Konststuderandeseminariet 2023 är snart här!

Tvådagarsseminariet samlar ihop studerande från konst-, kultur- och designbranschen runt från hela Finland. Evenemanget ordnas för första gången någonsin! Konstuniversitetets studentkår (KonSt) organiserar seminariet i samarbete med TOKYO ry, alltså studerande från Aalto-universitetets ARTS-högskola.

Under seminariet visionerar vi om konst- och kulturbranschens framtid, diskuterar vi om konststuderandes välmående samt får vi bekanta oss med många olika konstfält, som undervisas i de inhemska universiteten. Hederstalet hålls av undervisningsminister Li Andersson. Som gästtalare får vi höra Kulta ry:s generalsekreterare Rosa Meriläinen, sakkunnig och musiker Pauliina Valtasaari samt konstnär Jani Leinonen.

Välkomna med till seminariets kvällsfest! Första dagen av seminariet avslutas med en efterfest klockan 20:00-2:00 i Kipsari Väre (Otnäsvägen 14). Alla konststuderande är välkomna! Inträdet för andra än seminariedeltagare är 3€.

Anmälan till evenemanget har stängts. Om det finns intresse att delta i seminariet, skicka KonSt ett meddelande. Det finns ännu utrymme för evenemangsfrivilliga