Kontakt

KonSts kansli
Besöksadress: Nervandersgatan 13, 4 vån., 00100 Helsingfors
Postadress: PB 36, 00097 Konstuniversitetet
Medlemsservice- och intressebevakningssekreterare Hannu Jaakkola
taiyo-toimisto (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4298 (under kansliets öppettider)

Kansliets öppettider fr.o.m. 7.1.2019
Må kl. 14-16
Ti kl. 14-16
On kl. 14-18
To kl. 14-16
Fr kl. 14-16

Generalsekreterare Ville Sinnemäki
taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4296

Ordförande Sofia Suomalainen
taiyo-pj (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4297

Styrelsemedlemmar
Ansvarsområden och kontaktuppgifter

Rummet för fri konst
Skyddsrummet i Katri Valas park, Sörnäs
(ingång vid Vilhelmsbergsgränd 16)
Koordinator Teppo Vesikukka
info (at) vapaantaiteentila.fi
tfn 045 8424 258
http://www.vapaantaiteentila.fi