FRANK: Nyt saatavilla myös digitaalinen opiskelijakortti

På svenska nedan. In English below.

Opiskelijoiden oma etupalvelu ja opiskelijakorttien tuottaja Frank on lanseerannut 22.8. Frank App -mobiilisovelluksen iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille. Frank App -sovelluksen myötä opiskelijuuden voi jatkossa todistaa nopeasti ja luotettavasti myös digitaalisella opiskelijakortilla puhelimen näytöltä. Ilmainen Frank App on vapaasti ladattavissa Google play -kaupasta ja App Storesta ja se toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

“Perinteinen opiskelijakortti, jonka voimassaolo todennetaan tarralla, ei ole juuri muuttunut vuosikymmeniin ja sen saaminen vie 2-3 viikkoa. Nyt opiskelijajärjestön jäsenmaksun maksanut saa digitaalisen kortin käyttöönsä kaikkine etuineen parissa minuutissa. Tunniste on aina ajan tasalla ja kortti kulkee mukana puhelimessa”, kertoo Frankin toimitusjohtaja Tiia Lehtola.

Frankin yhteistyökumppaneista mm. Kela ja VR ovat ottaneet digitaalisen opiskelijakortin ilolla vastaan. Molemmat kannustavat sovelluksen lataamiseen, sillä esimerkiksi opiskelijahintaisen lounaan tai edullisemman junalipun saa nyt myös korttia puhelimen näytöltä vilauttamalla. Perinteinen opiskelijakortti voimassaolevalla lukuvuositarralla toimii toki edelleen niin junissa, opiskelijaravintoloissa kuin muuallakin.

Voidakseen aktivoida digitaalisen opiskelijakortin ja hyödyntääkseen opiskelija-alennukset opiskelijan on oltava läsnäoleva ylioppilaskunnan jäsen. Kansainvälistä ISIC-opiskelijakorttia ei vielä toistaiseksi ole saatavilla Frank Appin kautta, mutta Frank ja ISIC pyrkivät tulevaisuudessa yhdistämään erilliset digitaaliset opiskelijakorttinsa yhdeksi sulavaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää osoitteesta http://www.frank.fi!

FRANK: Studiekortet är nu digitalt

Frank är studerandes egen förmånstjänst och leverantör av studentlegitimation. Frank lanserar den 22 augusti mobilapplikationen Frank App för operativsystemen iOS och Android. Med Frank App kan man i fortsättningen snabbt och tillförlitligt med ett digitalt studiekort bevisa att man är studerande. Avgiftsfria Frank App kan fritt laddas ned via Google play och App Store och den fungerar på finska, svenska och engelska.

“Det traditionella studiekortet vars giltighet verifieras med en dekal, har knappast förändrats på decennier och det tar 2-3 veckor att få den. Nu får den som betalat sin medlemsavgift till sin studentorganisation sitt digitala kort med alla förmåner inom ett par minuter. Legitimationen är alltid uppdaterad och kortet finns alltid med i telefonen, säger Tiia Lehtola, verkställande direktör för Frank.

Franks riksomfattande samarbetsparter, såsom FPA och VR har med glädje tagit emot den nya digitala studentlegitimationen. Båda uppmuntrar studenterna att ladda ned applikationen, för då får de exempelvis lunch till studentpris eller en förmånligare tågbiljett också genom att visa upp kortet på telefonens skärm. Det traditionella studiekortet med en gällande läsårsdekal gäller också fortfarande.

Studerande ska vara medlem av studentkåren och närvarande under det pågående läsåret för att kunna aktivera sitt digitala studiekort och för att kunna utnyttja studentrabatterna. Det internationella studentkortet ISIC ska också snart lansera sitt internationella digitala studentkort. Målet för Frank och ISIC är att i framtiden integrera dessa tjänster för studenter som reser utomlands till en smidig helhet.

Mera information: http://www.frank.fi

FRANK: Digital student card now available

Frank, the student card company owned and working for students, has launched the Frank App mobile application for iOS and Android devices on August 22nd. With the Frank App, users can confirm their student status quickly and reliably on their mobile devices’ digital student card. The free Frank App is available on the Google Play and App Store, and it works in Finnish, Swedish and English.

“The traditional student card, which needs a sticker to verify its validity, hasn’t changed in decades and it takes 2-3 weeks to get. Now students who have paid the membership fees for their student association can get their digital student card working in a couple of minutes. The identification is always current and the card goes with you on your phone”, says the CEO of Frank, Tiia Lehtola.

Frank’s partners, such as Kela and VR have been happy to see the digital student card. Both partners encourage students to use the app, because, for example, student meals or train rides can be discounted just by showing your mobile device. The traditional student card will continue to work in trains, student restaurants and elsewhere.

To be able to activate your digital student card and use the benefits and discounts, the student must be present at their university and also be a member of their student union. At the moment, the international ISIC-card is not yet available through the Frank App, but Frank and ISIC are working on combining their respective digital student cards into a single entity.

More information: http://www.frank.fi