Kontakt

KonSts kansli
Besöksadress: Nervandersgatan 13, 4 vån., 00100 Helsingfors
Postadress: PB 36, 00097 Konstuniversitetet

Kansliets öppettider fr.o.m. 16.9.2019
OBS: P.g.a. coronavirusepidemin är kansliet fysiskt stängt t.o.m. 13.4, men vi kan nås per e-post och telefon!
Må kl. 13-15
Ti kl. 13-15
On kl. 14-18
To kl. 13-15
Fr kl. 13-15

Medlemsservice- och intressebevakningssekreterare
Hannu Jaakkola
taiyo (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4298 (under kansliets öppettider)

Generalsekreterare
Ville Sinnemäki
taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4296

Ordförande
Sofia Charifi
taiyo-pj (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4297

Styrelsemedlemmar
Ansvarsområden och kontaktuppgifter

Rummet för fri konst
Skyddsrummet i Katri Valas park, Sörnäs
(ingång vid Vilhelmsbergsgränd 16)
Koordinator Teppo Vesikukka
info (at) vapaantaiteentila.fi
tfn 040 710 4227
www.vapaantaiteentila.fi

Trakasserikontaktpersoner
Camilla Rantanen (TeaK), camilla.rantanen (at) uniarts.fi, tfn 0400 717 071
Sofia Suomalainen (SibA), sofia.suomalainen (at) uniarts.fi, tfn 050 430 0061
Två ytterligare trakasserikontaktpersoner börjar sin uppgift i mars 2020.