KonSt har valt Suvi Vendelin till konst- och kulturpolitisk sakkunnig. Vendelin inleder sitt arbete i september och hon kommer att ansvara för studentkårens konst-och kulturpolitiska påverkandearbete med särskild fokus på koordineringen av studentkårens egna riksdagsvalskampanj. KonSt har inte förut haft en konst- och kulturpolitisk sakkunig.

Taustaltaan Vendelin on Aalto-yliopiston opiskelija ja vaikuttanut aiemmin esimerkiksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksessa. Lisäksi Vendelin on Art for all ry:n perustajajäsen.

Suvi Vendelin elected as ArtSU’s art and cultural policy adviser

ArtSU has elected Suvi Vendelin as the student union’s new art and cultural policy adviser. Vendelin will begin in her position in August and will be responsible for coordinating the student union’s art and cultural policy advocacy work and the student union’s own parliamentary election campaign. ArtSU has not previously had an art and cultural policy adviser.

Suvi Vendelin is a student at the Aalto university, and she has previous experience for example on the board of the Aalto university student union and the National union of university students in Finland (SYL). In addition to that, Vendelin is a founder member of the Art for all ry.

Publicerat av Lauri Grünthal