Tule mukaan auttamaan TaiYo:n edustajistovaalien toteuttamisessa! Help needed with the organization of ArtSU’s council elections!

Jotta Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit saadaan sujumaan kunnialla, tarvitaan siihen juuri sinun apuasi. Jokaiseen vaalien äänestyspisteeseen tarvitaan ihmisiä vaalilautakuntaan pyörittämään äänestystä ja huolehtimaan siitä, että kaikki sujuu niin kuin pitääkin. Kysymys on leppoisasta mutta sitäkin tärkeämmästä hommasta.

Ennakkoäänestys on torstaina 31.10. ja varsinaiset vaalipäivät ovat tiistai 5.11. ja keskiviikko 6.11. Äänestyspisteitä on joka päivänä kolme (yksi jokaisen akatemian tiloissa) sekä lisäksi 31.10. oma piste Kuopiossa, ja ne ovat auki klo 11–16 (paitsi viimeisenä äänestyspäivänä klo 11–18). Vaalilautakuntien päivystysvuorot on jaettu lähtökohtaisesti kahden tunnin pätkiin, joita saa tehdä niin monta kuin sielu sietää. Tarvittaessa kuitenkin myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi saa ilmoittautua – jokaisesta päivystyksestä on aidosti paljon apua!

Yhdestä kahden tunnin päivystyksestä vaalilautakunnissa on luvassa kiitokseksi valintasi mukaan Finnkinon leffalippu, 2 Kino Reginan leffalippua, ilmainen sisäänpääsy Taidehalliin tai TaiYo:n lakkimerkki, ja 4 tunnin päivystyksestä voit valita joko kaksi edellämainituista tai TaiYo-hupparin. Tule siis mukaan edistämään demokratiaa ja ilmoittaudu täyttämällä allaoleva lomake!

Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/KqY91T8ArySpQDug8

Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös suoraan vaalityöntekijä Mariaan:
maria.valkeavuolle (ät) uniarts.fi, puh. 040 846 3357

Kom med och hjälp med organiseringen av KonSts delegationsval

För att KonSt:s delegationsval kan organiseras smidigt, behöver vi just ditt hjälp! Till varje röstningsställe behövs det volontärer till valnämnder, som ser till att allt fungerar bra under röstningen. Uppgiften är lätt men desto viktigare!

Förhandsröstningen är torsdagen 31.10 och de egentliga valdagarna är tisdagen och onsdagen 5-6.11. Varje dag finns det tre röstningsställen (ett i varje akademi)  samt ett fjärde ställe i Kuopio den 31.10, och röstningsställen har öppet kl. 11–16 (sista valdagen exceptionellt kl. 11–18). Volontärer i valnämnder jobbar helst i skiften av två timmar och man kan göra så många skiften som man vill, men vid behov kan också ett kortare pass hjälpa mycket!

För två timmars hjälp i valnämnder får man välja Finnkinos biobiljett, två biljetter till Kino Regina, ett fritt inträde till Konsthallen eller KonSts mössmärke, och för fyra timmars hjälp får man två av de ovannämnda eller KonSts munkjacka. Kom och hjälp oss genomföra demokrati och anmäl dig via länken nedan!

Anmälningsblankett: https://forms.gle/KqY91T8ArySpQDug8

Mera information: Valarbetare Maria Valkeavuolle, maria.valkeavuolle@uniarts.fi, tfn 040 846 3357

Help needed with the organization of ArtSU’s council elections

In order to organize the University of the Arts Student Union council elections properly, we need your help! At every voting venue volunteers are needed for election committees, who look after the voting process – an easy but very important job!

The advance voting day is Thursday 31 Oct and the official election days are Tue-Wed 5-6 Nov. Every day, there are three voting venues (one in each academy) with a fourth one in Kuopio on 31 Oct, and all venues are open from 11am to 4pm (except on the last election day, when all venues are open from 11am to 6pm). The work of the election committees is divided in 2-hour shifts and as a volunteer you can do as many of them as you like, but if necessary, also a shorter shift is genuinely a big help!

For doing one 2-hour shift, you get to choose either one Finnkino’s movie ticket, two movie tickets to Kino Regina, a free entry to Kunsthalle Helsinki or ArtSU’s student cap cockade, and for doing two 2-hour shifts you can choose two of the above or ArtSU’s hoodie. Come and help us put democracy into practice and enrol via the link below!

Enrolment link: https://forms.gle/KqY91T8ArySpQDug8

More information: Election coordinator Maria Valkeavuolle, maria.valkeavuolle@uniarts.fi, tel. 040 846 3357