Taideyliopiston ylioppilaskunta lakittaa Havis Amandan virtuaalitodellisuudessa – University of the Arts Student Union to crown Havis Amanda in virtual reality

Tiedote – julkaisuvapaa heti
På svenska nedan – In English below

Tänä vappuna perinteisestä Havis Amandan lakituksesta vastaava Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) toteuttaa lakituksen kokonaan virtuaalisesti. Koronavirusepidemian myötä perinteinen lakitus Kauppatorilla ei tällä kertaa ole mahdollinen, mutta ylioppilaskunta haluaa silti olla tuomassa iloa ihmisten vappuun toteuttamalla lakituksen vaihtoehtoisella tavalla, jota kaikkien on mahdollista seurata turvallisesti omalta kotisohvaltaan.

Yhteistyössä Helsingin kaupungin ja VR-studio Zoanin kanssa toteutettava virtuaalilakitus tarjoaa mahdollisuuden kokea perinteinen tapahtuma aivan uudella ja ainutlaatuisella tavalla. Lakitus tarjoaa myös katsojille mahdollisuuden vuorovaikutukseen, reagointiin ja tänä keväänä paljon kaivattuun yhteisöllisyyteen virtuaalitodellisuudessa. Mantan lakitus on katsottavissa mm. osoitteessa www.burst.fi vappuaattona 30.4. klo 17.45 alkaen, ja se on samalla osa Helsingin kaupungin laajempaa vappuaaton ohjelmaa. Helsingin kaupunki julkistaa etävapun ohjelman kokonaisuudessaan myöhemmin tällä viikolla. 

”Havis Amandan lakitus on yksi Helsingin rakkaimpia vappuperinteitä, jota tänä vuonna ei voida koronaepidemian takia järjestää perinteisessä muodossa. On ollut hienoa nähdä, kuinka Taideyliopiston ylioppilaskunta on lähtenyt innovatiivisesti toteuttamaan lakitusta uudella tavalla yhdessä kaupungin ja Zoanin kanssa. Toivon, että Mantan lakitus toimii tänäkin vuonna vapun avaajana ja tuo iloa etävapun viettoon”, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Omien perinteidensä ja arvojensa mukaisesti Taideyliopiston ylioppilaskunta haluaa myös nostaa tapahtumassa esiin tärkeinä pitämiään yhteiskunnallisia kysymyksiä ja käsitellä niitä taiteen keinoin. Lakitukseen johdatteleekin samassa virtuaaliympäristössä toteutettu lyhyt poikkitaiteellinen performanssi, jossa kuullaan ilmastokriisistä innoituksensa saanut monikielinen ylistys luonnolle. Performanssin taiteellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Taideyliopiston opiskelijoista koostuva työryhmä, jonka jäsenet on lueteltu tarkemmin alla.

Virtuaalisen Mantan lakituksen myötä Taideyliopiston ylioppilaskunta haluaa myös muistuttaa kaikkia turvallisesta vapun vietosta poikkeusolosuhteissa. “Mantan lakituksen teemoilla ja ohjelmalla haluamme nostaa esiin taiteen voimaa, luonnon kauneutta ja planeettaamme edelleen uhkaavan ilmastokriisin vakavuutta. Lakituksen uudella toteutustavalla haluamme kuitenkin myös muistuttaa, ettei kokoontuminen ole vielä turvallista ja poikkeusoloissa rakkaatkin perinteet on osattava ajatella uusiksi. Toivomme, että Helsingin keskustaan ja Ullanlinnanmäelle vaeltamisen sijaan kaikki seuraavat Mantan lakitusta ja kohottavat maljat tällä kertaa kotonaan”, vetoaa Taideyliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Sofia Charifi.

Työryhmä

 • Musiikki – Aukusti Arjas (sis. remixit VILDÁn kappaleista Skállovárri, Beaivvi mánát och Vildaluodda)
 • Esiintyjät – Matleena Kohonen, Saara Lampela, Eugenie van der Meulen, Sara-Maria Pirhonen
 • Taiteellinen suunnittelu – Sofia Charifi (taiteellinen vastaava), Terhi Hartikainen, Veera Isotalo, Eeva Rajakangas, Oskari Ruuska, Maria Valkeavuolle sekä esiintyjät
 • Tuotanto – Sini Kaartinen, Ville Sinnemäki

Mera information

 • Puheenjohtaja Sofia Charifi (erityisesti lakituksen teemat ja taiteellinen sisältö): puh. 050 4040 513, sofia.charifi@uniarts.fi
 • Varapuheenjohtaja Sini Kaartinen (erityisesti lakituksen käytännön järjestelyt): puh. 044 5431 461, sini.kaartinen@uniarts.fi

Tapahtuma Facebookissa: www.facebook.com/events/515855342652856

Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat (AYY, HYY, SHS ja TaiYo) lakittavat Havis Amandan patsaan vappuaattona vuorovuosin. Lakitusperinne vakiintui nykyiseen muotoonsa vuonna 1951, mutta epävirallisesti Mantaa on lakitettu lähteestä riippuen jo noin sadan vuoden ajan. Vielä 1970-luvulla Manta lakitettiin puolen yön aikaan kuun vaihtuessa.

