Tule TaiYo:n häirintäyhdyshenkilöksi! Become ArtSU’s harassment contact person!

Taideyliopiston ylioppilaskunta etsii 2-3 opiskelijaa eri akatemioista toimimaan häirintäyhdyshenkilöinä ja auttamaan näin osaltaan epäasiallisen kohtelun ehkäisemisessä Taideyliopistossa. Häirintäyhdyshenkilöt ovat yhteyshenkilöitä, joilta opiskelijat voivat pyytää neuvoa ja tukea kohdatessaan epäasiallista kohtelua, kuten esimerkiksi sukupuolista häirintää tai opiskeluun liittyvää kiusaamista. Häirintäyhdyshenkilöiden ei ole tarkoitus toimia ammattiauttajina tai tuomareina vaan matalan kynnyksen vertaistukihenkilöinä, joiden kanssa opiskelija voi keskustella luottamuksellisesti mahdollisista häirintä-, ahdistelu-, kiusaamis- tai syrjintätapauksista ja jotka voivat omalta osaltaan neuvoa opiskelijaa eteenpäin asian selvittämisessä. Häirintäyhdyshenkilöiksi pyritään mahdollisuuksien mukaan valitsemaan eri sukupuolten edustajia eri akatemioista, ja heille on luvassa myös opastusta ja tukea tehtävänsä hoitamisessa.

Jos olet kiinnostunut toimimaan häirintäyhdyshenkilönä, lähetä osoitteeseen taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi viimeistään tiistaina 14.1.2020 klo 12.00 mennessä vapaamuotoinen hakemusviesti, jossa kerrot lyhyesti motivaatiostasi toimia tehtävässä. Myös lisätietoja tehtävästä ja häirintäyhdyshenkilönä toimimisesta antaa TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Become ArtSU’s harassment contact person!

ArtSU is looking for 2-3 students from different academies to act as harassment contact persons and help prevent inappropriate treatment at Uniarts Helsinki. Harassment contact persons can be contacted if you have encountered bullying, discrimination, sexual harassment or other forms of inappropriate treatment and want help or advice. Harassment contact persons are not professionals and do not act as judges, but offer low threshold peer support, a chance to discuss your situation in confidentiality and advice on how to proceed with the matter. ArtSU tries to appoint as harassment contact persons representants of different academies and different sexes, and they will get guidance and support in their work.

If you are interested in acting as harassment contact person, send an application and tell shortly about your motivation to taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi by Tuesday 14 January, 12noon. If you need more information on the tasks of a harassment contact person, please contact Secretary General Ville Sinnemäki (tel. 040 710 4296, taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi).