Lämnä en annons

FÖR STUDENTKÅRENS MEDLEMMAR: Vill du ha praktisk erfarenhet inom din egen bransch? Vill du tjäna pengar? Sätt in en annons i KonSts Konstnärsbank!

Det händer ganska ofta att folk vänder sig till Konstuniversitetet eller till studentkåren då de söker en improvisationsgrupp, dansgrupp eller ett band till en fest, för att de vill anställa en tecknings- eller pianolärare för sina barn eller vill ha ett porträtt målat till ett rimligt pris. I alla de fallen kan KonSts Konstnärsbank vara till hjälp, och dit hänvisar både universitetet och studentkåren alla som kommer med förfrågningar.

Konstnärsbanken är en del av medlemsservicen för medlemmarna i Konstuniversitetets studentkår och den är öppen för alla som studerar vid Konstuniversitetet. Konstnärsbanken på studentkårens webbplats förmedlar studerandes kontaktuppgifter till kunder som vill ha någon att uppträda på sina tillställningar eller som vill hitta en lärare eller någon annan som kan utföra tjänster i konstbranschen. Annonserna kan anknyta till alla ämnen som finns på Konstuniversitetet och både enskilda och grupper kan annonsera (i fråga om grupper måste minst en av gruppens medlemmar vara medlem av studentkåren). Annonserna är grupperade enligt konstgren som vid behov indelas i undergrupper. Tjänsten är gratis både för dem som annonserar och för kunderna. Studentkåren fungerar enbart som förmedlare via dessa webbsidor – alla praktiska detaljer ska konstnären och kunden avtala om sinsemellan.

Det är lätt att lämna in en annons, använd blanketten här nedan. Om du har frågor om Konstnärsbanken eller vill uppdatera din annons, ska du ta kontakt med KonSts kansli på adressen taiyo@uniarts.fi.

FÖR DE SOM VILL ERBJUDA JOBB: Blanketten på denna sida är inte avsedd för jobberbjudanden. Lomake, jolla voit jättää työtarjouksen ylioppilaskunnan jäsenille löytyy täältä.


Anvisningar om hur du fyller i blanketten

Presentation

 • Det här är den viktigaste delen av annonsen. Du bör beakta följande frågor:
  • Vilken kompetens vill du lyfta fram?
  • Vad erbjuder du dem som tar kontakt?
  • Uppträder du, är du lärare, gör du något annat eller allt detta? Kom ihåg att berätta om det!
  • Vilken ersättning vill du ha för ditt arbete? Vill du förhandla separat med var och en eller vill du ange till exempel ett timpris för undervisningen? (Du kan till exempel formulera dig så här: Ta kontakt så förhandlar vi om ersättningen!” eller ”Jag ger undervisning för 60 €/lektion (45 min.)”.)

Kontaktuppgifter och länkar

 • De här uppgifterna ger människor möjlighet att kontakta dig och se var de kan få mer information om ditt arbete.

Sakord

 • Sakord (taggar) hjälper dem som söker att hitta dig bland alla andra förslag. Det är bra att beakta åtminstone följande (exempel på sakord inom parentes):
  • Är du artist, lärare och/eller tillhandahåller du någon annan tjänst? [artist, lärare, annan tjänst, performer, teacher, other service]
  • Vilken konstform ägnar du dig åt? [dans, teater, folkmusik, klassisk musik, singer, theater]
  • Spelar du något instrument? [piano, flöjt, saxofon, flute]
  • Kan du specificera din konst på annat sätt? [komposition, composition, ljusplanering, bildkonst, fine arts, fotografering]
  • HUOM! Asiasanat erotetaan pilkulla “,” jokaisen asiasanan jälkeen.

Bilder

 • Bilder säger mer än tusen ord. Hur presenterar du dig själv?

[ap-form id=”3″]

Lähettämällä nämä tiedot hyväksyn, että TaiYo julkaisee lomakkeen tiedot verkkosivullaan. TaiYo voi levittää julkaistuja tietoja sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilla.