Ylioppilaskunta tukee opiskelijoiden projekteja

Ylioppilaskunta on budjetissaan varannut määrätyn summan opiskelijoiden projektien ja tapahtumien tukemiseen. Hakemuksia voi lähettää hallitukselle ympäri vuoden, ja ne voivat koskea niin yhteisöllisiä taideprojekteja kuin opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtumia. Hae avustusta projektiisi näin:

1. Kirjoita hakemus, joka sisältää lyhyen kuvauksen projektista (kuka tekee mitä, milloin ja missä) ja alustavan talousarvion (mitä se maksaa ja mihin rahat menevät). Hakemus tulee toimittaa mahdollisimman aikaisin, mieluiten jo kuukautta ennen tapahtumaa, jotta hallitus ehtii reagoida siihen (pari päivää ei riitä).

2. Hallitus päättää, myöntääkö se koko summan, osan siitä tai ei lainkaan avustusta. Jos projekti olisi toteutettavissa myös Vapaan taiteen tilassa sen tarjoamien kulukorvausten avulla, tulee projekti toteuttaa ensisijaisesti siellä eikä hallitus lähtökohtaisesti myönnä enää erillistä avustusta.

3. Osan myönnetystä avustuksesta voi tarvittaessa saada etukäteen; käytännön järjestelyistä sovitaan pääsihteerin kanssa (ville.sinnemaki(at)siba.fi). Lopullinen avustus maksetaan aina toteutuneiden kulujen perusteella kuitteja ym. tositteita vastaan, jotka on toimitettava pääsihteerille.

Hakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen ylioppilaskunta-hallitus(at)uniarts.fi, ja mahdollisuuksien mukaan ainakin hakemuksen pääkohtien olisi hyvä olla (myös) englanniksi.