Edustajistovaalit: Ilmoittaudu äänestyspaikan vaihtoon tai kirjevaaliin 17.10. klo 16 mennessä

TaiYo:n edustajistovaalin ehdokasilmoittautuminen päättyi 9.10., ja määräaikaan mennessä ilmoittautui 23 ehdokasta. Äänioikeutetut voivat nyt tehdä alustavaan ehdokaslistaan korjauspyyntöjä, jotka lähetetään sähköpostitse osoitteeseen taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi viimeistään torstaina 17.10. klo 16.00 mennessä. Tämän jälkeen lopullinen ehdokaslista julkaistaan viimeistään perjantaina 18.10.

Jokaisen äänestyspaikka edustajistovaaleissa määräytyy sen mukaan, missä akatemiassa tai yksikössä hänellä on ensisijainen opinto-oikeus, ja äänestää voi ainoastaan ensisijaisen akatemiansa tai yksikkönsä äänestyspaikassa. Äänestyspaikan vaihtoa voi pyytää keskusvaalilautakunnalta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi viimeistään torstaina 17.10. klo 16.00 mennessä. Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön opiskelijat, jotka eivät osallistuneet ennakkoäänestykseen Kuopiossa, voivat kuitenkin äänestää varsinaisina vaalipäivinä Sibelius-Akatemian äänestyspaikoissa Helsingissä.

Seinäjoen yksikössä opiskelevat Sibelius-Akatemian opiskelijat sekä perustellusta syystä opintojen vuoksi ulkomailla oleskelevat Taideyliopiston opiskelijat voivat halutessaan äänestää uurnavaalin sijaan postitse kirjevaalilla. Kirjevaaliin on ilmoittauduttava sähköpostitse osoitteeseen taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi viimeistään torstaina 17.10. klo 16.00 mennessä. Kirjevaaliin ilmoittautunut ei voi enää äänestää uurnavaalissa.

Be om byte av vallokal eller anmäl dig till brevvalet senast 17.10 kl. 16

Kandidatuppställningen i KonSts delegationsval tog slut den 9.10, och 23 kandidater ställde upp i tid. Alla röstberättigade kan nu lämna in begäran om rättelse till preliminära kandidatlistan, som sänds per e-post till adressen taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi senast torsdag 17.10 kl. 16.00. Efter detta offentliggörs den slutliga kandidatlistan senast fredag 18.10.

Vallokalen för varje studerande i KonSts delegationsval beror på akademin eller enheten där hen har sin huvudsakliga studierätt, och man kan rösta endast i sin huvudsakliga akademis/enhets vallokal. Man kan be om byte av vallokal per e-post till adressen taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi senast torsdag 17.10 kl. 16.00. De som studerar vid Sibelius-Akademins enhet i Kuopio och inte deltog i förhandsröstningen i Kuopio kan dock rösta i Sibelius-Akademins vallokaler i Helsingfors under egentliga valdagarna.

De som studerar vid Sibelius-Akademins enhet i Seinäjoki och alla Konstuniversitetets studerande som vistas utomlands p.g.a. studier med motiverad orsak kan om de vill rösta per post i brevval i stället för urnval. Man måste anmäla sig till brevvalet per e-post till adressen taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi senast torsdag 17.10 kl. 16.00. De som har anmält sig till brevvalet kan inte rösta i urnvalet.

Register to change your voting venue or to vote by mail by Oct 17 at 4pm

The nomination of candidates for ArtSU’s Council Elections ended on Oct 9, and 23 candidates are now running for Council. All Student Union members who have the right to vote can now make rectification requests to the preliminary candidate list by sending an e-mail to the address taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi by Thu, October 17, 4pm at the latest. After that, the final candidate list will be published on Fri, October 18 at the latest.

Every student’s voting venue in ArtSU’s Representative Council Elections is determined according to the academy or unit where they have their principal study right, and you can vote only at your principal academy’s or unit’s voting venue. If you wish to change your voting venue, you can send a request by e-mail to taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi by Thu, October 17, 4pm at the latest. Students who study in Sibelius Academy’s Kuopio unit and who did not participate in the advance voting in Kuopio can however vote at Sibelius Academy’s voting venues in Helsinki on official voting days.

Members of the Student Union who are studying in Sibelius Academy’s Seinäjoki unit or currently staying abroad because of their studies can vote by mail. To cast your vote by mail you must register via e-mail to taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi by Thu, October 17, 4pm at the latest. If you have registered to vote by mail you cannot vote in the ballot box vote.