YTHS:n terveydenhoitomaksu ja käyntimaksut nousevat 2015

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön käyntimaksut nousevat 1.1.2015

YTHS:n käyntimaksut opiskelijoille nousevat tietyissä erikoislääkäripalveluissa sekä pitkissä suunterveyden vastaanottokäynneissä. Syynä korotukseen on valtion YTHS:lle myöntämän vuokra-avustuksen puolittuminen (lisätietoja alla). Yleislääkäri, terveydenhoitaja, suuhygienisti, lyhyet hammaslääkärikäynnit (max 10 min) ja mielenterveyden vastaanotot ovat opiskelijoille edelleen käyntimaksuttomia.

Erikoislääkärikäyntien (poislukien psykiatrit) uusi käyntimaksu on 24 euroa, ja maksullisten hammaslääkärikäyntien hinta nousee kahdella eurolla. Peruuttamatta jääneen käynnin hinta nousee 25 eurosta 35 euroon. YTHS:n kirjoittamiin maksullisiin todistuksiin tulee myös korotuksia sekä todistuskäytäntöihin tiettyjä muutoksia.

Lue lisää: http://www.yths.fi/ajankohtaista/448/yths_n_kayntimaksut_nousevat_2015_alkaen.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveydenhoitomaksu nousee 1.8.2015

YTHS:n terveydenhoitomaksu nousee 10 eurolla 1.8.2015, ja lukuvuodesta 2015–2016 alkaen maksu on 54 euroa opiskelijaa kohden. Vakuutusluonteinen terveydenhoitomaksu antaa opiskelijoille käyttöoikeuden YTHS:n palveluihin ja se peritään opiskelijoilta osana ylioppilaskuntien jäsenmaksua. Terveydenhoitomaksun korotus tulee siis näkymään TaiYo:n jäsenmaksun korotuksena lukuvuodelle 2015–2016.

Kertakorotuksena maksun nousu on suuri, mikä on ikävää. Korotuksen taustalla on se, että valtioneuvosto puolitti opetus- ja kulttuuriministeriön antaman avustuksen YTHS:lle. Tämä avustuksen väheneminen poistaisi 10 % YTHS:n rahoituksesta ja sillä olisi suuri vaikutus YTHS:n palveluihin. Jotta palvelujen heikennykset voidaan välttää, sekä opiskelijat että kunnat lisäävät omaa rahoitustaan YTHS:lle.

Maksukorotuksen tavoitteena on säilyttää YTHS:n laadukkaat ja kattavat palvelut. Ylioppilaskunnat ja Suomen ylioppilaskuntien liitto päättivät yhdessä, että opiskelijoiden omarahoitusta YTHS:ssä voidaan lisätä, jottei opiskelijoiden terveydenhuoltoa jouduta heikentämään.

Terveydenhoitomaksun korotuksella sekä vuoden 2015 alussa toteutettavilla käyntimaksujen korotuksilla (ks. yllä) kyetään välttämään YTHS:n palvelujen leikkaukset, eikä OKM:n avustuksen vähenemisen pitäisi näin ollen näkyä opiskelijan saamien palvelujen määrässä tai laadussa.

Ylioppilaskunnat maksavat automaattisesti terveydenhoitomaksun jokaisesta läsnäolevasta opiskelijasta ja keräävät jäsenmaksunsa normaalisti, joten terveydenhoitomaksun korotus ei edellytä opiskelijoilta mitään erityistoimia.

Taustaa: Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon palvelut järjestetään YTHS:ssä. YTHS saa rahoituksensa neljältä taholta: Kelalta, opiskelijoilta, yliopistopaikkakunnilta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Yhden rahoittajan rahoitusosuuden väheneminen näkyy väistämättä muiden rahoittajien osuuksien nousuna tai vaihtoehtoisesti heikkenevinä palveluina. Kelan rahoitusosuudelle on laissa määritelty maksimitaso, joten pienenevä valtion rahoitusosuus jää lähinnä opiskelijoiden ja kuntien paikattavaksi.