We stand with Ukraine. 

Taideyliopiston ylioppilaskunta ottaa kantaa ja tuomitsee yksiselitteisesti Putinin hallinnon sotatoimet Ukrainassa. Haluamme osoittaa tukemme Ukrainalle, ukrainalaisille, sekä kaikille, joita nämä järkyttävät tapahtumat koskettavat. Vastustuksemme kohdistuu nimenomaan Putinin hallintoon ja sen harjoittamaan aggressioon ja on tärkeää että yhteisössämme tai yhteiskunnassamme ei ole tässäkään tilanteessa sijaa rasismille ja kokonaisten ihmisryhmien tuomitsemiselle Putinin hirmutekojen takia.

Kannustamme kaikkia yhteisömme jäseniä osoittamaan solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan sekä mahdollisuuksien mukaan osallistumaan Ukrainan puolesta huomenna järjestettävään tukimielenosoitukseen. Mielenosoituksessa Sibelius-Akatemian opiskelijoita esittää Eino Leinon Terve Ukraina -runoon säveltämänsä kuorolaulun. Linkki mielenilmauksen Facebook-tapahtumaa: https://fb.me/e/1tyRzW6fL

Mikäli vallitseva tilanne aiheuttaa ahdistusta, älä jää vaikeiden tunteiden ja ajatusten kanssa yksin. Tuetaan toisiamme, kohdataan toisemme ja ollaan läsnä.

Konstuniversitetets studentkår, KonSt, tar ställning och dömer entydigt Putins regims krigshandlingar i Ukraina. Vi vill visa vårt stöd till Ukraina, ukrainare samt till alla, som har berörts av dessa förfärliga händelser. Vårt motstånd är avsett gentemot Putins regim och agressionerna som den utövar, och det är viktigt att det inte ges plats åt rasism i vårt samfund eller samhälle på grund av Putins grymheter.

Vi vill uppmuntra hela vår gemenskap att visa solidaritet gentemot Ukraina och om möjligt delta i stöddemonstrationen för Ukraina imorgon. Under demonstrationen uppför Sibelius-Akademins studerande ett körstycke komponerat till Eino Leinos dikt Terve Ukraina. Länken till demonstrationens Facebook-evenemang: https://fb.me/e/1tyRzW6fL

Bli inte ensam kvar med svåra känslor och tankar, om läget vållar ångest. Vi stöder varandra, möter varandra och är närvarande.

TaiYo, the University of Arts Student Union unequivocally condemns the military actions of Putin’s goverment in Ukraine. We stand with Ukraine, Ukrainians and all those affected by these horrific actions and events. Our opposition is directed towards the Putin government and its aggression. It is important that even now, our community and society have no place for racism or judging entire groups of people based on the despicable actions ordered by Putin.

We encourage the members of our community to show solidarity for Ukraine and participate, if you are able, in the peace demonstration ‘We Stand With Ukraine’, organized tomorrow. Students from the Sibelius Academy have composed a song version of Eino Leino’s poem ‘Terve Ukraina’ (Hello Ukraine), which will be sung at the demonstration. Link to the Facebook-event of the demonstration: https://fb.me/e/1tyRzW6fL

If the current situation is causing you anxiety, reach out to friends or family! Let’s keep on supporting and being there for each other.