Akateemisen kaunotaiteen palkinto Tytti Arolalle

Taideyliopiston ylioppilaskunta on myöntänyt järjestyksessään kuudennen Akateemisen kaunotaiteen palkinnon Tytti Arolalle. Tytti Arola on säveltäjä, äänitaiteilija ja muusikko, joka teoksissaan tutkii ääntä ja musiikkia moniaistillisena kokonaisuutena ja laajentaa musiikin käsitettä muitakin aisteja ja arjen ääniä hyödyntäen. Palkinnon saaja julkistettiin lauantaina 6.4. Teatterikorkeakoululla Taideyliopiston ylioppilaskunnan (TaiYo) 6-vuotisjuhlan yhteydessä, ja TaiYo:n puheenjohtaja Sofia Suomalainen luovutti palkinnon Arolalle (kuvassa vas.) keskiviikkona 17.4.

Tytti Arola korostaa työssään musiikin kokonaisvaltaisuutta ja vaikutusta koko kehoomme. Hän laajentaa teoksiaan pelkän kuuloaistin ulkopuolelle ja on toteuttanut sävellyksiä, joissa yhdistetään ääntä ja hajuja. Hän on tutkinut maisterintutkielmassaan kuuroja muusikoita ja haluaisi seuraavaksi tutkia teoksissaan äänenvärähtelyjen tuntemista kehossa. Hän käyttää instrumentteinaan usein todellisia arjen ääniä ja pyrkii hämärtämään raja-aitoja esiintyjän, säveltäjän ja yleisön välillä. Taidemusiikin lisäksi Arola on säveltänyt myös bändimusiikkia ja elokuvamusiikkia sekä toteuttanut mm. ääni-istallaatioita ja spoken word -esitysten äänimaisemia. ”Arola on ainutlaatuinen säveltäjä ja äänitaiteilija. Vaikka hän tekeekin uraauurtavaa ja mullistavaa taidetta, on hänellä silti aina huumori mukana teoksissaan eikä hän ota itseään liian vakavasti. Arola on kertakaikkisen kekseliäs ja uutta luova taiteilija”, toteaa palkintolautakunta perusteluissaan.

”Olen hyvin kiitollinen siitä, että Taideyliopiston ylioppilaskunta on noteerannut työni äänitaiteilijana. Polkuni säveltäjänä on ollut monivaiheinen ja tekemistäni on ohjannut oma tarpeeni toteuttaa vilkasta ideavirtaa pääni sisällä. Muiden kiinnostus töitäni kohtaan on ollut minulle erittäin tärkeää ja se on kannustanut minua jatkamaan eteenpäin. Taideyliopiston opiskelijoiden tunnustus työstäni tuntuu erityisen hyvältä, sillä pyrkimykseni on tehdä teoksia, jotka voivat tarjota tarttumapintaa myös muille taiteille kuin musiikille – ehkäpä olen siis onnistunut tavoitteessani”, kommentoi Tytti Arola.

Taideyliopiston ylioppilaskunta perusti Akateemisen kaunotaiteen palkinnon vuonna 2014 ylioppilaskunnan 1-vuotissyntymäpäivän kunniaksi, ja se jaetaan nykyään vuosittain ylioppilaskunnan vuosipäivän juhlinnan yhteydessä. Rahalliselta suuruudeltaan palkinto on Helsingissä neljän hengen ruokakunnassa asuvan korkeakouluopiskelijan yhden kuukauden opintorahan ja asumistuen suuruinen, eli tänä vuonna 472,48 euroa. Palkintosumma muuttuu vuosittain opintotuen kehityksen mukaisesti, ja syksyllä 2017 voimaan astuneiden opintotukileikkausten myötä palkinto on nyt rahalliselta arvoltaan aiempia vuosia pienempi. Palkintosummalla Taideyliopiston ylioppilaskunta haluaakin samalla muistuttaa, minkälaisella rahamäärällä opiskelijoiden oletetaan tulevan toimeen opintojensa aikana.

Akateemisen kaunotaiteen palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin nuorten taiteilijoiden näkökulmia sekä lisätä ennakkoluulottoman ja tulossa olevan taiteen arvostusta ja näkyvyyttä. Erityisenä tarkoituksena on uudistaa ajatusta hyvästä taiteesta ja vallata akateemisen, korkean ja kaunotaiteen käsitteet uuden, vasta tuloillaan olevan taiteen käyttöön. Palkinto jaetaan vuosittain nuorelle tai nuoria edustavalle taiteilijalle, taiteilijaryhmälle tai teokselle, joka laajentaa oman alansa ilmaisua tai tuo siihen jotakin uutta. Palkinto ei ole tunnustus jo tehdystä urasta vaan huomionosoitus ja kannustus uusille rohkeille avauksille ja lupaavalle taiteen aloja uudistavalle otteelle. Palkintoa jaettaessa korostetaan myös – ylioppilaskuntien lakisääteistä tehtävää mukaillen – taiteilijan kykyä aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen taiteilijuuteen, joka voi näkyä muun muassa osallistumisena yhteiskunnalliseen keskusteluun, työnä taiteen aseman edistämiseksi tai rajanylityksinä eri taiteenlajien välillä.

Palkinnon saajan valitsee ylioppilaskunnan hallituksen nimittämä palkintolautakunta, johon kuuluivat tänä vuonna Taideyliopiston ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja Tuomas Kettunen, Taideyliopiston opiskelijat Suvi Sysi (Kuvataideakatemia), Anna-Sofia Tuominen (Teatterikorkeakoulu) ja Aurora Visa (Sibelius-Akatemia) sekä Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen. Aiemmin Akateemisen kaunotaiteen palkinnon ovat saaneet poikkitaiteellisesta toiminnastaan tunnettu Sorbus-galleria (2014), feministinen Blaue Frau -teatteriryhmä (2015), transaktivismia ja taidetta yhdistävä Transforces-ryhmä (2016), muunsukupuolinen rap-artisti Tero Hetero (2017) sekä Huopalahden asemarakennuksessa toimiva kulttuuritila Asematila (2018).

LISÄTIETOJA

Tytti Arola
puh. 050 302 6503, tytti.arola@gmail.com
http://www.tyttiarola.com

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)
Puheenjohtaja Sofia Suomalainen, puh. 040 710 4297, taiyo-pj@uniarts.fi
Pääsihteeri Ville Sinnemäki, puh. 040 710 4296, taiyo-paasihteeri@uniarts.fi
http://www.taiyo.fi

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisö sekä etu- ja palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki n. 1800 Taideyliopiston perustutkinto-opiskelijaa. Ylioppilaskunta syntyi 1.1.2013, kun Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät.