Studentkåren påverkar, påverka du också

“Det är ganska galet att siffrorna ser ut så där”, säger Viivi Tigerstedt när hon hör statistik om riksdagsvalet 2019. 

Valdeltagandet bland unga är bedrövligt lågt jämfört med riksgenomsnittet. Även om ungas iver att rösta har ökat till exempel i det senaste valet, röstade personer i åldern 65–74 år (82 %) mest aktivt, medan 54 % av 20–25-åringarna röstade.  

“En stor del av vår uppväxt som unga har hamnat i skymundan av pandemin, kriget och klimatkrisen. Själv känner jag igen fenomenet hur till exempel klimatkrisen orsakar en allmän känsla av hopplöshet. Om en värld har byggts för oss som redan är förstörd, varför försöka fixa den? Sådana här dystra funderingar finns i vår åldersgrupp”, reflekterar Tigerstedt. 

Vi ska inte förlora hoppet och i gemenskaper finns den starkaste förändringskraften. För Tigerstedt är demokratins grundidé att rösta. Alla har sitt eget ansvar i samhället att bestämma hur de vill bidra när de fattar beslut som berör alla. 

“Det är viktigt att hela tiden påminna att det inte är för sent att påverka och vi studerande har makt. Unga människor har alltid haft den där drivkraften för förändring. Det finns mycket vi kan göra då till exempel medierna blir mera mångsidiga och därav blir verktygslådan för att ändra på världen större.” 

Viivi Tigerstedt studerar klassisk musik med dragspel som huvudinstrument. I studierna ingår också till exempel företagsekonomi inom de kreativa branscherna och pedagogikstudier. Tigerstedt har valts till ordförande för Konstuniversitetets studentkårs styrelse året 2023. Styrelsen beslutas av studentkårens förtroendevalda alltså studentkårens delegation. Då valdeltagande nämns i samband med Konstuniversitetets studentkår, kommer det fram att röstningsprocenten i KonSt:s delegation var högst i hela Finland. (47,68%) 

"Ofta får studentkåren frågan, vad konststudenterna vill ha ut av den ena eller andra frågan." 

Från ordförandpositionen kan man påverka många frågor som berör studenter. Ordförande har möjligheten att direkt träffa människor i beslutsfattande positioner från universitetet, arbetslivsorganisationer och politik. 

“ Vardagen handlar om att svara på många olika frågor", sammanfattar Tigerstedt ordförandens representationsarbete; “Studentkåren får ofta frågan om vad konststudenterna vill ha ut av den ena eller andra frågan. Vi arbetar hårt i styrelsen, vars operativa arbete samordnas av ordföranden." 

För Tigerstedt är det viktigt att försöka ge styrelsemedlemmarna sådana arbetsvillkor, som möjliggör att de kan arbeta med exakt det som intresserar dem på ett meningsfullt sätt. Förutom styrelsen är KonSt:s anställda med och driver studentkårens vardag för konststuderande. 

Det har varit tydligt för Tigerstedt vilket tema som har ansetts vara särskilt viktigt för i år; 

"Studenternas välbefinnande definitivt. Jag försöker få det in i varenda sammanhang. Situationen behöver lösningar."  

Dekanerna får särskilt beröm för sitt samarbete med studentkåren. Just nu pågår också en läroplansreform, där det är meningen att fokusera på studerandes välmående vid sidan om det andra utvecklingsarbetet. 

“Konststuderande mår orimligt dåligt. Kravnivån från olika perspektiv runt om i skolan är orimligt hög. Jag pratar inte så mycket den konstnärliga processen, utan om alla möjliga schemaläggningskrav och om engagemanget som ständigt krävs för varje kurs. Ingen studerande ska lämnas ensam när den ställs inför utmaningar i utbildningssystemet." 

Konststudenter har mycket att tänka på när det gäller hur frågor som påverkar den egna vardagen kommer att diskuteras efter valet. 

Det räcker inte med enbart samarbete med universitetet när studentkåren vill genom sitt påverkansarbete bygga en ljusare framtid för sina medlemmar. Studenternas liv påverkas också i hög grad av till exempel vem som ska besluta om Finlands framtid efter valet. Förutom att främja välbefinnandet har KonSt:s kansli arbetat med valpåverkan. 

"Kom ihåg att rösta!", önskar Tigerstedt när valet går mot slutrakan. Sista chansen att rösta är på valdagen 2.4. 

Konststuderande har mycket att tänka på när det gäller hur frågor som påverkar den egna vardagen ska diskuteras efter valet. När man talar om högskolornas finansiering kommer man i studentvärlden fortfarande ihåg de nedskärningar i utbildningen som en gång drabbade också Konstuniversitetet. Det är värt att uppmärksamma diskussionen om försörjning, eftersom inflationen i sig försvagar studentens basinkomst. Allt detta har också en direkt inverkan på studerandes välbefinnande och ork. 

“Vi behöver satsa på studerandes försörjning för att få den nuvarande situationen i en human balans”, betonar Tigerstedt och berättar om de valteman som studentrörelsen lyfter fram. 

För de som arbetar inom konstbranschen är det bra att lära sig lyssna hur kultur diskuteras och med vems mun. Det händer för lätt att kultur kommer med i diskussionerna bara när man frågar. Kultur som term är en stor enhet, vars samhälleliga betydelse blir och saknas från mångas allmänbildning. 

“Konst och kultur brukar bli för lätt till en isolerad ö för många kandidater i riksdagsvalet. Om den kulturella diskursen hade integrerats i den politiska vardagsdiskursen skulle ett stort mål ha uppfyllts." 

 

Källa: Statistikcentralen 

Text: Suvi Vendelin