TaiYo:n ensimmäinen Akateemisen kaunotaiteen palkinto Sorbus-gallerialle

MEDIATIEDOTE 10.4.2014 klo 16

Uusi opiskelijoiden taidepalkinto Sorbus-gallerialle

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on myöntänyt ensimmäisen Akateemisen kaunotaiteen palkinnon helsinkiläiselle Sorbus-gallerialle. Sorbus on tammikuussa 2013 Vaasankadulle avattu taiteilijavetoinen galleria, jossa järjestetään eri taiteenalojen välillä risteileviä näyttelyitä, esityksiä ja tapahtumia. Voittoa tavoittelematon galleria toimii talkoovoimin ja pyrkii luomaan yhteyden taiteilijoiden ja ihmisten välille suunnaten marginaaleista valtavirtaan. Palkinnon saaja julkistettiin torstaina 10.4. Musiikkitalossa Saara Lindahlin tilaisuutta varten säveltämän fanfaarin säestämänä.

Palkittu Sorbus-galleria esittää nykytaiteen elävänä alueena, jossa kuvat, äänet ja sanat sekoittuvat esityksellisyyden ja vuorovaikutuksen kanssa. Kuvataiteen eri muotoja esittelevän galleriatoiminnan rinnalla Sorbuksessa on nähty mm. teatteriesityksiä, musiikki- ja dj-keikkoja, keskustelutilaisuuksia, tanssiesityksiä, lyhytelokuvanäytöksiä, lausuntatilaisuuksia, klubeja ja äänitaidetta. Monet tapahtumista ovat yhdistäneet eri taiteenlajeja, osallistaneet yleisöä eri tavoin tai levittäytyneet galleriatilan ulkopuolelle Vaasankadulla. Myös gallerian nimellä on yhteys ympäristöönsä ja Vaasankadulla kasvavaan pihlajarivistöön.

Palkinnon saajan valitsi ylioppilaskunnan kutsuma palkintolautakunta, jonka jäseninä toimivat silloinen kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki sekä Taideyliopiston opiskelijat Laura Lehtinen (Teatterikorkeakoulu), Tiitus Petäjäniemi (Kuvataideakatemia), Niilo Tarnanen (Sibelius-Akatemia) ja Johannes Vartola (Vapaan taiteen tila). Perusteluissaan palkintolautakunta mm. totesi, että ”Sorbuksen toiminta on monitaiteista, avarakatseista ja istituutiokriittistä, ja se uudistaa taiteen kenttää madaltamalla perinteisiä raja-aitoja eri taidemuotojen ja niiden esittämisen välillä. Samalla se tarjoaa valmiiden rakenteiden ja tukijärjestelmien ulkopuolelta taitelijoille uudenlaisia toimintamahdollisuuksia, joita muut eivät nykyisellään tarjoa.”

Taideyliopiston ylioppilaskunta perusti Akateemisen kaunotaiteen palkinnon tänä keväänä ylioppilaskunnan 1-vuotissyntymäpäivän kunniaksi, ja se jaetaan tästä lähtien vuosittain ylioppilaskunnan vuosipäivän (14.4.) juhlinnan yhteydessä. Rahalliselta suuruudeltaan palkinto on yhden kuukauden täysimääräisen opintotuen ja asumislisän suuruinen. Tänä vuonna palkintosumma on siis 499,60 €, ja se muuttuu vuosittain opintotuen kehityksen mukaisesti. Palkintosummalla Taideyliopiston ylioppilaskunta haluaakin samalla muistuttaa, minkälaisella rahamäärällä opiskelijoiden oletetaan tulevan toimeen opintojensa aikana.

”499,60 euroa on niukka raha opiskelijalle mutta suuri summa Sorbukselle”, toteaa perustajajäsen Tuomo Tuovinen gallerian työryhmän puolesta. ”Sorbuksen tapahtumakalenterissa tulevaisuus on aina ollut vähän hämärän peitossa osittain siksi, että rahatilanne on jatkuvasti epävarma. Taaksepäin katsoessa taas huomaa, että Sorbuksessa on tapahtunut todella paljon ja kalenteri on ollut aivan täynnä. Tästä täytyy kiittää kaikkia taiteilijoita, jotka ovat olleet valmiita lähtemään tähän kreisiin ja epävarmaan touhuun, jossa tekeminen ei korreloi järjen kanssa. Arvostamme Taideyliopiston opiskelijoiden antamaa palkintoa, sillä Taideyliopiston tavoin Sorbus aloitti toimintansa reilu vuosi sitten ja ajaa taiteenalat ylittävää taiteen tekemistä. Tulkitsemme Akateemisen kaunotaiteen palkinnon kannustuksena tällaisen omaehtoisen toiminnan jatkumiselle, jota itsekin toivomme. Myös gallerian taloudellisen tilanteen kannalta huomionosoitus tuli juuri oikeaan aikaan – kiitos siitä!”, iloitsee koko gallerian työryhmä.

Akateemisen kaunotaiteen palkinnon tarkoituksena on edistää taiteen vapauteen ja kehitykseen liittyviä taiteellisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä, nostaa esiin nuorten taiteilijoiden näkökulmia sekä lisätä ennakkoluulottoman ja tulossa olevan taiteen arvostusta ja näkyvyyttä. Erityisenä tarkoituksena on uudistaa ajatusta hyvästä taiteesta ja vallata akateemisen, korkean ja kaunotaiteen käsitteet uuden, vasta tuloillaan olevan taiteen käyttöön. Palkintoa myönnettäessä korostetaan – ylioppilaskuntien lakisääteistä tehtävää mukaillen – taiteilijan kykyä aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen taiteilijuuteen.

Palkinto jaetaan vuosittain nuorelle tai nuoria edustavalle taiteilijalle, taiteilijaryhmälle tai teokselle, joka laajentaa alansa ilmaisua tai tuo siihen jotakin uutta. Palkinnonsaaja voi toimia millä tahansa taiteen alalla. Palkinto ei ole tunnustus jo tehdystä urasta vaan huomionosoitus ja kannustus uusille rohkeille avauksille ja lupaavalle taiteen aloja uudistavalle otteelle. Palkintoa jaettaessa tärkeää on omaperäisyys ja kiinnostavat ja radikaalit avaukset, minkä lisäksi voidaan korostaa rajanylityksiä eri taiteenlajien välillä, osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun taiteen asemasta ja työtä taiteen aseman edistämiseksi.

Palkinnon jakava Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisö sekä etu- ja palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki 1800 Taideyliopiston perustutkinto-opiskelijaa. Ylioppilaskunta syntyi 1.1.2013, kun Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät.

LISÄTIETOJA

Konstuniversitetets studentkår
Puheenjohtaja Mikael Kinanen, puh. 040 710 4297, taiyo-pj (ät) uniarts.fi
Pääsihteeri Ville Sinnemäki, puh. 040 710 4296, taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi

Sorbus-galleria
Perustajajäsen Tuomo Tuovinen, puh. 050 3687 451, sorbusgalleria (ät) gmail.com
sorbusgalleria.tumblr.com