TaiYo:n hallitus jakoi vastuualueet vuodelle 2018

Ylioppilaskunnan vuoden 2018 hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 14.1.2018 ja päätti keskinäisestä työnjaostaan seuraavasti:

 • Jenni Kilpi: hallituksen puheenjohtaja
 • Sonja Leván: varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka, opiskelijayhteisö
 • Sofia Raittinen: varapuheenjohtaja, kulttuuripolitiikka, työelämä
 • Hanna Hyytiäinen: kansainväliset asiat, kehitysyhteistyö
 • Niklas Nybom: koulutuspolitiikka, kaupunkiasiat
 • Michael Panula-Ontto: tapahtumat, Vapaan taiteen tila
 • Ella Tarvainen: viestintä

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät Hallitus-sivulta. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tiedotettavaa ylioppilaskunnan suuntaan, ota rohkeasti yhteyttä kyseisestä aihealueesta vastaavaan hallituksen jäseneen! Kaikissa asioissa voit toki olla yhteydessä myös ylioppilaskunnan toimistoon ja työntekijöihin, joiden yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

 

KonSts styrelse konstituerade sig

Konstuniversitetets Studentkårs styrelse för 2018 konstituerade sig i sitt första möte den 14.1.2018. Ansvarsområdena för styrelsemedlemmarna är följande:

 • Jenni Kilpi: styrelseordförande
 • Sonja Leván: vice ordförande, socialpolitik, studentgemenskapen
 • Sofia Raittinen: vice ordförande, kulturpolitik, arbetslivet
 • Hanna Hyytiäinen: internationella ärenden, utvecklingssamarbete
 • Niklas Nybom: utbildningspolitik, stadsfrågor
 • Michael Panula-Ontto: evenemang, Rummet för fri konst
 • Ella Tarvainen: kommunikation

Styrelsens kontaktuppgifter finns på sidan www.taiyo.fi/ylioppilaskunta/hallitus.

 

ArtSU’s Executive Board organized for 2018

ArtSU’s Executive Board 2018 was organized in the board’s first meeting on 14 Jan. The board members will take care of the following fields of responsibility:

 • Jenni Kilpi: Chair of the Board
 • Sonja Leván: vice Chair, social politics, student community
 • Sofia Raittinen: vice Chair, cultural politics, working life
 • Hanna Hyytiäinen: international affairs, development cooperation
 • Niklas Nybom: educational politics, city politics
 • Michael Panula-Ontto: events, Space for Free Arts
 • Ella Tarvainen: communication

You can find the board members’ contact information on ArtSU’s website at www.taiyo.fi/ylioppilaskunta/hallitus.