Hyvää kesää kaikille ja tervetuloa uusille opiskelijoille! Happy summer to all and welcome new students!

Ajankohtaista kesällä 2020:

TaiYo:n toimiston aukioloajat. TaiYo:n toimisto (Nervanderinkatu 13, 4. krs) on kesätauolla ja kokonaan suljettu heinäkuun loppuun saakka. Toimisto aukeaa jälleen maanantaina 3.8., ja alkusyksyn tarkemmat aukioloajat löytyvät Yhteystiedot-sivulta. Kesätauon aikana myös toimiston puhelin on poissa käytöstä ja sähköposteihin vastataan viiveellä.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 ja TaiYo:n jäsenmaksu. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 on ollut käynnissä toukokuusta lähtien, ja ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 10.8. – muistathan ilmoittautua ajoissa! Läsnäolevaksi ilmoittautuminen edellyttää kaikilta perustutkinto-opiskelijoilta TaiYo:n jäsenmaksun maksamista, ja suosittelemme ylioppilaskunnan jäseneksi liittymistä myös jatko-opiskelijoille. Lukuvuonna 2020-2021 jäsenmaksussa on syytä huomioida erityisesti se, että YTHS:n terveydenhoitomaksu siirtyy erikseen Kelan perittäväksi 1.1.2021 alkaen. Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta ja YTHS-maksusta sekä maksuohjeet löytyvät Jäsenmaksu-sivulta.

Opiskelijakortin lukuvuositarrat. Lukuvuoden 2020-2021 lukuvuositarroja saa opiskelijakortteihin TaiYo:n toimistolta sen aukioloaikoina 3.8. alkaen. Tämän lisäksi, mikäli opetus jatkuu normaalisti syyslukukauden alussa, perustetaan KuvAn ja TeaKin tiloihin väliaikaiset lukuvuositarrojen jakelupisteet noin ajalle 20.8.-2.9. Myös näiden tarranjakopisteiden tarkemmat aukioloajat löytyvät Yhteystiedot-sivulta. Muistathan, että lukuvuositarran saamiseksi sinun on ensin ilmoittauduttava läsnäolevaksi yliopiston ohjeiden mukaisesti.

Ja lopuksi…

Tervetuloa, uudet opiskelijat! TaiYo onnittelee Taideyliopiston uusia opiskelijoita valinnasta ja toivottaa jokaisen lämpimästi tervetulleeksi myös Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäseneksi! Olet yhteisössämme toivottu ja odotettu jäsen ja haluamme, että voit TaiYo:n jäsenenä olla oma itsesi ja kasvaa ihmisenä sekä taiteilijana! Uudet opiskelijat -sivulta löytyy ylioppilaskunnan tervehdyskirje ja lyhyt esittely kaikille uusille opiskelijoille sekä TaiYo:n Uuden opiskelijan opas, jossa on paljon tärkeää tietoa opiskelujen aloitukseen, Taideyliopistossa opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyen. Myös näiltä nettisivuilta löytyy paljon hyödyllistä ja hyödytöntä tietoa, ja tulemme tapaamaan kaikkia uusia opiskelijoita elokuussa orientoivien opintojen aikana. Toivotamme sinut tervetulleeksi Suomen suurimpaan nuorten taiteilijoiden yhteisöön ja toivomme, että lähdet opiskeluaikanasi mukaan myös ylioppilaskunnan toimintaan!

Happy summer to all and welcome new students!

News in summer 2020:

ArtSU’s office opening hours. ArtSU’s office (Nervanderinkatu 13, 4th floor) is on summer break and will be completely closed until the end of July. The office will open again on Monday 3 August, and more detailed opening hours in early autumn can be found on the Contact Information page. During the summer break, the office phone is also out of use and emails are answered with a delay.

Enrolment for the academic year 2020-2021 and ArtSU’s membership fee. Enrolment for the academic year 2020-2021 began in May, and the enrolment period ends on Monday 10 August – remember to enrol in time! Registration for attendance requires all bachelor’s and master’s degree students to pay ArtSU’s membership fee, and we recommend joining the student union for doctoral and exchange students as well. When paying the membership fee, please note that the FSHS health care fee will be paid separately to Kela as of 1 January 2021. More detailed information on the membership fee and the FSHS fee, as well as payment instructions, can be found on the Membership fee page.

Student card term stickers. Student card term stickers for the academic year 2020-2021 will be available from ArtSU’s office during its opening hours from 3 August onwards. In addition to this, if teaching resumes normally at the beginning of the autumn term, temporary service points for handing out term stickers will be established in KuvA and TeaK from approx. 20 August to 2 September. More detailed opening hours for these service points can also be found on the Contact Information page. Remember that in order to get a term sticker, you must first enrol as attending according to the university’s instructions.

And finally…

Welcome, new students! ArtSU congratulates the new students of Uniarts Helsinki on their admission and warmly welcomes everyone to become a member of the University of the Arts Student Union! You are a welcome and awaited member of our community and we want you as a member of ArtSU to be yourself and grow as a person as well as an artist! On the New Students page (partially only in Finnish), you will find the Student Union’s welcome letter and brief presentation to new students as well as the New Student’s Guide, which contains a lot of important information about starting your studies, studying at Uniarts Helsinki and student life. There is also a lot of useful and useless information on this website, and we will come to meet all new students during your orientation studies in August. We welcome you to Finland’s largest community of young artists and we hope that you will also join the student union activities during your studies!