Uusi opiskelija, tervetuloa Taideyliopistoon ja ylioppilaskuntaan! – New students, welcome to Uniarts Helsinki and the Student Union!

Onnea valinnasta ja tervetuloa Suomen suurimpaan nuorten taiteilijoiden yhteisöön! Kun elokuussa aloitat opintosi Taideyliopistossa, olet samalla myös ylioppilaskunnan täysivaltainen jäsen. Olet toivottu ja odotettu jäsen yhteisössämme!

Ylioppilaskunta toimii Taideyliopiston opiskelijoiden yhdyssiteenä ja toimintamme tähtää jäsenten pyrkimysten edistämiseen. Opiskelijana olet päättämässä, mitä tämä on ja miltä se näyttää.

Haluamme, että voit olla Taideyliopistossa oma itsesi ja samalla kuulua turvalliseen ja kannustavaan yhteisöön, jossa voit kasvaa ihmisenä ja taiteilijana. Tervetuloa!

Lisätietoja ylioppilaskunnasta ja opintojen aloittamisesta löydät näiden linkkien takaa:

  • TaiYo:n uusien opiskelijoiden sivulta www.taiyo.fi/jasenille/uudet-opiskelijat löytyy mm. ylioppilaskunnan tervetulokirje, Uuden opiskelijan opas ja hyödyllisiä linkkejä.
  • Yliopiston Intro-sivusto uusille opiskelijoille http://intro.uniarts.fi sisältää hyödyllistä tietoa mm. opintojen aloituksesta ja muista käytännön asioista.

New students, welcome to Uniarts Helsinki and the Student Union!

Congratulations on your admission and welcome to the largest community of young artists in Finland! In August, as you start your studies at Uniarts Helsinki, you will also become a full-fledged member of the Student Union. You are a welcome and awaited member of our community!

The Student Union connects the students of Uniarts Helsinki, and our mission is to help our members in their aspirations. As a student you will determine what that means and how it should look like.

We want you to be able to be yourself at Uniarts Helsinki, and to belong to a safe and supporting community at the same time, so you can grow as a person and as an artist. Welcome!

More information about the Student Union and starting your studies can be found through these links:

  • ArtSU’s New Students’ page www.taiyo.fi/jasenille/uudet-opiskelijat includes e.g. the Student Union’s Welcome Letter (also in English) and New Student’s Guide (also in English), as well as useful links (translations coming soon).
  • The University’s Intro website for new students http://intro.uniarts.fi contains useful information e.g. on the commencement of studies and other practical matters.