Kaikki mukaan Ilmastomarssille 20.10.! Come and join the Climate March 20 Oct!

Kaikki mukaan Ilmastomarssille 20.10.!

Viime kesänä ilmastonmuutoksen vaikutukset järkyttivät Suomessa ja ympäri maailman, ja tällä viikolla myös kansainvälisen ilmastopaneelin viesti oli hyvin selvä: ilmastonmuutos on jo täällä – nyt on pakko toimia! Yhdessä me voimme vielä rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Tällä hetkellä Suomen kokonaispäästöt uhkaavat kuitenkin kasvaa.

Nyt on aika, jolloin tämän on pakko muuttua. Ilmastonmuutos uhkaa kaikkea, mitä rakastamme. Me vaadimme ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja kannatamme uusiutuvan energian ja energian säästön lisäämistä, ekosysteemien suojelua, oikeudenmukaista siirtymää, tukea köyhimpien maiden ilmastotoimiin ja ilmastokasvatusta kaikille koulutusasteille.

Tule mukaan vaatimaan vahvoja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi! Joukko kansalaisjärjestöjä, TaiYo yhtenä niistä, on kutsunut koolle suuren Ilmastomarssi-mielenosoituksen lauantaina 20.10. Kokoonnumme klo 14.30 Senaatintorilla, ja kulkue kohti eduskuntataloa starttaa klo 15.00. Katso tarkemmat tiedot Facebook-tapahtumasta www.facebook.com/events/2122339054700231 ja tule mukaan!

Alla med till Klimatmarschen den 20.10!

Förra sommaren chockerade klimatförändringens konsekvenser i såväl Finland som resten av världen, och nu är också internationella klimatpanelens ställning mycket klar: klimatförändringen är här redan nu – vi måste agera! Tillsammans har vi fortfarande en möjlighet att begränsa klimatets uppvärmning till 1,5 grader. För tillfället hotar Finlands helhetsutsläpp att till och med öka.

Tiden för förändring är inne. Klimatförändringen hotar allt det vi håller kärt. Vi kräver klimaträttvisa och understödjer en ökning av förnybar energi och energisparande, beskyddandet av ekosystem, en rättvis övergång, stöd för de fattigastes ländernas klimatverksamhet och klimatfostran på alla utbildningsnivåer.

Kom med och begär starka åtgärder för att bromsa klimatförändringen! Flera medborgarorganisationer (inklusive KonSt) arrangerar Klimatmarsch-demonstrationen lördagen 20.10. Vi samlas klockan 14.30 på Senatstorget och själva marschen startar mot riksdagshuset klockan 15. Kolla noggrannare informationen på Facebook-sidan www.facebook.com/events/2122339054700231 och kom med!

Come and join the Climate March on 20 October!

The consequences of climate change shocked Finland and the rest of the world last summer, and this week the message of the IPCC Climate Panel was very clear: Climate change is already here – the time to act is now! United, we can yet limit climate change to a warming of 1,5 degrees. Currently, Finland’s total emissions threaten to grow.

Now is the time for change. Climate change threatens all we hold dear. We demand climate justice and support an increase in renewable energy and energy conservation, the protection of ecosystems, a just transition, aid for the climate action of the poorest and environmental education for all levels of education.

Join us in demanding ambitious actions to mitigate climate change! Several NGOs, including ArtSU, have convened the Climate March rally on Saturday 20.10. We will convene at 14:30 on Helsinki Senate Square, and the march will depart for the parliament house at 15:00. Check out further details on the Facebook event www.facebook.com/events/2122339054700231 and join us next Saturday!