TaiYo:n hallitus jakoi vastuualueet vuodelle 2019 – ArtSU’s Executive Board organized for 2019

Ylioppilaskunnan vuoden 2019 hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 16.1.2019 ja päätti keskinäisestä työnjaostaan seuraavasti:

 • Sofia Suomalainen: hallituksen puheenjohtaja
 • Hanna Hyytiäinen: varapj., kulttuuripolitiikka, kansainväliset asiat
 • Tuomas Kettunen: varapj., koulutuspolitiikka, tuutorointi
 • Sofia Charifi: viestintä, kaupunkiasiat
 • Santtu Laine: Vapaan taiteen tila, työelämäasiat, kehitysyhteistyö
 • Laura Renvall: sosiaalipolitiikka, opiskelijayhteisö
 • Aurora Visa: tapahtumat, koulutuspolitiikka

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät Hallitus-sivulta. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tiedotettavaa ylioppilaskunnan suuntaan, ota rohkeasti yhteyttä kyseisestä aihealueesta vastaavaan hallituksen jäseneen! Kaikissa asioissa voit toki olla yhteydessä myös ylioppilaskunnan toimistoon ja työntekijöihin, joiden yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

KonSts styrelse konstituerade sig

Konstuniversitetets Studentkårs styrelse för 2019 konstituerade sig i sitt första möte den 16.1.2019. Ansvarsområdena för styrelsemedlemmarna är följande:

 • Sofia Suomalainen: styrelseordförande
 • Hanna Hyytiäinen: vice ordförande, kulturpolitik, internationella ärenden
 • Tuomas Kettunen: vice ordförande, utbildningspolitik, tutorering
 • Sofia Charifi: kommunikation, stadsfrågor
 • Santtu Laine: Rummet för fri konst, arbetslivet, utvecklingssamarbete
 • Laura Renvall: socialpolitik, studentgemenskapen
 • Aurora Visa: evenemang, utbildningspolitik

Styrelsens kontaktuppgifter finns här.

ArtSU’s Executive Board organized for 2019

ArtSU’s Executive Board 2019 was organized in the board’s first meeting on 16 Jan. The board members will take care of the following fields of responsibility:

 • Sofia Suomalainen: Chair of the Board
 • Hanna Hyytiäinen: vice Chair, cultural politics, international affairs
 • Tuomas Kettunen: vice Chair, educational politics, tutoring
 • Sofia Charifi: communication, city politics
 • Santtu Laine: Space for Free Arts, working life, development cooperation
 • Laura Renvall: social politics, student community
 • Aurora Visa: events, educational politics

You can find the board members’ contact information here.