TaiYo:n arvot: ekologisuus

Taideyliopiston ylioppilaskunnalle hyväksyttiin keväällä sen historian ensimmäinen strategia. Strategiassa määritellään TaiYo:lle pitkäaikaisten tavoitteiden lisäksi sen arvot. TaiYo:n arvot ovat Taide, tiede ja sivistys, Ekologisuus, Kriittisyys sekä Yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Arvojen määritelmät löytyvät strategiasta, mutta halusimme kuulla myös yhteisössä toimivien ajatuksia niistä. Pyysimme ylioppilaskunnan aktiiveja pohtimaan mitä nämä arvot heille tarkoittavat ja merkitsevät. 

Taiteilija, taideyliopistolainen, mitä teet ja miksi? Mikä saa sinut toimimaan ja minkä puolesta toimit?

Ekokatastrofi on aikamme massiivisin ongelma. Ympäristön hyvinvointi luo edellytykset kaikelle, joten ei ole mitään, mihin tämä kriisi ei liittyisi. Se koskettaa jokaista elävää, myös jokaista meistä. Taiteella on ollut merkittävä rooli monissa yhteiskunnallisissa muutoksissa. Taide voi sekä edistää muutosta että vastata erilaisiin tarpeisiin, joita kriisit ja muutokset synnyttävät. Myös tässä kriisissä taiteilijoilla ja taiteella voi olla erityistä merkitystä ja painoarvoa.

Vaikka ympäristökriisi koskettaa jokaista, se ei kohtele kaikkia samalla tavalla. Suurimpia kärsijöitä eivät ole suurimmat ongelmien ja päästöjen aiheuttajat, vaan pikemminkin päinvastoin (esim. linkki). Törmäsin hiljattain videoon, jossa jamaikalaistaustainen ympäristöoikeusaktivisti Mikaela Loach (Instagramissa @mikaelaloach) kyseenalaistaa asenteen, jonka mukaan on ”liian myöhäistä” tehdä mitään ympäristökatastrofille. Tunnetasolla toivottomuus on ymmärrettävää, mutta moraalisesti ei. On eettisesti kestämätöntä luovuttaa, kun kaikki teot, joilla hidastamme ilmaston lämpenemistä ja ympäristön tuhoutumista, voivat kirjaimellisesti pelastaa elämiä. Ekologiset kysymykset ovat olemassaolon kysymyksiä, elämän ja kuoleman kysymyksiä ja solidaarisuuskysymyksiä.

Taideyliopiston avajaisissa vuonna 2018 kirjailija Risto Isomäki totesi (linkki), että olisi väärin asettaa taiteelle maailmanparannusvelvoitteita, vaikka taiteella ja taiteilijoilla hänen mukaansa voisikin olla keskeinen rooli maailman ongelmien ratkaisemisessa. Isomäki puhuu velvoitteista, mutta entä jos puhuisimmekin oikeuksista?

Taiteilijoilla on aivan erityisiä edellytyksiä olla mukana myönteisissä muutoksissa (linkki). Taide voi herätellä ja ravistella ihmisiä, yhteisöjä ja systeemejä. Taitelijat voivat luoda tulevaisuuskuvia ja tehdä muutoksen mahdollisuuksia näkyviksi. Taiteen kautta voidaan hahmotella sekä kokemuksellisesti kurottaa kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä todellisuuksia. Taiteilijoilla on ilmaisukeinoja ja kykyä puhutella, minkä lisäksi taiteilijat usein ovat tavalla tai toisella kohotetussa positiossa, jossa he saavat äänensä kuuluviin. Tästä asemasta käsin taiteilijat saavat osallistua maailman muuttamiseen ja näytellä merkittävää roolia siinä.

Osoitan tämän tekstin meille kaikille taideyliopistolaisille sekä meidän kauttamme monenlaisille, lukuisiin suuntiin avautuville yhteisöillemme ja verkostoillemme. Kestävämpään tulevaisuuteen tähtääviä toimia ja muutoksia tarvitaan kaikilla tasoilla. Mahdollisuus vaikuttaa, osallistua, vaatia muutosta ja saada äänensä kuuluviin ovat etuoikeuksia, joiden käyttäminen voi pelastaa elämiä. Me voimme toimia maailman ja toistemme hyväksi. Ei ole liian myöhäistä, vaan juuri oikea hetki pohtia, mitä teemme ja miksi. Mikä on meidän roolimme kaiken läpäisevän kriisin keskellä? Mikä on taiteilijan, taidepedagogin tai taideyliopistolaisen rooli? Mikä on sinun roolisi?

Inspiraatiota ja informaatiota:

https://elokapina.fi/

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ilmasto/nain-voit-auttaa/

https://unric.org/fi/maailman-ymparistopaiva-miten-voit-auttaa-luontoa/

https://www.ipcc.ch/

https://eko.bios.fi/

Sara Pollari

Sara Pollari on Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen. Sara opiskelee musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiassa sekä teatteriopettajaksi Teatterikorkeakoulussa. 

Kuvaaja: Henrietta Harju