Keskustelutilaisuudet SibAn opiskelijoille Taideyliopiston eettisestä ohjeistuksesta

Oletko kohdannut epäasiallista käytöstä opettajan tai toisen opiskelijan taholta? Valitettavan moni on, sillä rehtorin kyselyssä 89 opiskelijaa kertoi kohdanneensa epäasiallista käyttäytymistä. Tarvitaan siis toimia entistä oikeudenmukaisemman ja turvallisemman työ- ja opiskeluympäristön hyväksi. Viime keväänä Sibelius-Akatemia järjesti opettajille kaksi tilaisuutta, jossa keskusteltiin hyvän ammattietiikan periaatteista, ja nyt on aika käydä vastaavanlainen keskustelu opiskelijoiden kanssa!

Sibelius-Akatemia ja Taideyliopiston ylioppilaskunta järjestävät opiskelijoille kaksi samansisältöistä keskustelutilaisuutta, to 4.10.2018 klo 17-19 Musiikkitalon Sonore-salissa ja ke 10.10.2018 klo 17-19 Musiikkitalon Black Boxissa. Tilaisuuksien fasilitoijina toimivat Taideyliopiston opintopsykologit ja heitä tukemassa paikan päällä on myös ylioppilaskunnan edustajia sekä SibAn palvelu- ja henkilöstöpäällikkö. Keskusteluja voidaan käydä sekä suomeksi että englanniksi osallistujien toiveiden mukaisesti.

Toivomme kuulevamme opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia epäasiallisesta käytöksestä ja ammattieettisesti haastavista tilanteista sekä keinoista, joilla voimme rakentaa parempaa opiskeluympäristöä. Tavoitteenamme on luoda yhteisöömme yhteisesti hyväksytyt hyvän eettisen toiminnan periaatteet ja sopia toimenpiteistä niiden vahvistamiseksi ja käytäntöön saattamiseksi. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle rikastuttamaan keskustelua ja osallistumaan toivotun yhteisön kehittämistyöhön!

Voit halutessasi vahvistaa osallistumisesi ja kirjoittaa jo etukäteen ajatuksiasi ja kokemuksiasi aiheesta ilmoittautumislomakkeelle https://my.surveypal.com/Development-of-ethical-guidelines-for-the-Sibelius-Academy. Voit kirjata ajatuksiasi lomakkeelle, vaikka et pääsisikään paikan päälle. Tervetuloa!

Discussions for Siba students about developing Uniarts’ ethical guidelines

Have you encountered situations, where you have felt that a teacher or fellow student has acted or expressed themselves inappropriately? Many of us have: in the rector’s questionnaire, 89 students reported of such experiences. Clearly, we must do more to ensure a just and safe environment for studying and working! With this in mind, Sibelius Academy started a process last spring by inviting teachers to take part in two seminars, focused on discussing ethically challenging situations and the teachers’ roles and responsibilities. The next step is to engage the students of Sibelius Academy.

Sibelius Academy and University of the Arts Student Union will organize two similar discussions for students: Thursday, October 4, 17:00 to 19:00 at Music Centre’s Sonore hall, and Wednesday, October 10, 17:00 to 19:00 at Music Centre’s Black Box. Uniarts study psychologists will facilitate the discussions. In addition, representatives of the Student Union and academy’s Head of services and HR will be present in the events. Discussion are held in Finnish and English, you are free to express yourself in the language you find most comfortable.

We want to discuss your experiences of inappropriate behavior or ethically challenging situations and your ideas of the concrete actions we should take. The goal is to both define ethical guidelines and to make a concrete action plan for implementing them at the Sibelius Academy. Please come and contribute to this important theme!

You can also confirm your attendance and write us your thoughts on the theme by registering via this link: https://my.surveypal.com/Development-of-ethical-guidelines-for-the-Sibelius-Academy. You may comment on the theme via link even if you do not have the opportunity to participate. Welcome!