TaiYo:n hallitus jakoi vastuualueet vuodelle 2020 – ArtSU’s Executive Board organized for 2020

Ylioppilaskunnan vuoden 2020 hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 12.1.2020 ja päätti keskinäisestä työnjaostaan seuraavasti:

 • Sofia Charifi: hallituksen puheenjohtaja
 • Veera Isotalo: varapj., koulutuspolitiikka, kaupunkiasiat, tuutorointi
 • Sini Kaartinen: varapj., taide- ja kulttuuripolitikka, tapahtumat, tuutorointi
 • Terhi Hartikainen: koulutuspolitiikka, työelämä
 • Eugenie van der Meulen: sosiaalipolitiikka, viestintä
 • Oskari Ruuska: kansainväliset asiat, tapahtumat
 • Maria Valkeavuolle: taide- ja kulttuuripolitikka, Vapaan taiteen tila

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät Hallitus-sivulta. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tiedotettavaa ylioppilaskunnan suuntaan, ota rohkeasti yhteyttä kyseisestä aihealueesta vastaavaan hallituksen jäseneen! Kaikissa asioissa voit toki olla yhteydessä myös ylioppilaskunnan toimistoon ja työntekijöihin, joiden yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

KonSts styrelse konstituerade sig

Konstuniversitetets Studentkårs styrelse för 2020 konstituerade sig i sitt första möte den 12.1.2020. Ansvarsområdena för styrelsemedlemmarna är följande:

 • Sofia Charifi: styrelseordförande
 • Veera Isotalo: vice ordförande, utbildningspolitik, stadsfrågor, tutorering
 • Sini Kaartinen: vice ordförande, konst- och kulturpolitik, evenemang, tutorering
 • Terhi Hartikainen: utbildningspolitik, arbetslivet
 • Eugenie van der Meulen: socialpolitik, kommunikation
 • Oskari Ruuska: internationella ärenden, evenemang
 • Maria Valkeavuolle: konst- och kulturpolitik, Rummet för fri konst

Styrelsens kontaktuppgifter finns på KonSts webbsida www.taiyo.fi/ylioppilaskunta/hallitus.

ArtSU’s Executive Board organized for 2020

ArtSU’s Executive Board 2020 was organized in the board’s first meeting on 12 Jan. The board members will take care of the following fields of responsibility:

 • Sofia Charifi: Chair of the Board
 • Veera Isotalo: vice Chair, educational politics, city politics, tutoring
 • Sini Kaartinen: vice Chair, cultural politics, events, tutoring
 • Terhi Hartikainen: educational politics, working life
 • Eugenie van der Meulen: social politics, communication
 • Oskari Ruuska: international affairs, events
 • Maria Valkeavuolle: cultural politics, Space for Free Arts

You can find the board’s contact information on ArtSU’s website at www.taiyo.fi/ylioppilaskunta/hallitus.