Hae Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi!

Taideyliopistolle valitaan tänä keväänä uusi hallitus, joka aloittaa toimintansa ensi vuodenvaihteessa. Nyt on siis mahdollisuus hakea kahta kilpailluinta opiskelijajäsenen paikkaa Taideyliopiston hallinnossa – hallitus käyttää todellista valtaa aivan eri tavalla kuin mikään muu toimielin.

Kiinnostuitko? Alla virallinen hakuilmoitus, josta löytyvät mm. tarkemmat tiedot hakemisesta ja muodollisista vaatimuksista. Sitten vain kaikki kiinnostuneet hakemaan; haku päättyy 28.2. klo 16!

—–

Hae Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä Taideyliopiston hallitukseen kaudelle 1.1.2015–31.12.2017. Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin, jonka jäseninä on 2 professoria, 2 muun henkilöstön edustajaa, 2 opiskelijaa sekä 4 Taideyliopiston ulkopuolista jäsentä. Hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmista ja talousarviosta, valita rehtori ja vararehtori(t) sekä päättää heidän tehtävistään ja työnjaosta, hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta, hyväksyä merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa asioissa, nimittää akatemioiden dekaanit ja hyväksyä akatemioiden talousarviot, päättää Taideyliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä ja vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä.

Hallituksen opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki opiskelijat, joilla on Taideyliopistossa tutkinnonsuoritusoikeus ja jotka ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi ennen haun päättymispäivää. Vaalikelpoisia opiskelijajäsenen paikoille eivät kuitenkaan ole ne, jotka katsotaan vaalikelpoisiksi professorien tai muun henkilöstön edustajina. Opiskelijajäseniltä vaaditaan sitoutumista sekä kykyä ja halua edistää tehtävässä kaikkien Taideyliopiston opiskelijoiden asiaa, koko yliopistoyhteisön etua unohtamatta. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta, ylioppilaskuntatoiminnasta ja muusta opiskelijaedunvalvonnasta katsotaan eduksi. Hakijoilta ei edellytetä sitoutumista tehtävään koko 3 vuoden hallituskaudeksi, mutta mahdollisuus suhteellisen pitkäaikaiseen tehtävässä toimimiseen voidaan katsoa eduksi.

Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut hakemukset ja mahdolliset ansioluettelot tulee toimittaa viimeistään perjantaina 28.2.2014 kello 16.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Töölönkatu 28, 4. kerros, 00260 Helsinki). Osa hakijoista voidaan kutsua haastatteluun viikolla 10 tai 11, ja lopullisen opiskelijajäsenten valinnan tekee ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksestä. Yliopisto järjestää hallitukseen valituille perehdytystä syksyn 2014 aikana, ja hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiota. Lisätietoja hausta ja Taideyliopiston hallituksen toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).