Kesäopintotuki Siba

Opintotukea voi hakea kesäajalle 1.6 – 31.8 jos suorittaa musiikin maisterin/kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja vähintään 5 opintopistettä/kesätukikuukausi (opintotukiasetus 4 §).

Jos tukea haetaan koko kesäksi, on suunnitelmassa oltava vähintään 15 opintopisteen suoritukset. Kahden kuukauden tuki edellyttää 10 opintopisteen ja yhden kuukauden tuki 5 opintopisteen suorituksia.

Tenttien osalta kesätuki kohdistetaan pääsääntöisesti niille kuukausille, joina suoritus tehdään: esim. jos suorittaa tentin kesäkuussa, ei tukea voi hakea heinä- tai elokuuksi, mutta jos suorittaa elokuussa vähintään 10 opintopistettä, voi tukea hakea heinä- ja elokuuksi. Jos toukokuussa alkava kesäkurssi jatkuu kesäkuun puolelle, voi tukea sen perusteella hakea kesäkuuksi.

Tukea voi myös hakea kirjallisen työn/tutkielman tekoa varten. Kesäopinnoiksi hyväksytään myös instrumentin harjoittelu (A, B, C-tutkinto sekä pää/sivuinstrumenttitutkinto tai sävellys/satsioppi). HUOM! Harjoittelusta voi laskea kesäajalle enintään 5 opintopistettä = 1 kesäkuukauden tuki.

Kesäaikana mestarikursseille osallistumisesta voi saada 1-3 opintopistettä. Selvitä pisteet omasta aineryhmästä ennen kesätuen hakemista. Pisteet määräytyvät keston ja kurssiin käytetyn tuntimäärän mukaan.

Hakeminen:

Kesäopintotuki haetaan olosuhdemuutoslomakkeella (Ot15), jonka voi tulostaa Introsta tai Kelan nettisivuilta (www.kela.fi/lomakkeet), hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti.

Lomakkeeseen täytetään henkilö- ja osoitetietojen lisäksi kohta 4 “jatko- tai lisätukihakemus ja kesätuen hakeminen” (”muulle ajalle, mille”), jossa ilmoitetaan ne kesäkuukaudet, joiksi tukea haetaan ja mitä tukimuotoja haetaan (opintoraha/asumislisä, lainatakaus) sekä suunnitelma kesäopinnoista.

Kesätuki myönnetään sen kesäkuukauden alusta kun hakemus on jätetty. Muut kuin sähköisesti tehdyt hakemukset voi toimittaa suoraan Kelan opintotukikeskukseen; PL 228, 40101 Jyväskylä.

Hyvä  tietää:

Suunnitelma kesäajan opinnoista on aina kirjoitettava hakemukseen. Opintosuoritukset tarkastetaan jälkikäteen lukuvuosittain ajalta 1.8.-31.7, joten kesä- ja heinäkuu lasketaan virallisesti kuuluvaksi kuluvaan lukuvuoteen 2013-2014 ja elokuu aloittaa lukuvuoden 2014-2015. Koko kesäksi tukea hakevan on hyvä muistaa, että vuosituloraja on kalenterivuodelta 2014 7 920€, jos tukea otettu koko kevät 2014, kesä sekä syksy 2014 (yht. 12 kk). Muista kuitenkin, että vuositulorajassa otetaan huomioon ainoastaan pääoma- ja ansiotulot, elämisen tukemiseen tarkoitetut apurahat sekä verotuksen alaiset sosiaalietuudet, ei opintorahaa, asumislisää tai opintolainaa.

HAE KESÄTUKI AJOISSA!  (huomioi kesäloma-aika)

Lisätietoja: Leena Palander (leena.palander(at)siba.fi), p. 050 387 7299.