Taideyliopiston ylioppilaskunnan historian ensimmäiset edustajistovaalit käytiin Suomen korkeimmalla äänestysaktiivisuudella

Tiedote
11.10.2012
Julkaisuvapaa heti

Taideyliopiston ylioppilaskunnan historian ensimmäiset edustajistovaalit käytiin Suomen korkeimmalla äänestysaktiivisuudella

Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit päättyivät tänään. Äänestysprosentiksi muodostui 36 %, mikä on korkeampi kuin yhdenkään muun ylioppilaskunnan äänestysaktiivisuus viime syksyn vaaleissa. Kuvataideakatemialla äänestysaktiivisuus oli 63 %, Teatterikorkeakoululla 51 % ja Sibelius-Akatemialla 26 %. Äänioikeuttaan käytti yhteensä 654 äänioikeutettua.

Yhteensä edustajistoon valittiin 21 jäsentä. Valituista viisi (5) on Kuvataideakatemian, yhdeksän (9) Sibelius-Akatemian ja seitsemän (7) Teatterikorkeakoulun opiskelijoita.

Vaalien ääniharava oli teatteritaiteen ylioppilas, HuK Eero Erkamo Teakin vaaliliitosta yhteensä 66 äänellä. Teakin vaaliliitto kuuluu Teakin vaaliliiton ja Puolueen vaalirenkaaseen, joka sai edustajistoon 12 paikkaa.

Edustajisto käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa ja päättää muun muassa uuden ylioppilaskunnan säännöistä ja henkilövalinnoista. Ylioppilaskunnan ensimmäinen edustajiston kokous järjestetään torstaina 1.11.2012.  Kokouksen avaa eniten henkilökohtaisia ääniä vaaleissa saanut teatteritaiteen ylioppilas, HuK Eero Erkamo. Valtiovallan tervehdyksen kokouksen aluksi lausuu opetusministeri Jukka Gustafsson.

Varsinainen vaali pidettiin 1.-3.10. Äänestyspisteitä oli Kuvataideakatemialla, Teatterikorkeakoululla ja Sibelius-Akatemialla sekä yhtenä päivänä Sibelius-Akatemian Kuopion toimipisteellä.

Vaalit eivät sujuneet täysin mutkattomasti. Kuvataideakatemian äänestyspisteellä annettiin toisen vaalipäivän aikana ääniä, joiden antajat eivät olleet Kuvataideakatemian ylioppilaskunnan jäseniä. Henkilöiden äänioikeus todettiin asianmukaisesti yliopiston toimittamasta listasta, mutta lista oli virheellinen. Annettuja äänestyslippuja ei ollut mahdollista erottaa muista lipuista, joten ainoa tapa saada luotettava tulos on mitätöidä kaikki Kuvataideakatemian äänestyspisteellä kahden ensimmäisen annetut äänet. Tästä johtuen keskusvaalilautakunta julisti lisävaalin pidettäväksi 10.-11.10.2012.

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittavan ylioppilaskunnan ensimmäisissä edustajistovaaleissa oli ehdolla 46 henkilöä. Ehdolle saivat asettua kaikki Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskuntien läsnä oleviksi ilmoittautuneet jäsenet. Ehdolla oli 22 Kuvataideakatemian, 15 Sibelius-Akatemian ja 9 Teatterikorkeakoulun opiskelijaa. Vaaleissa oli 5 vaaliliittoa ja 1 vaalirengas, joihin kuuluu vaaliliitoista 2. Kuusi ehdokasta ei kuulu mihinkään vaaliliittoon, joskin yksi kuului vaalirenkaaseen.

Taideyliopiston ylioppilaskunta aloittaa toimintansa 1.1.2013, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu sekä niiden ylioppilaskunnat yhdistyvät yliopistolain mukaisesti.

Lisätietoja:

Taideylioppilaskuntien yhdistymisen projektipäällikkö Saara Hyrkkö, saara.hyrkko@gmail.com, 040 710 4227

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Peltola, janne.j.peltola@gmail.com, 040 515 3974

Alustava vaalitulos löytyy osoitteesta: http://taiyo.fi/edustajistovaalit-2012/alustava-vaalitulos/

Keskusvaalilautakunta vahvistaa tuloksen tarkastuslaskennan jälkeen 15.10.2012.

Alustavan vaalituloksen mukaan edustajiston paikkajako vaaliliitoittain on seuraava:
Puolue 5
Teakin vaaliliitto 7
Akateeminen vapautusrintama 5
Piparipuolue 2
Hengen miehet 1
Putkonen Anni 1