TaiYo:n kysely: opiskelijat pitävät monipuolisia liikuntapalveluita tärkeinä

Taideyliopiston ylioppilaskunta teki loppusyksystä 2014 kyselyn Taideyliopiston opiskelijoille heidän liikuntapalveluiden käytöstään ja liikuntapalveluihin liittyvistä tarpeistaan Taideyliopiston irtisanottua sopimuksensa Unisportin kanssa. Kyselyn tarkoituksena oli auttaa Taideyliopistoa löytämään opiskelijoita parhaiten palvelevat liikuntapalvelut keräämällä tietoa opiskelijoiden liikuntapalveluiden käytöstä. Kyselyyn vastasi yhteensä 209 opiskelijaa.

Vastausten perusteella opiskelijat pitävät liikuntapalveluita tärkeänä tukena opinnoissa jaksamiselle ja hyvinvoinnille. Erityisesti soittajien ja laulajien vastauksissa liikuntapalvelujen merkitys korostuu opintojen fyysisen vaativuuden ja kuluttavuuden vuoksi. Sama näkökulma toistuu myös muiden taiteenalojen opiskelijoiden vastauksissa.

Taideyliopiston opiskelijat pitävät liikuntapalveluita tärkeinä ja haluavat säilyttää vähintään samantasoiset liikuntapalvelut jatkossakin. Lukuisissa vastauksissa päällimmäisenä oli hämmennys, huoli ja pettymys Unisportin palveluiden mahdollisesta loppumisesta. Erittäin monet vastaajista toivovat Unisport-yhteistyön jatkuvan ennallaan.

TaiYo kokosi kyselyn tulokset raportiksi, joka toimitettiin alkuvuodesta 2015 liikuntapalveluista ja hyvinvointiasioista vastaaville tahoille Taideyliopistolla. Raporttiin voi tutustua kokonaisuudessaan tämän linkin kautta: TaiYo:n liikuntakyselyn tulokset.