Opiskelijajärjestöt vaativat: Lisää tontteja opiskelija-asumiseen!

Kannanotto: vapaa levitettäväksi.

Opiskelija-asuntoja riittää vain alle kolmannekselle korkeakouluopiskelijoista ja vapaiden markkinoiden vuokrataso on opiskelijoille liian korkea. Tämä vaikeuttaa arkea ja opintoihin kiinnittymistä. Moni opiskelija jää ilman opiskelija-asuntoa erityisesti syksyisin, kun uudet opiskelijat muuttavat opintojen perässä pääkaupunkiseudulle. Esimerkiksi Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) asuntojonossa oli heinäkuun lopussa yli 5000 opiskelijaa ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asuntojonossa noin 1000 opiskelijaa. Pääkaupunkiseudulla on yhteensä noin 70 000 korkeakouluopiskelijaa.

Haastava tilanne on ollut tiedossa jo pitkään ja asia on nostettu esiin muun muassa ympäristöministeriön tekemässä Opiskelija-asumisselvityksessä, jonka mukaan metropolialueelle (Helsinki-Espoo-Vantaa) tulisi rakentaa noin 500 opiskelija-asuntoa vuosittain. Tämä tarkoittaisi kotia noin 850:lle opiskelijalle. Selvityksen mukaan vaikeuksia liittyy sopivien tonttien saamiseen ja rakennuskustannusten nousuun.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat ovat sopineet että asumisen kaavoitusta lisätään 25 % aiempaan toimintasuunnitelmaan nähden. Vastineeksi valtio on luvannut osallistua Helsingin seudun suurten infrahankkeiden kustannuksiin. Sopimus on laadittu aiemman Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL) jatkoksi, jonka välitön toimeenpano on valtion ehtona infrahankkeiden tuelle.

HOAS ja AYY ovat valmiita rakentamaan lisää koteja opiskelijoille välittömästi,  mutta kaupungit eivät ole kaavoittaneet niille riittävästi tontteja. Opiskelija- ja ylioppilaskunnat vaativat, että kunnat muistavat opiskelija-asumisen valtion ja kuntien välisen sopimuksen toteutuksessa.

“Opiskelija-asumisen rakentamistavoitteista on pitkällä aikavälillä jääty reilusti jälkeen, joten tavoitteista tulisi siirtyä toteutukseen viipymättä”, puheenjohtajat vaativat.
Lauri Lehtoruusu, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Jani Räisänen, Arcada studerandekår – ASK
Erkko Virtanen, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako
Maria Outinen, Haaga-Helian opiskelijakunta
Anna-Maija Riekkinen, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Sini Heino,Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Katri Manninen, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Mikael Kinanen, Taideyliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoa:

Lauri Lehtoruusu, 050 520 9420, lauri.lehtoruusu@ayy.fi.

Viitteet: Ympäristöministeriö (2012). Opiskelija-asumisselvitys 2012.