TaiYo päivitti taidepoliittisen linjapaperinsa – ArtSU has updated its Art policy paper

Taideyliopiston ylioppilaskunta on päivittänyt taidepoliittisen linjapaperinsa. Linjapaperilla ja siinä esitellyillä yksityiskohtaisilla toimenpide-ehdotuksilla TaiYo tavoittelee maailmaa, jossa sekä taiteen ja kulttuurin rahoitus että taiteilijoiden toimeentulo ja sosiaaliturva ovat riittävällä tasolla, kulttuuripalvelut sekä laadukas taidekasvatus ja -koulutus ovat kaik­kien saatavilla, taide ja kulttuuri saavat ansaitsemansa yhteiskunnallisen arvostuksen ja taiteen kenttä toimii reilusti ja yhdenvertaisesti. Linjapaperi toimii TaiYo:n taidepoliittisen vaikuttamistyön välineenä, ja sen liitteessä on myös eritelty, mistä lähtökohdista ja miten tätä vaikuttamistyötä teemme.

Voit tutustua tuoreeseen linjapaperiin täällä.

ArtSU has updated its Art policy paper

University of the Arts Student Union has updated its Art policy paper. With the policy paper and its detailed proposals for action ArtSU strives for a world in which the funding of arts and culture as well as the livelihood and social security of artists are at a sufficient level, cultural services and high-quality art education and training are available to everyone, arts and culture receive the societal appreciation they deserve and the art scene works in a fair and equal manner. The policy paper is a tool for ArtSU’s advocacy work, and its appendix also specifies from what premises and how this advocacy work is done.

You can find the entire policy paper in English here.