Esiintymis- ja opetuskeikkoja tarjolla Taiteilijapankin ja Primon kautta!

In English below.

Kaipaatko käytännön työkokemusta omalta taiteenalaltasi? Kelpaako raha? Tiesithän, että voit saada opintojesi aikana työ-, esiintymis- ja opetuskeikkoja kahden eri palvelun, Taideyliopiston ylioppilaskunnan Taiteilijapankin ja Sibelius-Akatemian ohjelmatoimisto Primon kautta? Taiteilijapankki on vuodenvaihteessa uudistuva verkkoalusta niin yksityishenkilöille kuin yhteisöillekin suunnatuille opiskelijoiden esiintyjä- ja opettajailmoituksille, ja Primo on yritysasiakkaisiin keskittyvä ammattimainen musiikkiohjelmatoimisto.

Molemmat etsivät listoilleen lisää opiskelijoita – Primo muusikoita ja Taiteilijapankki kaikkien taiteenlajien edustajia. Myös Taiteilijapankissa on tällä hetkellä mukana lähinnä sibeliusakatemialaisia, joten sinne toivotaan lisää etenkin Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun opiskelijoita laajentamaan valikoimaa. Eri kohderyhmien lisäksi palvelut toimivat keskenään hiukan eri konseptilla ja keskittyvät eri asiakasryhmiin, joten jos keikkatyöt kiinnostavat, katso tarkemmat tiedot alta ja ilmoittaudu mukaan vaikka molempiin!

TaiYo:n Taiteilijapankki

Taiteilijapankki on Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäsenpalvelu, joka on avoin kaikille Taideyliopiston opiskelijoille. Taiteilijapankki palvelee välittämällä TaiYo:n nettisivujen kautta yksittäisten opiskelijoiden ja ryhmien esittelyjä ja yhteystietoja tilaajille, jotka kaipaavat esim. improryhmää tai musiikkiesitystä erilaisiin tilaisuuksiin, haluavat löytää piirustuksen tai pianonsoiton opettajan tai etsivät muita taideaiheisia palveluja. Taiteilijapankin kautta kutsutaan opiskelijoita esiintymään myös Taideyliopiston sidosryhmätilaisuuksiin.

Taiteilijapankin ilmoitukset voivat koskea mitä tahansa taideyliopistolaisille ominaista osaamista, ja niitä voi jättää yksin tai esiintyjäryhmän puolesta (ryhmästä vähintään yhden henkilön on oltava ylioppilaskunnan jäsen). Palvelu on maksuton sekä ilmoituksen jättäjälle että tilaajalle, ja TaiYo toimii ainoastaan tietojen välittäjänä – kaikista käytännön asioista ja mm. palkkiosta sovitaan suoraan taiteilijan ja tilaajan kesken.

Taiteilijapankki löytyy osoitteesta www.taiyo.fi/taiteilijapankki. Sen ulkoasu ja sisältö tulevat kuitenkin vuodenvaihteessa uudistumaan käyttäjäystävällisemmiksi, mahdollistaen kattavamman esittelyn luomisen mm. kuvien ja linkkien avulla ja helpottaen sen jakamista sosiaalisessa mediassa. Lisätietoa uudistuksesta löytyy osoitteesta www.taiyo.fi/2018/11/16/taiyon-taiteilijapankki-uudistuu, ja oman esittelyn voi jättää osoitteessa www.taiyo.fi/taiteilijapankki/ilmoitus.

Ohjelmatoimisto Primo

Primo on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ohjelmatoimisto, joka tuottaa ainutlaatuisia musiikkielämyksiä yritysten ja yhteisöjen tilaisuuksiin. Primo suunnittelee ja räätälöi asiakkailleen konsertteja, ohjelmallisia osuuksia, taustamusiikkia ja erilaisia musiikillisia aktiviteetteja esimerkiksi yritysten työhyvinvointipäiviin. Konserttitilaisuudet vaihtelevat konferensseista ja juhlagaaloista erilaisiin henkilöstötapahtumiin.

Primon listoilla on Taideyliopiston opiskelijoita, valmistuneita muusikoita ja opettajia. Primo on kiinnostunut kaikenlaisista kokoonpanoista genrerajoista riippumatta ja maksaa muusikoilleen kilpailukykyiset palkkiot. Primon esiintyjiksi voivat hakea kaikkien Taideyliopiston akatemioiden opiskelijat. Lähetä lyhyt esittelyteksti ja ääninäyte sähköpostilla (yhteystiedot alla), niin saat lisätietoja hakuprosessista!

Tuottaja Anne Toppila, anne.toppila (at) uniarts.fi
Tuotantokoordinaattori Silja Nummi, silja.nummi (at) uniarts.fi
http://www.ohjelmaprimo.fi

Gigs and teaching jobs available through the Artist Directory and Primo!

Do you want work experience from your own art field? Do you want money? Did you know that you can get performance and teaching gigs during your studies through two different services, ArtSU’s Artist Directory and Sibelius Academy’s event service Primo? The Artist Directory is a platform where students can upload their presentations for both individuals and organizations looking for performers or teachers, and Primo is a professional event service focusing on music and corporate customers.

Both are looking for more students – Primo for musicians and the Artist Directory for artists in all art fields. At the moment, also the Artist Directory includes mainly students from Sibelius Academy, so it is especially looking for students from Academy of Fine Arts and Theatre Academy to expand its selection. In addition to different target groups, the two services work with a slightly different concept and focus on different customers, so if you are interested in getting gigs, check out the details below and sign up for one or both!

ArtSU’s Artist Directory

The Artist Directory is a member service of the University of the Arts Student Union and is open to all students of Uniarts Helsinki on ArtSU’s website. It showcases profiles and contact information of individual students and ensembles to clients who are looking for e.g. an improvisation group or musical performance to various events, an art or piano teacher or other services related to the arts. Through the Artist Directory, students are also invited to perform at Uniarts Helsinki’s stakeholder events.

The profiles of the Artist Directory can be related to any skills and services typical of Uniarts students and can feature individuals or groups (at least one member of a group must be a member of the Student Union). The service is free of charge to both the student and the customer, and ArtSU acts only as a mediator of information – all practical matters including the reward is agreed between the artist and the client.

The Artist Directory can be found at www.taiyo.fi/taiteilijapankki. However, its layout and content will be renewed and made more user-friendly at the turn of the year, enabling a more comprehensive artist profile with images and links, and facilitating its sharing in social media. More info on the reform can be found at www.taiyo.fi/2018/11/16/taiyon-taiteilijapankki-uudistuu, and ArtSU members can submit their profiles (also in English) at www.taiyo.fi/taiteilijapankki/ilmoitus.

Event service Primo

Primo is the Sibelius Academy’s events service, producing unique music experiences for companies and organisations. Primo produces tailored music entertainment for any occasion. Programme may vary from background music to concerts, edutainment events and workshops. The concert occasions may be conferences, gala dinners or other types of corporate events.

Primo’s performers are students, alumni and staff members of Uniarts Helsinki. Primo is constantly looking for new performers and accepts applications from ensembles and solo performers from all students of Uniarts Helsinki. Primo offers competitive compensation for all musicians. Please send a short presentation and a music sample via email (contact information below) and you will get more info on how to apply!

Producer Anne Toppila, anne.toppila (at) uniarts.fi
Production Coordinator Silja Nummi, silja.nummi (at) uniarts.fi
http://www.ohjelmaprimo.fi