Akateemisen kaunotaiteen palkinto Asematilalle

Taideyliopiston ylioppilaskunta on myöntänyt järjestyksessään viidennen Akateemisen kaunotaiteen palkinnon Asematilalle. Asematila on Huopalahden asemarakennuksen entiseen odotushalliin vuonna 2015 perustettu kulttuuritila, joka on toiminut paikkana monenlaiselle kulttuuritoiminnalle esitystaiteesta työpajoihin, kollektiivisiin päivällisiin ja päiväuniin. Palkinnon saaja julkistettiin ja palkinto jaettiin myöhään lauantaina 7.4. Teatterikorkeakoululla Taideyliopiston ylioppilaskunnan (TaiYo) 5-vuotisjuhlan yhteydessä.

Asematilan toimintaan kuuluvat kuukausittaiset Tupaklubi- ja Kirjaklubi-tapahtumat sekä Asemalabra, joka tarjoaa kulttuuritoimijoille ilmaisen tilan oman äänen etsimiselle ja jakamiselle kahdeksi viikoksi kerrallaan. Avaimet käteen -tyyliin toimiva ja kokeelliseen toimintaan kannustava Asemalabra toimii alustana kokeilla, ajatella, olla jouten, tehdä ehdotuksia, unelmoida, kysyä kysymyksiä sekä jakaa toimijuutta. Yleisemminkin Asematila pyrkii kohti avoimempaa kulttuurin kenttää, jossa epäonnistuminen, yrittäminen ja keskeneräisyys ovat hyveitä, ja haluaa kannustaa tilassa tapahtuvia projekteja keskittymään “meihin” mieluummin kuin “minuun” sekä ottamaan huomioon yhteisöllisyyden ja yhteisön. Tilaa koordinoi voittoa tavoittelematon Asematila ry, jonka yhtenä tavoitteena on alituiseen kysyä, millaisia toiminnan ja jakamisen tiloja tarvitaan, millaisista tiloista ihmiset unelmoivat ja millainen on inspiroiva ja turvallinen paikka kokea, tehdä ja kokeilla.

”Kiitämme palkinnosta, tämä ensimmäinen julkinen tunnustus tekemästämme työstä merkitsee meille paljon ja kannustaa eteenpäin. Asematilassa tapahtuu ja on tapahtunut kuluneiden kahden ja puolen vuoden aikana hienoja kohtaamisia, teoksia ja koollekutsumisia. Haluamme kiittää kaikkia Asematilassa toimivia ja toimineita tekijöitä sekä kärsivällistä tilan omistajaa, joka on sallinut meidän toimia Asemalla. Olemme halunneet irtisanoutua kulttuurista, jossa pitäisi koko ajan pärjätä, menestyä ja olla tuottava. Vallitsevissa olosuhteissa lempeys, huomioonottaminen, hitaus ja keskeneräisyyden vaaliminen unohtuvat helposti. Haluamme olla mukana vallankumouksessa, jossa yksin menestyvä taiteilijanero ei ole enää ainoa ja oikea tavoiteltava asia, vaan merkitys löytyy sellaisista asioista kuin yhdessä tekeminen ja oleminen, kuunteleminen, keskustelu ja pysähtyminen”, kommentoi Asematila ry:n edustaja Sanna Ritvanen.

”Maksuttomien taidetilojen tarve on Helsingissä suuri, tämä on konkretisoitunut niissä lukemattomissa aloitteissa ja ehdotuksissa, joita olemme joutuneet hylkäämään. Asematila on toiminut tähän saakka täysin ilman rahoitusta, talkoilla ja vapaaehtoisvoimin. Välillä ajan ja jaksamisen puute on tehnyt toiminnasta vaivalloista ja uuvuttavaa – kuinka jakaa aikansa niin, että työn merkityksellisyyden ja nuudelipussin saisi samassa paketissa? Tämä ongelma leikkaa koko taidemaailman läpi: ihmiset työskentelevät käsittämättömiä määriä ja kaiken odotetaan tapahtuvan silkan kutsumuksen voimalla. Haluaisimmekin tulevaisuudessa kyetä maksamaan palkkioita tilassa toimiville tekijöille, taiteilijoille ja kanssaolijoille – omia palkkojamme unohtamatta”, Sanna Ritvanen jatkaa.

