Hälsa och välstånd

Studenternas hälsovårdsstiftelse

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder hälsovård, mentalvård, tandvård och nättjänster för grundexamensstuderande vid universiteten. SHVS tjänster kan man använda efter att ha betalat hälsovårdsavgiften som automatiskt inkluderas i studentkårsavgiften (gäller inte för forskarstuderande). Ibland är det långa köer till SHVS, så det är en god idé att utnyttja kallelserna till hälso- och tandkontroller som skickas ut till förstaårsstuderande. Senare kan man tvingas vänta länge på att få komma till en tandläkare.

SHVS mottagningar finns i Tölö (Tölögatan 37 A, nära Sibelius-Akademins T-hus) och i Otnäs (Otsvängen 12). Rådgivning och tidsbeställning per telefon 046 710 1027, serviceinformation tfn 046 710 1466. Kontrollera exakta telefonnummer och öppettider på www.shvs.fi. På SHVS webbplats finns också mycket information om hälsa och sjukdom och en nätdoktor.

Giltighetstid för rätten att använda SHVS service

Även om du blir utexaminerad kan du utnyttja den service som SHVS erbjuder, så länge du fortfarande är medlem av studentkåren, alltså till slutet av terminen eller läsåret, enligt det som anges på dekalen på studentkortet (exempelvis betyder läsåret 2014–2015 att du är medlem till slutet av juli 2015).

De som fortsätter studierna nästa termin/läsår kan fortsätta använda SHVS med den gamla termins-/läsårsdekalen fram till slutet av augusti (31.8.). Från och med 1.9 ska man ha en giltig termins-/läsårsdekal på studentkortet eller ett närvarointyg från studiebyrån som visar att man har betalat studentkårsavgift för det nya läsåret.

Studiepsykolog och läroanstaltspräst

Både studerande och personal vid Konstuniversitetet kan vända sig till studiepsykologen Kalle Partanen och läroanstaltsprästen Henri Järvinen. De är båda professionella och kan vid behov ge råd om vart man kan vända sig för vidare hjälp. Det kostar ingenting att tala med dem och samtalen är strikt konfidentiella. Mera information om studiepsykologens och läroanstaltsprästens tjänster finns på Konstuniversitetets intranät Artsi.

Nyyti rf

Nyyti främjar och stöder studenternas psykiska välbefinnande och förmåga att hantera livet bl.a. genom att ordna grupper, kurser och seminarier för studerande. På Nyytis webbplats på adressen www.nyyti.fi kan man läsa mera om Nyytis kurser i livskunskap, chillkvällar och nätgrupper.

Böletået 5, 00240 Helsingfors
toimisto (at) nyyti.fi
tfn 09-6840 660 (kansli)

Motionstjänster på Unisport

Konstuniversitetet är samarbetsuniversitet för Unisport, som ägs av Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Studerande vid Konstuniversitetet kan använda Unisports tjänster till rabatterat pris. Exempelvis kostar en motionsdekal som är giltig i 12 månader bara 150 euro för studerande vid Konstuniversitetet, för alla andra tjänster gäller prisklassen för samarbetsuniversitet. I Unisports breda utbud ingår bl.a. motionssalar, olika gruppmotionstimmar och kurser samt bollspelsturer. Unisport verkar på flera olika platser i huvudstadsregionen.

Unisports tidtabeller och priser finns på adressen https://unisport.fi/.
Mera information, reserveringar och avbeställningar: tfn 02941 22151.