Kontakt

KonSts kansli
Besöksadress: Nervandersgatan 13, 4 vån., 00100 Helsingfors
Postadress: PB 36, 00097 Konstuniversitetet

Kansliets öppettider fr.o.m. 16.9.2019
Må kl. 13-15
Ti kl. 13-15
On kl. 14-18
To kl. 13-15
Fr kl. 13-15
Kansliet är exceptionellt stängt 3-4.10, 31.10, 5-6.11 och 11.11.

Medlemsservice- och intressebevakningssekreterare
Hannu Jaakkola
taiyo (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4298 (under kansliets öppettider)

Generalsekreterare
Ville Sinnemäki
taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4296

Ordförande
Sofia Suomalainen
taiyo-pj (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4297

Styrelsemedlemmar
Ansvarsområden och kontaktuppgifter

Rummet för fri konst
Skyddsrummet i Katri Valas park, Sörnäs
(ingång vid Vilhelmsbergsgränd 16)
Koordinator Teppo Vesikukka
info (at) vapaantaiteentila.fi
tfn 045 8424 258
www.vapaantaiteentila.fi

Trakasserikontaktpersoner
Tuomas Kettunen (SibA), tuomas.kettunen (at) uniarts.fi, tfn 050 405 4792
Camilla Rantanen (TeaK), camilla.rantanen (at) uniarts.fi, tfn 0400 717 071