TaiYo tukee aloitetta näyttämölavastuksen siirtämisestä Teatterikorkeakouluun

Avoin kirje koskien näyttämölavastuksen pääaineen siirtämistä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun

Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäelle
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) dekaani Maarit Ruikalle
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (Arts) dekaani Anna Valtoselle

19.10.2016 päivätyssä avoimessa kirjeessään dekaani Anna Valtoselle Aalto Artsin näyttämölavastuksen opiskelijat ilmaisivat halunsa siirtää pääaineensa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun alaisuuteen. Siirrolle löytyy paljon perusteita sekä käytännön arjen puolelta että ajatuksellisesti, oppimisympäristön henkisen virikkeellisyyden puolelta. Myös yhteiset resurssit näyttäisivät jakaantuvan tehokkaammin, mikäli näyttämölavastajat siirtyisivät virallisestikin sinne, missä jo kokevat pääosan opiskelustaan tapahtuvan.

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) haluaa ilmaista tukensa Aalto Artsin näyttämölavastuksen opiskelijoiden aloitteelle siirtää näyttämölavastuksen pääaine Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun.

Teatterikorkeakoulussa ja sen tämänhetkisessä yhteistyössä Aalto Artsin lavastajaopiskelijoiden kanssa vaikuttava päivän sana on niin kutsuttu sukupolviteatteri. Se on pitkäaikaisen kehityksen tulos, ja ainutlaatuinen ilmiö koko Euroopassa. Opiskelujen aikana kaikki suunnittelun alat sekä ohjaajat ja näyttelijät osallistuvat yhdessä produktiokursseille, ja näitä yhteistöitä tehdään vertaisten kanssa vähintään kolme kappaletta – useimmat opiskelijat enemmänkin kurssisuoritusten niin salliessa. Produktiot tuotetaan Teatterikorkeakoulun Opetusteatterissa, jonka paja on näyttämölavastuksen opiskelijoiden keskeinen oppimispaikka, kuten myös sen tarpeisto henkilökuntineen. Näyttämölavastuksen pääaineen siirtyminen Teatterikorkeakouluun olisi produktioiden kannalta järkevää, sillä kulkeminen eri kaupunginosien – ja piakkoin eri kaupunkien – välillä jäisi pois hidastamasta arkea. Aikataulujen sovittaminen helpottuisi, mikä osaltaan toisi lisää jouhevuutta yhteistöihin.

Taideyliopiston opiskelijoiden näkökulmasta lavastajat ovat jo osa Teatterikorkeakoulua – ja todellisuus näyttäytyy outoina eroina, säröinä sukupolvikokemuksessa. Yhtäkkisesti samaa kieltä ei löydykään, koska juuri tuo yksi porukka ei olekaan ollut jollain merkittävällä kurssilla. Yhteistä ajattelua tulisi jakaa enemmän, minkä lavastajien tulo Teatterikorkeakouluun mahdollistaisi. Lavastajien erikoisosaamiseen kuuluu tilallinen näkökulma ja kyky analysoida tiloja. Tämä osanen toisi lisäsyvyyttä kaikkien vertaisoppimiseen ja koko TeaKin henkiseen oppimisympäristöön, myös produktioiden ulkopuolella.

Sukupolviajattelu on suomalainen erikoisuus, ja siitä ollaan ylpeitä. Esim. Ruotsissa vastaavat yhteistyöt tehdään ammattilaisten kanssa. Tämä tarkoittaa merkittävää taloudellista satsausta ja samalla sitä, ettei sukupolven sisäisten teemojen ja arvojen etsintään ole mahdollisuutta yhteisen näyttämön käytännöllisen ratkaisemisen äärellä. Käytännössä näyttämölavastajat ovat samankaltaisessa tilanteessa ruotsalaisten kohtalotoveriensa kanssa: panttivankeina saarellaan, jossa ympäröivien koulutusohjelmien kiinnostuksen kohteet ovat muualla kuin näyttämötaiteissa ja niiden ominaispiirteissä. Sukupolviajattelu tuo teatterin kentälle artikuloituja muutosehdotuksia; visioita ja koulun aikana syntyneitä ryhmiä, jotka edistävät koko taiteenlajin kehitystä. Näin ollen näyttämölavastuksen opiskelijoiden siirtyminen lähemmäs teatteriopetusta olisi koko suomalaisen teatterikentän etu.

Tehostamista ja tiiviimpien yksikköjen muodostamista tapahtuu nyt kaikkialla. Rakenteiden tarkoitus on kuitenkin palvella sisältöjä, tässä tapauksessa maamme korkeinta taiteellista koulutusta. Katsommekin, että järkevintä tehostaminen on silloin, kun sen tarve on arvioitu ruohonjuuritasolla. Aalto Artsin näyttämölavastuksen opiskelijat edustavat ainoaa oman alansa koulutusohjelmaa koko Suomessa. Kunnioittakaamme heidän asiantuntijuuttaan ja siirtäkäämme heidän pääainensa oikeaan paikkaan.

Helsingissä 2.11.2016

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Lisätietoja: TaiYo:n puheenjohtaja Piia Peltola, puh. 044 980 4064, taiyo-pj (ät) uniarts.fi