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisö sekä etu- ja palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki n. 1800 Taideyliopiston perustutkinto-opiskelijaa. Ylioppilaskunta syntyi Taideyliopiston perustamisen myötä 1.1.2013, kun Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät.

Konstuniversitetets studentkår sätter studentmössa på Havis Amanda virtuellt

Konstuniversitetets studentkår (KonSt), som i år ansvarar för traditionen att sätta studentmössan på Havis Amanda, kommer att förverkliga mösspåläggningen helt virtuellt. I och med coronaepidemin är den sedvanliga mösspåläggningen på Salutorget inte möjlig i år. Studentkåren vill dock bringa glädje till folket på valborg genom att förverkliga mösspåläggningen på ett alternativt sätt, som alla har möjlighet att följa med tryggt från den egna soffan.

Den virtuella mösspåläggningen, som förverkligas i samarbete med Helsingfors stad och VR-studion Zoan, erbjuder möjligheten att uppleva det traditionella evenemanget på ett nytt och enastående sätt. Tittarna har också möjlighet att interagera, reagera och uppleva mycket efterlängtade gemenskaplighet virtuellt. Havis Amandas mösspåläggning kan ses till exempel på adressen www.burst.fi på valborgsmässoafton 30.4 från och med kl. 17.45, och den är samtidigt en del av Helsingfors stads program för valborgsmässoafton. Helsingfors stad publicerar hela programmet för Vappen hemma senare i veckan.

”Mösspåläggningen av Havis Amanda, som är en av de mest kära valborgstraditioner i Helsingfors, kan i år inte förverkligas i sin traditionella form p.g.a. coronaepidemin. Det har varit fint att se hur Konstuniversitetets studentkår innovativt har gått med i att förverkliga evenemanget på ett nytt sätt tillsammans med Helsingfors stad och Zoan. Jag hoppas att mösspåläggningen av Havis Amanda även i år fungerar som start för vappen, och att den bringar glädje till allas firande av Vappen hemma”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

I enlighet med sina traditioner och värden vill Konstuniversitetets studentkår även föra fram viktiga samhälleliga frågor i evenemanget och behandla dem med konstens medel. En kort tvärkonstnärlig performans med en flerspråkig lovsång till naturen, inspirerad av klimatkrisen, genomförs i samma virtuella omgivning och leder till mösspåläggningen. En arbetsgrupp som består av studerande från Konstuniversitetet (se nedan) ansvarar för performansens konstnärliga planering och implementering.

Med den virtuella mösspåläggningen vill Konstuniversitetets studentkår även påminna alla om tryggt valborgsfirande i undantagsförhållanden. ”Med mösspåläggningens teman och program vill vi framhäva konstens kraft, naturens skönhet och allvaret i den klimatkris som fortsättningsvis hotar vår planet. Med det nya sättet att förverkliga mösspåläggningen vill vi även påminna att det inte ännu är tryggt att samlas, och i undantagstider måste även de mest kära traditioner tänkas om. Vi hoppas att alla, istället för att färdas till centrum och Ulrikasborgsbacken, följer med mösspåläggningen och skålar hemma den här gången”, vädjar ordförande för Konstuniversitetets studentkår Sofia Charifi.

Arbetsgruppen

 • Musik – Aukusti Arjas (inkl. remix av VILDÁs musikstycken Skállovárri, Beaivvi mánát och Vildaluodda)
 • Uppträdande – Matleena Kohonen, Saara Lampela, Eugenie van der Meulen och Sara-Maria Pirhonen
 • Konstnärlig planering – Sofia Charifi (konstnärlig ledare), Terhi Hartikainen, Veera Isotalo, Eeva Rajakangas, Oskari Ruuska och Maria Valkeavuolle samt uppträdande
 • Produktion – Sini Kaartinen och Ville Sinnemäki

Ytterligare information

 • Ordförande Sofia Charifi (konstnärligt innehåll):
  tfn 050 4040 513, sofia.charifi@uniarts.fi
 • Viceordförande Sini Kaartinen (praktiska arrangemang):
  tfn 044 5431 461, sini.kaartinen@uniarts.fi

Evenemang på Facebook: www.facebook.com/events/515855342652856

Huvudstadsregionens studentkårer (AUS, HUS, SHS och KonSt) turas varje år om att sätta studentmössa på statyn Havis Amanda på valborgsmässoafton. Mösspåläggningstraditionen fick sin nuvarande form år 1951, men Havis Amanda har, beroende på källa, fått studentmössa inofficiellt redan i ca. hundra år. Ännu på 1970-talet fick Havis Amanda sin studentmössa vid midnatt på valborgsmässoafton.

