SibAlaisille uusi harjoitteluetiketti 1.1.2015 alkaen! – New Practice Etiquette for SibA, starting 1.1.2015!

Sibelius-Akatemian opiskelijoiden harjoitteluetikettiä käsiteltiin yleiskokouksessa maanantaina 1.12. Kiistanalaisimmasta yleiskokouksessa ehdotetuista uudistuksista, jonotettavien harjoitusluokkien käyttöoikeuden rajaamisesta kolmeen (3) tuntiin kerrallaan järjestettiin 5.-15.12. kysely, jossa 36 vastaajaa kannatti ja 24 vastusti uudistusta.

Palautteen perusteella Siba-jaoston raati hyväksyi kokouksessaan 17.12. kolmen tunnin rajoituksen jonotettaviin harjoitusluokkiin arkipäiville klo 10-18. Tauolla saa olla vastedes enintään 15 minuuttia kerrallaan menettämättä luokkaa. Varatusta harjoitusluokasta saa myöhästyä enintään 15 minuuttia menettämättä varausta.

Lue uusi, 1.1.2015 voimaan tuleva harjoitteluetiketti kokonaisuudessaan täältä.

TL;DR, eli lyhyempi versio täällä.

The english version of the new practice etiquette is being translated and will be posted as soon as possible. For queuable practice rooms, you can use them for three hours at a time on weekdays (10 AM to 6 PM). You can take a max. 15 min break without losing the practice room. Also, you can be late for a reserved practice room for max. 15 min before you lose the reservation.

Palautetta harjoitteluetiketistä voi antaa 2.2.2015 asti Siba-jaoston väistyvälle puheenjohtajalle Niilo Tarnaselle. Any feedback can be given to Niilo Tarnanen (niilo.tarnanen@uniarts.fi).