På svenska

Konstuniversitetets studentkår (KonSt) är samfundet och intresse- och serviceorganisationen för Konstuniversitetets studerande. Studentkåren är ett självständigt offentligrättsligt samfund, och alla studerande som avlägger kandidat- eller magisterexamen vid Konstuniversitetet är automatiskt medlemmar i studentkåren. Också forskarstuderande, utbytesstuderande och studerande som genomgår separata pedagogikstudier för lärare kan om de vill bli medlem i studentkåren, och KonSt har totalt ca 1 800 medlemmar.

Studentkårens syfte är att vara en förenande länk för sina medlemmar och stödja deras gemenskaplighet, främja deras samhälleliga, konstnärliga och intellektuella ambitioner samt bevaka studerandenas intressen och rättigheter såväl vid Konstuniversitetet som på nationell nivå. Dessutom erbjuder KonSt sina medlemmar service och förmåner som underlättar studentlivet och ordnar olika evenemang och annan verksamhet tillsammans med studentföreningarna som verkar inom KonSt.

Konstuniversitetets studentkår bildades i samband med bildandet av själva universitetet den 1 januari 2013 när Bildkonstakademins, Sibelius-Akademins och Teaterhögskolans studentkårer gick samman. KonSt är medlem i Finlands studentkårers förbund (FSF), som är den nationella paraplyorganisationen för alla studentkårer, och genom FSF deltar KonSt också i att påverka nationella utbildnings- och socialpolitiska studentfrågor. Alla studerande vid Konstuniversitetet är varmt välkomna med i studentkårens verksamhet!

Vastaa