Konstuniversitetets studentkår (KonSt) är en sammanslutning för Konstuniversitetets studerande, samt en intresse- och tjänsteorganisation för Konstuniversitetets alla ca. 1800 grundexamensstuderande. Studentkåren bildades då Konstuniversitetet grundades 1.1.2013 och Bildkonstakademins-, Sibelius-Akademins- och Teaterhögskolans studentkårer förenades.

University of the Arts Student Union to crown Havis Amanda in virtual reality

On this Vappu, the University of the Arts Student Union (ArtSU), responsible for the traditional Crowning of Havis Amanda, will arrange the ceremony entirely in a virtual environment. The traditional crowning ceremony on the Market Square is not possible this time due to the coronavirus, but the Student Union will still want bring joy to everyone’s Vappu celebrations by organising it in an alternative way, allowing everyone to follow it safely from their homes.

Conducted in cooperation with the City of Helsinki and VR studio Zoan, the virtual crowning ceremony offers an opportunity to experience the traditional event in a wholly new and unique manner. The event also offers viewers the opportunity to interact, react and experience much-needed communality in virtual reality. The crowning ceremony can be viewed e.g. at www.burst.fi on May Day Eve, April 30, at 5.45 pm, and it is a part of the larger Vappu programme offered by the City of Helsinki. The City of Helsinki will publish the Vappu at Home programme in its entirety later this week.

”The Crowning of Havis Amanda is one of Helsinki’s most beloved Vappu traditions, which this year can’t be organised as usual due to the coronavirus epidemic. It has been great to witness the creative approach with which the ArtSU Student Union, together with the city and Zoan, have been organising a new crowning ceremony. My hope is that, like always, the Crowning of Manta could mark the beginning of Vappu, while also bringing joy to the Vappu at Home celebrations,” says Jan Vapaavuori, Mayor of Helsinki.

In accordance with its traditions and values, the ArtSU wants to use the event as a platform to raise awareness about important social questions and to process them through art. In the same virtual environment, the ceremony then starts with a short interdisciplinary performance, which features a multi-lingual ode to nature, inspired by the climate crisis. A crew of the University of the Arts Helsinki students (see details below) is responsible for the artistic planning and execution of the performance.

With the help of the virtual crowning ceremony, the University of the Arts Student Union would like to remind everyone to celebrate Vappu safely in the current exceptional circumstances. “With the themes and programme of the event we want to promote the power of art, the beauty of nature, and the severity of the climate crisis that is still threatening our planet. By organising the ceremony differently, we would like to remind everyone, however, that it is still not safe to assemble, and in exceptional circumstances, we must approach even the dearest traditions from a different perspective. We hope that instead of flocking to the city centre or Ullanlinnanmäki, everybody would watch the ceremony and toast their glasses in their homes”, says Sofia Charifi, the Chairperson of the Student Union.

Crew

 • Music – Aukusti Arjas (incl. remixes of tracks Skállovárri, Beaivvi mánát and Vildaluodda by VILDÁ)
 • Performers – Matleena Kohonen, Saara Lampela, Eugenie van der Meulen, Sara-Maria Pirhonen
 • Artistic planning – Sofia Charifi (artistic execution), Terhi Hartikainen, Veera Isotalo, Eeva Rajakangas, Oskari Ruuska, Maria Valkeavuolle and perfeormers
 • Production – Sini Kaartinen, Ville Sinnemäki

Additional information

 • Chairperson Sofia Charifi (artistic content):
  tel. 050 4040 513, sofia.charifi@uniarts.fi
 • Vice Chairperson Sini Kaartinen (production):
  tel. 044 5431 461, sini.kaartinen@uniarts.fi

Event on Facebook: www.facebook.com/events/515855342652856

Havis Amanda receives her cap every year on May Day Eve, with the student unions of the Capital Region (AYY, HYY, SHS and ArtSU) alternating in charge of it. The crowning tradition has continued in its current form since 1951, but, depending on the source, Manta has been receiving her cap unofficially for about 100 years. As recently as the 1970s, Manta was crowned at midnight just as the month was changing.

The University of the Arts Student Union (ArtSU) is the community and interest and service organisation for all the about 1,800 students at Uniarts Helsinki. The University of the Arts Student Union was established on 1 January 2013 when the Student Unions of the Academy of Fine Arts, Sibelius Academy and Theatre Academy merged together.