Kontakt

KonSts kansli
Besöksadress: Nervandersgatan 13, 4 vån., 00100 Helsingfors
Postadress: PB 36, 00097 Konstuniversitetet
Medlemsservice- och intressebevakningssekreterare Hannu Jaakkola
taiyo-toimisto (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4298 (under kansliets öppettider)

Kansliets öppettider 14.8-15.9.2017
Må kl. 10-15
Ti kl. 10-15
On kl. 13-18
To kl. 10-15
Fr kl. 10-15

Under perioden 23.8-6.9 finns det också separata utdelningspunkter för läsårsdekaler och kalendrar på Bildkonstakademin och Teaterhögskolan.
– Utdelningspunkten på TeaK (Aspnäsgatan 6) har öppet må-fre kl. 11-13
– Utdelningspunkten på KuvA (Elimägatan 25 A) har öppet må-fre kl. 14-16

Generalsekreterare Ville Sinnemäki
taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4296

Ordförande Lauri Grünthal
taiyo-pj (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4297

Styrelsemedlemmar
Ansvarsområden och kontaktuppgifter

Rummet för fri konst
Skyddsrummet i Katri Valas park, Sörnäs
(ingång vid Vilhelmsbergsgränd 16)
Anställd Johannes Vartola
info (at) vapaantaiteentila.fi
tfn 045 8424 258
http://www.vapaantaiteentila.fi