden separeras med ett kommatecken ”,” efter varje sakord.

Bilder

 • Bilder säger mer än tusen ord. Hur presenterar du dig själv?

Instructions for the form

Presentation

 • This is the most important part of your registration. Your notice should answer the following questions:
  • What are the skills and competencies you want to highlight?
  • What are you offering to the people who read your notice?
  • Are you a performer, teacher, or do something completely different about art? Maybe all of these? Remember to talk about it!
  • What kind of a payment are you looking for your work? Do you want to negotiate with every contact separately or do you want to give an hourly price for e.g. teaching? (You can formulate these for example; “Contact me and we can talk about the fee!” or “I offer teaching at 60€/45 min lesson.”)

Contact info and social media links

 • These give people a way to contact you and see your work.

Tags

 • Tags help viewers find you among all the other people in the directory. At least the following answer tags are recommended: (examples in brackets):
  • Are you a performer, teacher and/or provide other services? [esiintyjä, opettaja, muu palvelu, performer, teacher, other service]
  • What is your art tradition? [tanssi, teatteri, kansanmusiikki, klassinen musiikki, singer, theater]
  • Do you play an instrument? [piano, huilu, saksofoni, flute]
  • Can you use other words for your art? [sävellys, composition, valosuunnittelu, kuvataide, fine arts, valokuvaus]
  • NB! Multiple tags are put in by putting a comma ”,” after each tag.

Pictures

 • A picture says more than a 1000 words. How do you present yourself?

Taiteilijapankki - Artist Directory

i
Kerro itsestäsi taiteilijana ja mitä palveluja tarjoat täällä - Tell about yourself as an artist and what services you offer.
i
piano, esiintyjä, opettaja, kuvataide, klassinen, jazz, teacher etc

Lähettämällä nämä tiedot hyväksyn, että TaiYo julkaisee lomakkeen tiedot verkkosivullaan. TaiYo voi levittää julkaistuja tietoja sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilla.


By sending this information I accept that ArtSU will publish the data in the form on its’ website. ArtSU can spread this information on social media and via email.