Tuutorihaku – Student tutors wanted!

(English below)

USKOTKO YHTEISÖN VOIMAAN? Haluatko toivottaa uusia ystäviä tervetulleeksi Taideyliopistoon? Haluatko oppia lisää ryhmistä ja niiden johtamisesta?

Taideyliopiston tuutorirekry on nyt auki! Tarvitsemme rutkasti käsiä, sydämiä ja aivoja levittämään punaisen maton auki uusille opiskelijoille – ISOSTI, HAUSKASTI JA HELLÄSTI. Tuutorit auttavat uusia opiskelijoita opintojen aloituksessa ja siihen liittyvissä käytännön asioissa sekä uuteen ympäristöön ja Taideyliopiston yhteisöön kotiutumisessa.

Haemme tuutoreita, jotka haluavat tutustua uusiin ihmisiin ja rakentaa Taideyliopiston yhteisöä.  Tuutorina toimimisessa ei tarvita sen ihmeempiä ennakkotietoja tai -taitoja: riittää, että tunnet perusasiat koulutusohjelmastasi ja tarvittaessa osaat myös kysyä neuvoa. Toivomme sinulta kommunikaatiokykyä, sitoutumista ja positiivista asennetta. Tuutoreilla on tärkeä rooli, jossa tutustut uusiin oman alasi opiskelijoihin, tuet heitä opintojensa alkumetreillä ja luot yhteistä me-henkeä. Haluamme myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita tuutoreiksi, joten täydellistä suomen kielen taitoa ei vaadita.

Haku on auki NYT ja sulkeutuu keskiyöllä vappuaattona 30.4. Otamme yhteyttä kaikkiin hakijoihin viimeistään perjantaina 3.5.2019.

Tuutorin tehtäviin kuuluu:

 • osallistua kaikkien tuutoreiden yhteiseen tuutorikoulutukseen pe-la 24.-25.5. Kallio-Kuninkalassa sekä lyhyempään akatemiakohtaiseen perehdytykseen elokuussa,
 • ottaa vastaan uusia opiskelijoita heidän aloittaessaan opintonsa, johtaa omaa ryhmää ja järjestää sen kanssa vähintään 4 tapaamista,
 • auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan muihin opiskelijoihin ja opiskelijaelämään omassa akatemiassa ja koko Taideyliopistossa,
 • tutustuttaa uudet opiskelijat oman koulutusohjelmaansa sekä opinnoissa tarvittaviin työkaluihin,
 • laatia kaksiosainen tuutorointiraportti sekä osallistua tuutoroinnin palautetapaamiseen marraskuussa.

Tuutorina toimimisesta saat:

 • 200 euron rahapalkkion,
 • 2 op suoritusmerkinnän, jos toimit ensimmäistä kertaa tuutorina,
 • rehtorin todistuksen tuutorina toimimisesta (hyödyllinen mm. työnhaussa),

Merkkaa ihmeessä ainakin nämä päivät kalenteriisi jo nyt:

 • Pe-la 24.-25.5. Koulutusviikonloppu Kallio-Kuninkalassa
 • Pe 23.8. Orientaatiopäivä uusille opiskelijoille

Tuutoroinnin tavoitteena on varmistaa, että jokaiselle uudelle opiskelijalle tarjotaan turvallinen tapa löytää oma yhteisönsä Taideyliopistolla. Yhtä tärkeää on, että kaikilla tuutoreilla on merkityksellinen tehtävä sekä mahdollisuus oppia ja kehittää omia taitojaan. Sinulla on mahdollisuus innostaa muita ja ylittää omatkin odotuksesi. Haluamme, että tämä kokemus on hyödyksi myös tulevissa seikkailuissasi.

Ilmoittaumiset tehdään TaiYo:n sivuilla olevan hakulomakkeen kautta 30.4. klo 23.59 mennessä. Lisätietoja voi kysellä tuutorikoordinaatoori Hannu Jaakkolalta (hannu.jaakkola@uniarts.fi). Tule auttamaan uutta opiskelijaa opintojensa alkuun ja hae tuutoriksi!


DO YOU BELIEVE IN THE POWER OF COMMUNITY? Do you want to welcome new friends to the University of the Arts Helsinki? Do you want to learn more about groups and leading them?

Recruitment for tutors at the Uniarts is open! We need lots of hands, hearts and brains to roll out the red carpet for new students – while making it BIG, FUN AND GENTLE. The tutors help new students start their studies, including all the practicalities and help them feel at home in their new environment and community.

We are looking for tutors, who want to get to know new people and build the Uniarts community. Working as a tutor does not require special skills or knowledge, it’s enough for you to know the basics of your target degree and you know how to ask for help when it’s needed. We hope that you have communication skills, commitment and a positive attitude. Tutors have an important role, as you will be getting to know new students in your field of study, support them as they are starting their studies and foster a sense of community. We want to have international students as tutors also, so there is no requirement for perfect Finnish language skills.

The period to apply is open NOW and will close on midnight, April 30th. We will contact all applicants on Friday, May 5th at the latest.

The duties of the tutor include:

 • Participation to the common training weekend at Kallio-Kuninkala Fri-Sat 24th-25th of May as well as to a shorter academy training in August
 • Welcoming the new students when they arrive and start their studies, leading your own group and arranging a minimum of 4 meetings
 • Help the new students to get to know other students and student life in your own academy as well as the whole University
 • Help the new students to know your own study program and the tools they need for their studies
 • Writing a two part tutoring report and participate in a tutoring feedback event in November.

As a tutor you will receive

 • 200 euro gratuity,
 • 2 ECTS credits, if you are a tutor for the first time,
 • A certificate for working as a tutor (useful when looking for work),

Please mark down these dates in your calendar:

 • Fri-Sat 24.-25.5. Training weekend at Kallio-Kuninkala
 • Fri 23.8. Orientation day for new students

The purpose of tutoring is to make sure that every student has a safe route to find their community in the University. Equally important is that the tutors have a meaningful role as well as opportunities to learn and develop their own skills. You will have an oppotunity to inspire others and exceed your own expectations! We want this experience to be useful to you in your own further adventures.
Applications are made through a form on the ArtSU website before midnight April 30th. More information from the tutor coordinator Hannu Jaakkola (hannu.jaakkola@uniarts.fi). Come help new students find their way and apply to be a tutor now!