HAKUAIKAA JATKETTU, APPLICATION TIME EXTENDED: Hae opiskelijatuutoriksi! Apply to become a Student Tutor! Bli studenttutor!

HUOM! OBS! NB!

Olemme jatkaneet tuutorihakua 29.3. keskiyöhön asti.

We’ve extended the application period until midnight March 29th.

(in English below, på svenska nedan)

Uskotko yhteisön voimaan? Haluatko toivottaa uusia ystäviä tervetulleeksi Taideyliopistoon? Haluatko oppia lisää ryhmistä ja niiden johtamisesta? Taideyliopiston tuutorirekry on nyt auki! Tarvitsemme monia käsiä, sydämiä ja aivoja levittämään punaisen maton auki uusille opiskelijoille – isosti, hauskasti ja hellästi. Tuutorit auttavat uusia opiskelijoita opintojen aloituksessa ja siihen liittyvissä käytännön asioissa sekä uuteen ympäristöön ja Taideyliopiston yhteisöön kotiutumisessa. Haku on auki NYT ja sulkeutuu keskiyöllä 29.3.!

Tuutoroinnin tavoitteena on varmistaa, että jokaiselle uudelle opiskelijalle tarjotaan turvallinen tapa löytää oma yhteisönsä Taideyliopistolla. Yhtä tärkeää on, että kaikilla tuutoreilla on merkityksellinen tehtävä sekä mahdollisuus oppia ja kehittää omia taitojaan. Sinulla on mahdollisuus innostaa muita ja ylittää omatkin odotuksesi. Haluamme, että tämä kokemus on hyödyksi myös tulevissa seikkailuissasi.

Lue lisää tuutorin tehtävistä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.taiyo.fi/tuutorointi 29.3. klo 23.59 mennessä. Lisätietoja voi kysellä tuutorikoordinaattori Hannu Jaakkolalta (hannu.jaakkola@uniarts.fi). Tule auttamaan uutta opiskelijaa opintojensa alkuun ja hae tuutoriksi!


Apply to become a Student Tutor!

Do you believe in the power of community? Do you want to welcome new friends to the University of the Arts Helsinki? Do you want to learn more about groups and leading them? Recruitment for tutors at Uniarts Helsinki is open! We need lots of hands, hearts and brains to roll out the red carpet for new students – while making it big, fun and gentle. The tutors help new students start their studies, including all the practicalities and help them feel at home in their new environment and community. The application period is open NOW and will close on midnight, March 29th!

The purpose of tutoring is to make sure that every student has a safe route to find their community in the University. Equally important is that the tutors have a meaningful role as well as opportunities to learn and develop their own skills. You will have an opportunity to inspire others and exceed your own expectations! We want this experience to be useful to you in your own further adventures.

Read more about the duties of a tutor and apply at www.taiyo.fi/tuutorointi before midnight March 29th. More information from the tutor coordinator Hannu Jaakkola (hannu.jaakkola@uniarts.fi). Come help new students find their way and apply to be a tutor now!


Bli studenttutor!

Tror du på gemenskapens kraft? Vill du vara med och välkomna nya vänner till Konstuniversitetet? Vill du lära dig mer om grupper och ledarskap? Ansökningstiden för att bli tutor vid Konstuniversitetet har nu börjat! Vi behöver många händer för att rulla ut röda mattan för nya studerande så empatiskt och roligt som möjligt. Tutorerna hjälper nya studerande med praktiska frågor vid läsårets början och får dem att känna sig mer hemma vid Konstuniversitetet. Ansökningstiden har NU börjat och tar slut vid midnatt på den 29.3.!

Med tutorernas insats försäkrar vi att varje ny studerande har ett tryggt sätt att hitta sin egen plats vid Konstuniversitetet. Det är lika viktigt att alla tutorerna har en betydelsefull uppgift och chansen att lära sig och utveckla sina färdigheter. Du får chansen att inspirera andra och överträffa dina egna förväntningar. Vi vill att den här erfarenheten är nyttigt för dig även med tanke på dina framtida äventyr.

Läs mer om tutorens uppgifter och ansök på adressen www.taiyo.fi/tuutorointi senast den 29.3. kl. 23.59. Mer information ges av tutorkoordinatorn Hannu Jaakkola (hannu.jaakkola@uniarts.fi). Bli tutor och hjälp nya studerande att komma igång med studierna!