TaiYo:n vaalikiertue – tule kysymään edustajistovaaleista! ArtSU’s election tour – come and ask about the council elections!

Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään loka-marraskuun vaihteessa, ja ehdolle voi asettua keskiviikkoon 9.10. klo 12.00 saakka. Tietoa vaaleista on pian tarjolla myös suoraan kampuksilla pienen vaalikiertueen muodossa, kun TaiYo:n vaalityöntekijä ja hallituksen jäsenet päivystävät kaikkien kolmen akatemian tiloissa. Tervetuloa kysymään mitä tahansa edarivaaleista ja ehdolle asettumisesta, niin vaalisyksy ei pääse yllättämään! TaiYo:n vaalikiertue päivystää viikolla 41 Taideyliopiston rakennusten ala-auloissa seuraavasti:

ma 7.10. klo 11–13 Kuvataideakatemia
ma 7.10. klo 14–16 SibA / M-talo
ti 8.10. klo 11–13 Teatterikorkeakoulu
ti 8.10. klo 14–16 SibA / N-talo

Lisätietoa edustajistovaaleista löytyy myös TaiYo:n vaalisivuilta osoitteesta www.taiyo.fi/edustajistovaalit.

KonSts valturné – kom och fråga om delegationsvalet!

KonSts delegationsval ordnas i slutet av oktober och början av november, och kandidatuppställningen pågår t.o.m. onsdagen 9.10 kl. 12.00. Om en vecka kan man få mera info om valet också vid alla tre akademier, när KonSt ordnar en liten valturné. Välkommen att fråga KonSts valarbetare och styrelsemedlemmar vad som helst gällande delegationsvalet och kandidatuppställningen med följande tidtabell:

må 7.10 kl. 11–13 Bildkonstakademin
må 7.10 kl. 14–16 SibA / M-huset
ti 8.10 kl. 11–13 Teaterhögskolan
ti 8.10 kl. 14–16 SibA / N-huset

Mera info om delegationsvalet finns också på KonSts webbsidor www.taiyo.fi/edustajistovaalit.

ArtSU’s election tour – come and ask about the council elections!

ArtSU’s representative council elections are coming up in October and November, and the nomination of candidates is on until Wednesday 9 October, 12 noon. Soon you can hear more about the elections also on campus, as ArtSU will organize a small election tour in all three academies. Welcome to ask our election coordinator and board members anything about the elections and the nomination of candidates with the following schedule:

Mon 7 Oct 11–13 Academy of Fine Arts
Mon 7 Oct 14–16 SibA / M-house
Tue 8 Oct 11–13 Theatre Academy
Tue 8 Oct 14–16 SibA / N-house

More info on the council elections can also be found on ArtSU’s website at www.taiyo.fi/edustajistovaalit.