Tule ehdokkaaksi TaiYo:n edustajistovaaleissa!

(In English below / På svenska nedan)

Lähde sinäkin ehdokkaaksi TaiYo:n edustajistovaaleissa! Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään 31.10.–6.11.2019, ja ehdolle voi asettua keskiviikkoon 9.10. klo 12.00 saakka. Lue lisää alta ja TaiYo:n vaalisivuilta www.taiyo.fi/edustajistovaalit ja lähde sinäkin mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin!

Vilken delegationen?

Edustajisto on Taideyliopiston ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Se päättää mm. TaiYo:n jäsenmaksun suuruudesta, siitä mihin jäsenmaksutulot käytetään ja mihin toiminnassa panostetaan. Edustajisto myös valitsee TaiYo:n hallituksen ja pääsihteerin sekä Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäsenet. Edustajistossa on 15 jäsentä ja 15 varajäsentä, jotka Taideyliopiston opiskelijat valitsevat vaaleilla 2 vuoden kaudeksi.

Kannattaako lähteä ehdolle?

Ehdottomasti! Edustajisto on oiva paikka kaikille, joita vaikuttaminen opiskeluun, opiskelijan arkeen ja opiskelijoiden yhteisöllisyyteen tai vaikkapa taidepolitiikkaan kiinnostaa. Vaatimuksia aiemmasta kokemuksesta ei ole, joten kunhan kiinnostusta löytyy, ei haittaa vaikket olisi aiemmin ollut mukana toiminnassa. Edustajisto kokoontuu n. 5 kertaa vuodessa, joten siellä toimiminen ei myöskään vaadi suurta ajallista panostusta. Sen sijaan edustajistossa oppii uutta ja tutustuu uusiin ihmisiin yli akatemiarajojen.

Miten pääsen ehdokkaaksi?

Ehdolle voivat asettua kaikki TaiYo:n jäsenet, niin läsnä- kuin poissaolevaksi ilmoittautuneet. Ehdokkaaksi lähteminen on helppoa: sinun tarvitsee vain täyttää yksi lomake (ehdokasilmoitus) ja palauttaa se oikeaan paikkaan 9.10. klo 12.00 mennessä. Halutessasi voit myös perustaa muiden ehdokkaiden kanssa vaaliliiton, mutta se on täysin vapaaehtoista. Ehdokaslomakkeen voi tulostaa tältä sivulta, josta löytyvät myös tiedot lomakkeiden palautuspaikoista eri kampuksilla ja lisää tietoa ehdokkuudesta.

Mistä saan lisätietoja?

TaiYo:n edustajistovaalisivut: www.taiyo.fi/edustajistovaalit
Vaalityöntekijä Maria Valkeavuolle: maria.valkeavuolle@uniarts.fi, puh. 040 846 3357

Become a candidate in ArtSU’s Council elections!

Become a candidate in ArtSU’s Council elections! The University of the Arts Student Union’s Representative Council elections will take place on 31 October – 6 November, and you can run for Council until Wednesday 9 October at 12.00 noon. Read more below or at ArtSU’s election website www.taiyo.fi/edustajistovaalit and make an impact on students’ common affairs by becoming a candidate!

What council?

The Representative Council is the highest decision-making body of the student union. It decides e.g. on ArtSU’s membership fee, budget and action plan, and appoints the student union’s executive board and secretary general as well as the student members of the university’s executive board. The council has 15 members and 15 vice members who are elected by Uniarts students for a two-year term.

Should I become a candidate?

Absolutely! If you are interested in influencing your studies, the everyday life of students and the student community, the council is the place to be. There are no requirements of previous experience, so as long as you are interested, it doesn’t matter if you haven’t participated in student activities before. The council convenes about 5 times per year, so being a member doesn’t take too much of your time, either. On the other hand, you can learn new things and meet new people from all academies in the council.

How can I become a candidate?

Every member of the student union registered as present or absent can run for council. Becoming a candidate is easy: all you have to do is fill in a form and return it to the right place by 9 October at noon. In addition, you can form a coalition with other candidates if you want, but it is not compulsory. You can print out a candidacy form here, and on the same page you can also find information on where to return the form on each campus and more information on the elections in English.

Where can I find more info?

ArtSU’s election website: www.taiyo.fi/edustajistovaalit
Election coordinator Maria Valkeavuolle: maria.valkeavuolle@uniarts.fi, tel. 040 846 3357

Kandidera du också i KonSts delegationsval!

Kandidera du också i KonSts delegationsval! Konstuniversitets studentkårs delegationsval hålls den 31.10 och 5-6.11.2019, och kandidatuppställningen slutar onsdagen 9.10 kl. 12.00. Läs mer här nedan eller på KonSts valsidor www.taiyo.fi/edustajistovaalit och påverka gemensamma frågor genom att kandidera!

Vilken delegation?

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ. Den beslutar bl.a om studentkårsavgiften, studentkårens verksamhetsplan och budget samt väljer KonSts styrelse, generalsekreterare och studentrepresentanterna i Konstuniversitetets styrelse. Delegationen har 15 medlemmar och 15 suppleanter som väljs av Konstuniversitetets studerande varannan höst för en mandatperiod på två år.

Lönar det sig att kandidera?

Absolut! Delegationen är en bra plats för alla som vill påverka studierna, studerandenas vardag och gemenskapen mellan studerandena. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av studentkårsverksamhet, det räcker om du är intresserad av gemensamma frågor.Delegationen sammanträder ca. 5 gånger per år, så det krävs inte heller mycket tid för att medverka i delegationen. Däremot får du chansen att lära dig nya saker och lära känna nya människor från olika akademier i delegationen.

Hur kandiderar man?

Kandidera i valet kan alla medlemmar av Konstuniversitetets studentkår som har anmält sig som närvarande eller frånvarande vid Konstuniversitetet. Det är enkelt: du behöver bara fylla i en blankett och returnera den till rätt ställe senast 9.10 kl. 12.00. Kandidaterna kan även grunda valförbund om de vill, men det är helt frivilligt. Du kan skriva ut blanketter för kandidatanmälan här, och på samma sidan hittar du också mera information om valet på svenska och platser där valhandlingar kan returneras på olika campus.

Var hittar jag mera information?

KonSts valsidor: www.taiyo.fi/edustajistovaalit
Valarbetare Maria Valkeavuolle: maria.valkeavuolle@uniarts.fi, tfn 040 846 3357