Hälsa och välstånd

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS)

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS erbjuder tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för studerande vid universitet och högskolor. Förutom mottagningsverksamhet arbetar SHVS på många olika sätt för att främja de studerandes hälsa. SHVS ger råd och instruerar hur man tar hand om sin hälsa, förebygger sjukdomar och hur man genom egna val och sin livsstil kan påverka sitt hälsotillstånd.

På SHVS:s webbplats www.yths.fi/sv finns ett omfattande informationspaket, kontaktuppgifter till hälsostationerna i Tölö och Otnäs samt information om öppettider, tidsbeställning och avgifter. Du kan också ställa frågor till specialister på SHVS:s webbrådgivning.

Du har rätten att använda SHVS:s tjänster när du har betalt hälsovårdsavgiften som ingår i studentkårens medlemsavgift (gäller inte forskarstuderande). Även om du har avlagt din examen kan du anlita SHVS:s tjänster lika länge som ditt medlemskap i studentkåren är i kraft, dvs till och med 31.7 under vårterminen och t.o.m. 31.12 under höstterminen.

Studiepsykolog

Studiepsykologen vid Konstuniversitetet betjänar Konstuniversitetets studerande och utbytesstuderande i frågor kring studier och välmående. Ämnen som ofta diskuteras på studiepsykologens mottagning är bl.a. motivation, att orka, tidshantering, prokrastinering, att spänna sig, funderingar kring konstnärskap och olika sorters inlärningssvårigheter.

Kontakten med studiepsykologen är konfidentiell och kostnadsfri. Vi erbjuder 1-5 besök/student/läsår. Varje besök tar 45-60 min i anspråk. Då behov av mer stöd eller vård framkommer kan studenten hänvisas till fortsatt vård. Du kan även direkt ta kontakt med Studenternas hälsovårdsstiftelse eller hälsocentralen.

Mera information om studiepsykologtjänster och instruktioner för att boka tid finns på Artsi: För den studerande > Studerandes vardag och välmående > Studiepsykolog

Universitetspräst

Längtar du efter en andningspaus mitt i hektisk vardag? Behöver du någon att prata eller sucka tillsammans med? Studentprästen finns till för dig! Både studerande och personal kan kontakta studentprästen för prat om både vardag och fest, studiestress och vägvalsångest, relationer och ensamhet, tro och tvivel. Prästen har tystnadsplikt.

Mera information om universitetsprästen och instruktioner för att boka tid finns på Artsi: För den studerande > Studerandes vardag och välmående > Universitetspräst

Kontaktpersoner för osakligt bemötande

På Konstuniversitetet råder nolltolerans för osakligt bemötande, och universitetet har lagstadgad skyldighet att försöka förebygga och eliminera trakasserier och annat osakligt bemötande. Om du stöter på mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier eller trakasserier av annan natur eller andra former av osakligt beteende kan du kontakta alla anställda vid Konstuniversitetet som känns trygga (t.ex. ansvarig lärare på kursen eller ämnesledare) eller de kontaktpersoner för jämställdhetsfrågor (kontaktuppgifter) som universitetet har utsett – de har rätt och skyldighet att konfidentiellt föra ärendet vidare. Närmare information och anvisningar om hur du går till väga finns i Konstuniversitetets anvisningar om förebyggande av osakligt bemötande.

Förutom universitetets kontaktpersoner ger även studiepsykologerna (se ovan) samtalsstöd, till exempel om du inte är säker på om ett visst agerande är osakligt. Studentkåren har i sin tur utsett egna trakasserikontaktpersoner som ger råd, samtalsstöd och kamratstöd när ärendet utreds och behandlas på universitetet. Som trakasserikontaktpersoner fungerar studerande från alla tre akademier och representanter av olika kön, men du kan fritt kontakta vem som helst av dem oberoende av akademigränser och kön. Samtal med både studiepsykologerna och kontaktpersonerna för trakasserier är alltid konfidentiella.

Trakasserikontaktpersonernas kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt.

Nyyti

Nyyti rf främjar studerandenas mentala hälsa genom att tillhandahålla mångsidig information och aktiviteter i frågor som rör mentalt välbefinnande och studerandenas uthållighet i vardagen. Du kan delta i chattar, nätgruppernas diskussioner och exempelvis en ”livskunskapskurs”. Närmare information om Nyytis tjänster samt annan nyttig information om studier och livet finns på Nyytis webbsida www.nyyti.fi.

Unisport

Konstuniversitetet uppmuntrar de närvarande examensstuderande att motionera genom att vara med och betala kostnaderna för Unisports motionstjänster. Unisport erbjuder motionstjänster i Helsingfors centrum, Tölö, Gumtäkt, Vik, Mejlans och Otnäs. I Unisports breda utbud ingår bl.a. gymträning, olika gruppmotionstimmar, bollspelsturer, klubbspel, massage och personal training -tjänster. Mera information on Unisports tjänster, tidtabeller och priser finns på adressen www.unisport.fi.

De som studerar vid Sibelius-Akademins campus i Kuopio kan använda SYKETTÄ-motionstjänster. Mera information: https://sykettä.fi/kuopio/fi.