Hae Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi!

Hae Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi!

(only in Finnish because the working language of the Uniarts board is Finnish)

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä Taideyliopiston hallitukseen kaudelle 1.1.2022–31.12.2025. Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin, jonka jäseninä on 2 professoria, 2 muun henkilöstön edustajaa, 2 opiskelijaa sekä 5 Taideyliopiston ulkopuolista jäsentä. Hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston strategiasta, toiminta‐ ja taloussuunnitelmista ja talousarviosta, valita rehtori ja vararehtorit sekä päättää heidän tehtävistään ja työnjaosta, hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta, hyväksyä merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa asioissa, nimittää akatemioiden dekaanit ja hyväksyä akatemioiden talousarviot, päättää Taideyliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä ja vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä.

Hallituksen opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki opiskelijat, joilla on Taideyliopistossa tutkinnon-suoritusoikeus ja jotka ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi ennen haun päättymispäivää. Vaalikelpoisia opiskelijajäsenen paikoille eivät kuitenkaan ole ne, jotka katsotaan vaalikelpoisiksi professorien tai muun henkilöstön edustajina.

Toivomme opiskelijajäseniltä:

  • erinomaisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja
  • sitoutumista tehtävän hoitamiseen, asioihin perehtymiseen ja hallituksen valiokuntatyöhön
  • kykyä ja halua edistää tehtävässä kaikkien Taideyliopiston opiskelijoiden asiaa
  • kykyä ja halua kehittää Taideyliopistoa ja sen yliopistoyhteisöä kokonaisuutena
  • rohkeutta ja uskallusta vaikuttaa opiskelijoille tärkeisiin asioihin, puhua niiden puolesta ja tarvittaessa haastaa ja kyseenalaistaa

Eduksi katsomme:

  • kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta
  • kokemuksen ylioppilaskuntatoiminnasta
  • muun kokemuksen opiskelijaedunvalvonnasta

Hakijoilta ei edellytetä sitoutumista tehtävään koko 4 vuoden hallituskaudeksi, mutta mahdollisuus toimia tehtävässä vähintään parin vuoden ajan voidaan katsoa eduksi. Eri akatemioiden edustavuus otetaan huomioon valintaa tehdessä.

Hakuaikaa on jatkettu: Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut hakemukset ja mahdolliset ansioluettelot tulee toimittaa viimeistään maanantaina 25.10.2021 kello 10.00 TaiYo:n pääsihteeri Lauri Grünthalille (sähköisesti taiyo-paasihteeri@uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Osa hakijoista voidaan kutsua haastatteluun viikolla 43, ja lopullisen opiskelijajäsenten valinnan tekee TaiYo:n edustajisto hallituksen esityksestä. Yliopisto järjestää hallitukseen valituille perehdytystä syksyn 2021 aikana, ja hallitustyöskentelystä maksetaan kollegion määrittelemä palkkio. Lisätietoja hausta ja Taideyliopiston hallituksen toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (puh. 040 710 4296).

Kannustamme kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavia ja eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakemaan riippumatta esimerkiksi hakijan etnisestä taustasta, mahdollisesta toimintaesteestä, uskonnosta tai iästä.