TaiYo:n avustukset projekteille ja järjestöille ovat nyt haussa!

Taideyliopiston ylioppilaskunta tukee jäsentensä projekteja ja järjestöjen toimintaa rahallisin avustuksin. Avustuksia on kolmenlaisia:

 • Projektiavustuksia myönnetään TaiYo:n jäsenille, akatemiajaostoille ja opiskelijajärjestöille yhteisöllisiin tai taiteellisiin projekteihin – kyseessä voi olla niin opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtuma, liikuntavuoro kuin yhteisöllinen taideprojektikin, kunhan se palvelee laajasti ja avoimesti Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisöä.
 • Järjestöavustukset taas on tarkoitettu TaiYo:n piirissä toimivien yhdistysten normaalin vuosittaisen toiminnan tukemiseen; isompiin yksittäisiin projekteihin järjestötkin voivat hakea projektiavustusta.
 • Jaostoavustuksia voivat hakea TaiYo:n akatemiajaostot (SibA-, TeaK- ja KuvA-jaosto)
 • Avustukset myöntää TaiYo:n hallitus kirjallisten hakemusten pohjalta.

 

Syksyn avustukset ovat nyt haussa! Kaikkia avustuksia haetaan lähettämällä hakemus osoitteeseen taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi 1.10. mennessä. Avustuksia voi hakea ja niitä voidaan myöntää tilanteen mukaan jatkuvalla haulla muinakin aikoina, mutta määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ovat aina etusijalla eli niillä on paremmat mahdollisuudet saada hakemansa avustus. Syksylle 2023 avustuksiin on varattu seuraavasti rahaa:

 • projektiavustuksiin yhteensä 1400 €
 • järjestöavustuksiin yhteensä 600 €
 • jaostoavustuksiin kullekin jaostolle 700 €

 

Ennen hakemuksen lähettämistä tutustu avustusten myöntämisen kriteereihin ja käytäntöihin täältä (linkki).

Tarkempia tietoja ja apua hakemiseen voi kysellä TaiYo:n pääsihteeri Lauri Grünthalilta (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, p. 040 710 4296).

 

Ansök om KonSts bidrag för projekt och föreningar!

Konstuniversitetets studentkår ger ekonomiska bidrag för medlemmarnas projekt och föreningarnas verksamhet. Det finns tre slags bidrag:

 • Projektbidrag ges till medlemmar i KonSt, till akademisektioner och till föreningar för gemenskapsskapande eller konstnärliga projekt – det kan handla om såväl fritidsevenemang för studenterna, studentgruppernas självledda motionspass som kollektiva konstprojekt, så länge de är öppna och gagnar samhörigheten mellan studenterna på Konstuniversitetet i stort.
 • Bidrag till föreningar är avsedda för normal verksamhet av föreningar som verkar inom KonSt; för större enskilda projekt kan också föreningarna ansöka om projektbidrag.
 • Bidrag till sektioner kan avsökas av KonSts akademisektioner (SibA-, TeaK- och KuvA-jaosto)
 • Alla bidrag beviljas av styrelsen för KonSt på basis av skriftliga ansökningar.

 

Nu kan man ansöka om bidrag för hösten 2023! Alla ansökningar skickas till adressen taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, senast 1.10. Ansökan är kontinuerlig, så bidrag kan sökas och beviljas också andra tider på året, men ansökningar som lämnas in före ansökningstidens utgång prioriteras och har alltså större chanser att bli beviljade. För hösten 2023 har följande pengar reserverats för bidrag:

 • för projektbidrag totalt 1400 €
 • för bidrag till föreningar totalt 600 €
 • för bidrag till akademisektioner 700 € per sektion

Innan du skickar in din ansökan, läs kriterierna för beviljande av bidrag här på finska (länken) eller här på engelska (länken).

Mera information och hjälp med ansökningen kan du få av KonSts generalsekreterare Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, tfn 040 710 4296).

 

Apply for TaiYo grants for projects and student associations!

The Student Union supports its members’ projects and associations with grants. There are three kinds of grants:

 • Project grants are given to TaiYo members, committees and student associations for social and artistic projects, e.g. student pastime events, practice times for students’ sport groups or socially engaged art projects, as long as they are focused on the University of the Arts’ students.
 • Student association grants are meant to support the normal yearly activities of associations operating within TaiYo – for single larger projects also associations can apply for project grants.
 • Academy committee grants can be applied by SibA, TeaK or KuvA committees
 • All grants are given by the Student Union board based on written applications.

 

You can now apply for the grants of autumn 2023! All grants are applied for by sending an application to the address taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi by 1st of October. Grants can also be applied for and given on a continuous basis, but applications that arrive by the given deadline have priority, meaning they have a better chance of getting funded. For autumn 2023, the following money has been reserved for grants:

 • for project grants, 1400 € total
 • for association grants, 600 € total
 • for academy committee grants 700 € for each committee

Before submitting your application, read the grant criteria and practices here.

Further information and help with applying for a grant can you ask from TaiYo’s Secretary General Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, tel. +358 40 710 4296).