Taideyliopiston ylioppilaskunta perusti Akateemisen kaunotaiteen palkinnon vuonna 2014 ylioppilaskunnan 1-vuotissyntymäpäivän kunniaksi, ja se jaetaan nykyään vuosittain ylioppilaskunnan vuosipäivän juhlinnan yhteydessä. Rahalliselta suuruudeltaan palkinto on Helsingissä neljän hengen ruokakunnassa asuvan korkeakouluopiskelijan yhden kuukauden opintorahan ja asumistuen suuruinen, eli tänä vuonna 469,28 euroa. Palkintosumma muuttuu vuosittain opintotuen kehityksen mukaisesti, ja viime syksynä voimaan astuneiden opintotukileikkausten myötä palkinto on nyt rahalliselta arvoltaan aiempia vuosia pienempi. Palkintosummalla Taideyliopiston ylioppilaskunta haluaakin samalla muistuttaa, minkälaisella rahamäärällä opiskelijoiden oletetaan tulevan toimeen opintojensa aikana.

Akateemisen kaunotaiteen palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin nuorten taiteilijoiden näkökulmia sekä lisätä ennakkoluulottoman ja tulossa olevan taiteen arvostusta ja näkyvyyttä. Erityisenä tarkoituksena on uudistaa ajatusta hyvästä taiteesta ja vallata akateemisen, korkean ja kaunotaiteen käsitteet uuden, vasta tuloillaan olevan taiteen käyttöön. Palkinto jaetaan vuosittain nuorelle tai nuoria edustavalle taiteilijalle, taiteilijaryhmälle tai teokselle, joka laajentaa oman alansa ilmaisua tai tuo siihen jotakin uutta. Palkinto ei ole tunnustus jo tehdystä urasta vaan huomionosoitus ja kannustus uusille rohkeille avauksille ja lupaavalle taiteen aloja uudistavalle otteelle. Palkintoa jaettaessa korostetaan myös – ylioppilaskuntien lakisääteistä tehtävää mukaillen – taiteilijan kykyä aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen taiteilijuuteen, joka voi näkyä muun muassa osallistumisena yhteiskunnalliseen keskusteluun, työnä taiteen aseman edistämiseksi tai rajanylityksinä eri taiteenlajien välillä.

Palkinnon saajan valitsee ylioppilaskunnan hallituksen nimittämä palkintolautakunta, johon kuuluivat tänä vuonna Taideyliopiston opiskelijat Aino Kovanen (Sibelius-Akatemia), Riikka Laurilehto (Teatterikorkeakoulu) ja Toni Vallasjoki (Kuvataideakatemia), ylioppilaskunnan pyörittämän Vapaan taiteen tilan koordinaattori Teppo Vesikukka sekä juuri kautensa päättänyt Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö. Aiempina vuosina Akateemisen kaunotaiteen palkinnon ovat saaneet poikkitaiteellisesta toiminnastaan tunnettu vaasankatulainen Sorbus-galleria (2014), feministinen Blaue Frau -teatteriryhmä (2015), transaktivismia ja taidetta yhdistävä Transforces-ryhmä (2016) sekä muunsukupuolinen rap-artisti Tero Hetero (2017).

LISÄTIETOJA

Asematila
Sanna Ritvanen, puh. 044 055 4036, sanna.ritvanen (at) gmail.com
http://www.asematila.fi

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)
Puheenjohtaja Jenni Kilpi, puh. 040 710 4297, taiyo-pj (at) uniarts.fi
Pääsihteeri Ville Sinnemäki, puh. 040 710 4296, taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi
http://www.taiyo.fi

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisö sekä etu- ja palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki n. 1800 Taideyliopiston perustutkinto-opiskelijaa. Ylioppilaskunta syntyi 1.1.2013, kun Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät.